DN Debatt. ”Ge stöd till hushåll som vill byta från direktverkande el”

DN DEBATT 220117.Miljöpartiet: De rekordhöga elpriserna slår hårt mot svenska hushåll.

2022-01-16 20:00:00

DN DEBATT 17/1. Miljöpartiet: ”Ge stöd till hushåll som vill byta från direktverkande el – sex åtgärder för att komma till rätta med utmaningarna inom elsystemet.”

DN DEBATT 220117.Miljöpartiet: De rekordhöga elpriserna slår hårt mot svenska hushåll.

Ingen har missat denna vinters rekordhöga elpris. En kraftfull återstart efter pandemin kombinerat med strypta gasleveranser från Ryssland har försatt Europa i en situation som vi inte varit vana vid. Elbristen som uppstått på kontinenten har även påverkat de svenska elpriserna då Sverige är ihopkopplat med Europas elsystem.

Foto: Henrik Montgomery/TTSkynda på utbyggnaden av billig förnybar energiproduktion1.Ställ krav på Försvarsmakten. Försvarsmaktens veto har länge tillåtits utgöra en våt filt över ny vindproduktion, inte minst till havs. Vi föreslår nu ett skarpt krav om så kallade villkorade tillstånd, att Försvarsmakten ska ställa krav på nya vindparker och i utbyte mot detta acceptera utbyggnaden. Detta fungerar utmärkt i våra grannländer och har med gott resultat utretts av FOI.

Läs mer: DN Debatt »

Varför inte sluta subventionera elfordon? Varför alltid stöd? När kan vi få en energipolitik värd namnet? Se till att att det fungerar!!! Konverteringsstöd är ingen ny företeelse gällande direktverkande el som värmekälla. Varför? El skall kosta max 20 öre/kWh i Sverige- inget annat! Mp har förstört vår produktionsapparat och infört enorma skatter- däri ligger problemet för medborgarna. Stöd -Har det brunnit fullständigt hos er…?

REPLIK DN DEBATT 17/1. Liberalerna: ”MP står handfallna inför resultatet av sin egen politik”. Ännu en individuell pålaga. Vindkraft är riskkapitalets riskfria sätt att mjölka ur svenska skattemedel. INDUSTRIOMRÅDEN är det. Inte 'vindkraftparker'. Fatta hur stora ytor dom belamrar!! Ha ha Ge ersättning istället för de höga elräkningarna. Överföringspriset, fakturan, är ju otrolig!

Usch, miljöpartiet. Jag kräks.

”Lätta på lätta lastbilars tunga skattebörda” | SvD DebattDEBATT. Miljöskatterna på nya lätta lastbilar gör att köparna av ekonomiska skäl allt oftare undviker köp trots att behovet finns. Det skriver Mattias Bergman och Günther Mårder. Alla miljöpartister är idioter. 4% kan förstöra mycket. Ok Under finansminister numera statsminister MA blir det inga skattelättnader. Hon ska ha in varje krona. Är det förknippat med bilar (fordon, drivmedel) då är det bara att glömma. ”Det skickar fel signaler” Det skickar rätt signaler fram till valet om ni förstår vad jag menar.

Här är många bra förslag från bolund martastenevi LorentzTovatt miljopartiet. Kombinera detta med en återreglerad energiproduktion/distribution som inte drivs med vinstintresse utan samhällsintresse. vansterpartiet borde då vara rätt samarbetspartner. Bra förslag! Med tanke på att den rödgröna budgeten hade med bidrag för energieffektivisering, vilket de blåbruna tog bort i sin budget, så krävs helt klart en annan riksdagsmajoritet innan de kan genomföras.

Det är inte där problemet ligger. Så länge vi subventionerar vindkraftverk och samtidigt låter ägaren exportera all el till t ex Tyskland kommer vi att ha problem EN ENDA åtgärd för att komma tillrätta med elsystemet: Backa miljöpartiets stängning av driftbara kärnkraftsreaktorer. Nu är miljömupparna ute och försöker få lite uppmärksamhet igen...

