DN Debatt. ”Ett förbud mot export av metallskrot hotar miljön”

2022-01-18 20:00:00

DN DEBATT 18/1. Svenska Järn: ”Ett förbud mot export av metallskrot hotar miljön.”

DN DEBATT 18/1. Svenska Järn: ”Ett förbud mot export av metallskrot hotar miljön.”

DN DEBATT 19/1.Branschorganisationen Svenska Järn: Sverige och EU återvinner mer järn- och metallskrot än vad vi kan använda.

Problemet är att det inte bara om­fattar de avfall som varit ett bekymmer utan allt avfall, både farligt avfall men även sekundära råvaror som i dag återvinns på ett korrekt sätt. EU-kommissionen och Sverige gör i dag ingen skillnad i lagstiftningen på avfall, sekundära råvaror av järn- och metallskrot som kan återvinnas går under samma lagstiftning som till exempel plast, elektronikskrot och hushålls­sopor. Detta skapar problem när man vill återvinna på bästa sätt för att skapa en cirkulär ekonomi.

Läs mer:
DN Debatt »

Ryska desertörer kan beviljas asyl inom EU

Bilköerna ut ur Ryssland är milslånga efter president Putins besked om delvis mobilisering. Läs mer >>

Metallskrot är inte sopor. Vem var det nu igen som var miljöminister när EU arbetade med frågan? Var det inte han från partiet 'Tänkte in på det', han som Corona-hostade sig hela vägen till riksdagsdebatten?

DN Debatt. ”Bostadsbidraget bör göras om från grunden”DN DEBATT 18/1.Regeringens särskilda utredare Åsa Karlsson Björkmarker: Det behövs ett rejält omtag för att bryta trenden att allt fler barn växer upp i Bild Fittja C. el.? Utvisa illegala invandrare. Ännu bättre: Släpp inte in illegala invandrare! 'Kapitalet höjer hyrorna, och staten bostadsbidraget...'

”Sök bred enighet kring säkerhets­politiken” | SvD DebattRegeringen bör öppna för seriösa över­läggningar med riksdagens partier för att nå bred enighet kring en svensk försvars- och säkerhets­politisk linje. Det skriver Ulf Kristersson och Annie Lööf på SvD Debatt. Annie Lööf? Tuffe Uffe? Centerpartiet OCKERPRISER PÅ EL Vi subventionerar vindkraften med 10 miljarder. Vi betalar dyra elskatter. Vi betalar för elbrist i Europa. Rösta bort energiministern Farmanbar och Magdalena Andersson-regeringen. Rösta på Moderaterna.

”Regeringen missbrukar nu sin makt” | SvD DebattDEBATT. Regeringen missbrukar nu sin makt och agerar utanför sitt mandat. Det är dags för riksdagen att ta tillbaka makten över svensk pandemi­hantering, skriver Nyamko Sabuni (L). Bra Nyamko. Håller med om det mesta. Jag är inte en (L) men hur ska detta hjälpa dig och partiet i valet? Ni har haft chanser att ta ställning till frågor som vanliga väljare bryr sig om men ni missar dem om och om igen. Vem ÄR era era rådgivare och strateger i partiet!?

”Sverige behöver en block­kedje­strategi” | SvD DebattDEBATT. Blockkedjetekniken är betydligt mer än bara spekulation i krypto­valutor. Sverige behöver en heltäckande strategi för att hänga med i tävlingen om framtidens internet, skriver Joacim Tåg. Den som jämför den centraliserade e-kronan med blockkedjor har uppenbarligen avgrundsdjupa kunskapsbrister. Vidare har blockkedjor funnits länge, det är 'proof of work' som är det unika och det som gör Bitcoin intressant. En bra blockkedjestrategi är: förbjud.

”Stå upp mot Macrons linje för nya nätlagarna” | SvD DebattDEBATT. Nya digitaliserings­ministern Khashayar Farmanbar måste våga ta strid för de svenska tech­företagen i Bryssel och motarbeta fransk över­reglering. Det skriver Arba Kokalari (M).

DN Debatt. ”Ge stöd till hushåll som vill byta från direktverkande el”DN DEBATT 17/1. Miljöpartiet: ”Ge stöd till hushåll som vill byta från direktverkande el – sex åtgärder för att komma till rätta med utmaningarna inom elsystemet.” 👍 Nu är miljömupparna ute och försöker få lite uppmärksamhet igen... EN ENDA åtgärd för att komma tillrätta med elsystemet: Backa miljöpartiets stängning av driftbara kärnkraftsreaktorer.

