10 اُكتبر 2019, پنجشنبه اخبار

10 اُكتبر 2019, پنجشنبه

مجارستان نگران از موج جدید پناهجویان: اتحادیه اروپا با ترکیه گفتگو کند

مجارستان نگران از موج جدید پناهجویان: اتحادیه اروپا با ترکیه گفتگو کند

10/10/2019 11:53:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

نخستین پاسگاه شناور بدون سرنشین پلیس در دوبی رونمایی شد

نخستین پاسگاه شناور بدون سرنشین پلیس در دوبی رونمایی شد

10/10/2019 11:50:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

پناهجویان معترض پل مرزی بین آمریکا و مکزیک را مسدود کردند

پناهجویان معترض پل مرزی بین آمریکا و مکزیک را مسدود کردند

10/10/2019 11:42:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

آمریکا برادران گوپتا را به اتهام فساد مالی در آفریقای جنوبی تحریم کرد

آمریکا برادران گوپتا را به اتهام فساد مالی در آفریقای جنوبی تحریم کرد

10/10/2019 11:36:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

زنان در ورزشگاه آزادی

10/10/2019 11:25:00 ب.ظ

ادامه مطلب...