موروداغ اخبار

موروداغ

ارتش آذربایجان ارتفاعات موروداغ را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

ارتش آذربایجان ارتفاعات موروداغ را از اشغال ارمنستان آزاد کرد


شکر

06/07/1399 06:54:00 ب.ظ

ادامه مطلب...