پشکل الاغ ماده اخبار

پشکل الاغ ماده

وزارت بهداشت ایران: جریمە 34 میلیون تومانی تبلیغات سیگار پشکل الاغ

به گفته یک مقام وزارت بهداشت ایران، اگر شرکتی عنبر نسارا (پشکل الاغ ماده) را به شکل سیگار تولید کند

اتفاقا عربها از این سیگارها استقبال خوبی کرده اند و صد درصد تولیدات دخانیات عنبر نسا به کشورهای شیخ نشین جنوب خلیج فارس صادر میشود

01/01/1400 09:19:00 ب.ظ

ادامه مطلب...