0 Läs senare Återvinning har en nyckelroll för att uppnå EU:s klimatneutrala och cirkulära ekonomimål.7 Läs senare På tisdag lämnar Utredningen om bostads­bidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13) sina förslag.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Därför är det ett problem att sekundära råvaror i form av järn- och metallskrot som kan återvinnas ­riskerar att utsättas för exportrestriktioner vid en förändring av EU:s lagstiftning. Bakgrunden till detta är att farligt avfall som exempelvis plast- och elektronik­skrot har exporterats till tredje land som inte återvunnit materialet på korrekt sätt. Sett över de senaste två decennierna har andelen hushåll med låg ekonomisk standard (det vi tidigare kallade för relativ fattigdom) ökat kraftigt. På grund av detta vill EU-kommissionen strama åt utförsel av avfall från EU. Ryska militära hot mot Ukraina där fler än 100 000 soldater står vid gränsen kombineras med ryska krav på en helt ny europeisk säkerhets­ordning. Problemet är att det inte bara om­fattar de avfall som varit ett bekymmer utan allt avfall, både farligt avfall men även sekundära råvaror som i dag återvinns på ett korrekt sätt. År 2000 bidrog förmånerna i den ekonomiska familjepolitiken till att minska andelen barnhushåll i låg ekonomisk standard med två tredjedelar – från 24 till 8 procent. EU-kommissionen och Sverige gör i dag ingen skillnad i lagstiftningen på avfall, sekundära råvaror av järn- och metallskrot som kan återvinnas går under samma lagstiftning som till exempel plast, elektronikskrot och hushålls­sopor. Annons.

Detta skapar problem när man vill återvinna på bästa sätt för att skapa en cirkulär ekonomi. Det är de behovsprövade bidragen, däribland bostadsbidrag och underhållsstöd, som har störst betydelse för att minska andelen barnhushåll som lever i låg ekonomisk standard. Sverige måste tydligt markera att detta är fullständigt uteslutet. Den planerade revideringen av lagstiftningen kommer att innebära exportrestriktioner som utgör ett stort hot mot svenska återvinnings­företag. Detta kommer att leda till massiva nedskärningar av arbetstillfällen och bromsa tillväxten inom återvinningssektorn. För att bryta denna utveckling krävs ett rejält omtag. I dag sysselsätter branschen mer än 4 000 arbetstagare i Sverige. Dessa jobb riskerar att gå förlorade om exportrestriktionerna införs. Utredningen lämnar därför följande förslag: 1.

När saker eller föremål blir förstörda eller utslitna kan de omvandlas till sekundär råvara. Det kan till exempel vara: armeringsjärn från rivningar, aluminiumfälgarna på din bil, vatten­kranen i köket eller elsladden till din dator. Dagens underhållsstöd utgår inte tillräckligt från att föräldrar själva ska ansvara för försörjningen av sina barn. Dessa föremål hamnar först på återvinningscentralen eller hos din lokala skrothandlare för att sedan gå vidare i återvinningskedjan och smältas ned i ett smältverk. På smältverket producerar man nya metall- och stålämnen som går tillbaka till industrin för att bli nya fälgar, vattenkranar eller elsladdar. Därför föreslår utredningen att underhållsstödet slopas och ersätts av en statlig underhållsreglering. Foto: Magnus Hallgren När vi alla hjälps åt att samla in och återvinna dessa produkter skapar vi tillsammans en sekundär råvara till tillverkningsindustrin som de kan använda i stället för primär råvara, som är framtagen direkt från naturen, vilket sparar på jordens resurser.

EU:s ”Green Deals” mål är att omvandla EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurs­effektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Det är inte rimligt att staten täcker upp för särlevande föräldrar med god ekonomi, lika lite som det är rimligt att staten ersätter föräldrar som själva har förutsättningar att försörja sina barn. År 2050 ska det inte finnas några nettoutsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt ska vara frikopplad från resursanvändningen. Det nu aktuella lagförslaget innebär ökade restriktioner för exporten av avfall vilket även skulle innebära restriktioner för järn- och metallskrot som är en sekundär råvara och inte ett avfall. Stöd till särlevande regleras i stället genom en ny förmån. Användandet av sekundära råvaror inom tillverkningsindustrin i EU är inte i balans med återvinningsgraden av järn- och metallskrot. Det produceras mer sekundär råvara av järn- och metallskrot än vad som används av tillverkningsindustrin. Slopa dagens bostadsbidrag och ersätt detta med en ny förmån, Bostads- och familjestöd (Bofast).

Tillverkningsindustrin inom EU använder i dag bara 12 procent sekundära råvaror vid tillverkning. Genom att använda sekundära råvaror reducerar vi kraftigt energin som krävs vid tillverkning, för aluminium sparar vi 95 procent, koppar 90 procent och stål 80 procent av energin som krävs vid tillverkning i jämförelse med tillverkning med primär råvara. Utredningen föreslår att bostadsbidraget ersätts med ett nytt stöd – Bofast. Volymen av exporterat järnskrot ökade drastiskt under åren 2004 till 2019 och gick från cirka 12 miljoner ton till 21,5 miljoner ton. Sedan 2002 har EU varit en nettoexportör av aluminium- och kopparskrot med cirka 1 miljon ton vardera av aluminium- och kopparskrot som avgår från Europa till andra delar av världen varje år. ● Stöd till bostad: Dagens bostads­bidrag baserar sig på hyresnivåer från 1997 och medger stöd till bostadsyta för upp till tre barn. Kort sagt så är den europeiska marknaden för återvunnet material inte tillräckligt stor i dag, vilket innebär att export­restriktioner får förödande konsekvenser.

Om detta träder i kraft kommer återvinningen av material att minska, vilket står i direkt konflikt med de globala miljömålen. Utredningen föreslår även att stödet till bostadsyta utökas till fem barn. Om detta träder i kraft kommer återvinningen av material att minska, vilket står i direkt konflikt med de globala miljömålen Vi välkomnar en utveckling av industrin att börja använda mer sekundär råvara vid tillverkning samt att EU ser över reglerna kring import och export av avfall. Men då den europeiska marknaden inte har kapacitet att hantera de sekundära råvaror som produceras i EU så kommer den nya lagstiftningen innebära ett handelshinder. Utredningen föreslår att stödet till barnkostnader renodlas i denna del av Bofast. Detta kommer att göra det omöjligt för återvinningsföretag att sälja material till marknader utanför EU där det finns kapacitet och efterfrågan att ta tillvara sekundära råvaror av järn- och metallskrot. Med exportrestriktioner ser vi följande konsekvenser: ● Konkurrensen för sekundära råvaror blir begränsad och därmed ges en extra fördel för primära råvaror. Stöd för barnkostnader ska ges upp till fem barn, med avräkning från andra barnet.

● Återvinningsbranschen kommer behöva dra ned på gröna arbetstillfällen. ● Investeringar och innovationer inom branschen kommer avta. Men barn ska inte drabbas för att föräldrar inte kan komma överens eller inte har god inkomst. ● Högre kostnader på varor och avfall för konsumenter. ● Återvinningsgraden kommer att minska vilket innebär att nuvarande återvinningsmål som är fastställda i EU-lagstiftningen äventyras. Stödet till särlevande föreslås ersätta den kompenserade roll som underhållsstödet har i dag och betalas då föräldrarnas samlade ekonomi inte räcker för att klara barnets försörjning. På en öppen marknad har vi möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för återvunnet material och där en fri handel är en förutsättning för att spara på jordens resurser.

För att EU ska kunna uppnå de klimatneutrala och cirkulära ekonomimålen måste återvinningen av järn- och metallskrot separeras från annat avfall som är farligt för miljön om det inte hanteras på korrekt sätt. I dag blir en tredjedel av alla som beviljats bostadsbidrag återbetalningsskyldiga. Därför måste EU-kommissionen: Ställa högre krav på tillverkande industrier att använda mer sekundär råvara. 2. De har informerat Försäkrings­kassan om att inkomsten har förändrats men då bidragets konstruktion gör att hela bidraget kan återkrävas om inkomsten förändras under senare del av året får de ändå ett återkrav. Särskilja sekundära råvaror från avfall 3. Skapa ett regelverk för återvinning av järn- och metall då de miljömässiga fördelarna främjar den cirkulära ekonomin. Särskilt har detta drabbat studenter, den som har fått arbete efter att ha varit arbetslös eller den som har inkomster som varierar över tid, exempelvis den som har timanställning.

4. Upprätthålla fri handel inom och utanför EU för att nå de globala miljömålen. Utredningen föreslår därför att dagens system som baserar sig på uppskattade framtida årsinkomster i stället ska basera sig på historiska månadsuppgifter. Den svenska regeringen måste säkerställa att den planerade revideringen i lagstiftningen inte försvårar och försämrar möjligheterna för åter­vinningsföretag inom EU att verka och återvinna. Vi kräver att den planerade restrik­tionen stoppas då svenska åter­vinningsföretags överlevnad och flera tusen gröna arbeten riskeras. Det innebär också att de som faktiskt har rätt till bidraget men inte vågar ansöka på grund av risken att bli återbetalningsskyldig, kan få det stöd de har behov av. Utan återvinning av sekundära råvaror så har vi ingen cirkulär ekonomi.

Handeln bör förbli fri och EU bör inte försvåra för återvinningsföretagen som är en så viktig del i det globala miljöarbetet. Utredningen föreslår att även den som betalar underhållsstöd ska betala utifrån aktuella månadsuppgifter. Vi bidrar gärna med vår kunskap för att förbättra och utveckla den cirkulära ekonomin och att sätta Sverige och EU i framkant vad gäller återvinning, men exportrestriktioner är inte rätt väg att gå. Svenska Järn- och metallskrothandlareföreningen Svenska Järn- och metallskrothandlareföreningen är en förening som består av uppåt 70 svenska företag inom återvinningen av järn- och metallskrot. Det gör att många av de som betalar underhållsstöd betalar för lite, eftersom inkomsten i de flesta fall ökar över tid. Föreningen har till uppgift att verka för en sund utveckling av handeln och bearbetning av järn- och metallskrot som är en sekundär råvara. Visa mer . Med utredningens förslag blir betalningsbeloppet mer korrekt, vilket innebär att skuldsättningen för denna grupp minskar samtidigt som deras ekonomiska möjligheter att umgås med sina barn ökar.