👍

DN Debatt. ”70 år av fri rörlighet inom Norden är hotad”DN DEBATT 16/1.Kommunalråden i Lund, Strömstad och Haparanda: Tänk er att en gränskontroll sattes upp på Guldbron vid Slussen och Stockholm slets isär. Vi har ” Främmande Makt” i Kansliehuset- därav Sveriges nödläge!

DN Debatt. ”Artificiell intelligens skapar ny utflyttningsvåg av jobb”Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson: Svenska tjänstemän måste skola om sig.

”Vad betyder det att Kina byter ambassadör?” | SvD DebattDEBATT. Kinas grundläggande politiska ståndpunkter lär ligga fast, även om en ny ambassadör nu tar över i Sverige. Ambassaden delar upp det svenska samhället i vänner och fiender, skriver Viking Bohman, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Diskuterade just över frukostbordet att det ser konstigt ut att sätta ett frågetecken i rubben på en debattare. Det är väl författarens ståndpunkt/åsikt som ska kommuniceras? Ok För att komma från en analytiker var analysen tämligen ensidig och fylld av oförståelse.

SHB drar FI till domstol – överklagar beslut om tillståndHandelsbanken gör som Klarna och drar Finansinspektionen, FI, till domstol. Orsaken är att myndigheten vill begränsa ett av bankens tillstånd för valutarisker, vilket kan leda till högre kapitalkrav. And yet, the bear crossed the river.

Linus Larsson: Ett slugt sätt att krascha ukrainska it-systemDN:s techredaktör Linus Larsson ger en möjlig förklaring till attacken mot ukrainska it-system. Ok Det är så här USA brukar göra Även hackergruppen Anonymus är mycket aktiva

14 Läs senare Sverige står inför ett vägval. Skulle de blåbrunas energi­politiska önskelista bli verklighet kommer denna vinters rekordhöga elpriser bli ett återkommande tema. Miljöpartiet välkomnar en tillfällig kompensation för vinterns höga elpriser, men det krävs fler åtgärder för att hushållen ska stå bättre rustade redan nästa vinter och under lång tid framöver. Då behöver vi mer förnybar el och smarta investeringar så snart som möjligt. Ingen har missat denna vinters rekordhöga elpris. En kraftfull återstart efter pandemin kombinerat med strypta gasleveranser från Ryssland har försatt Europa i en situation som vi inte varit vana vid. Elbristen som uppstått på kontinenten har även påverkat de svenska elpriserna då Sverige är ihopkopplat med Europas elsystem. Konsekvenserna är tuffa för hushållen och därför är det positivt att regeringen presenterat en kompensation. Varken regeringens eller Moderaternas förslag går dock till de som drabbats hårdast av prisökningarna och som därför behöver stödet allra mest. Miljöpartiet vill i stället att stödet ska fokusera på de som sett den största ökningen. Det gäller hushåll med låga inkomster och direktverkande el, men också hushåll med små marginaler som garanti­pensionärer och ensamstående föräldrar. Foto: Henrik Montgomery/TT Men att lösa situationen framåt kräver mer än ryckiga och tillfälliga stödpaket. Svensk höger vill ge sken av att prioritera frågan om södra Sveriges elpriser, men i praktiken driver de en politik som skulle höja elpriserna på både kort och lång sikt. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna motarbetar etableringen av nya vindkrafts­parker – det överlägset billigaste energi­slaget i Sverige i dag. Sammantaget har högerpartierna sagt nej till mer än 60 TWh vindkraft den senaste tiden, motsvarande nästan hälften av Sveriges elkonsumtion. I stället för de fram kärnkraften som både är dyrare och inte skulle vara på plats förrän om 15–20 år. Ingen elkund har därmed något att vinna på högerns lösning. I kontrast till högerns dysfunktionella politik pekar Miljöpartiet i denna artikel ut sex konkreta åtgärder för att både på kort och lång sikt komma till bukt med utmaningarna inom elsystemet. Skynda på utbyggnaden av billig förnybar energiproduktion Miljöpartiet har i regeringen drivit på för att förenkla bygget av ny vindkraft både på land och till havs. Vi har framför allt pekat ut havsbaserad vindkraft som framtidens stora energikälla, där vi vill ha ett planeringsmål på 90 TWh till 2040, vilket motsvarar nästan dubbelt så mycket el som i dag kommer från kärnkraften. De kommuner som bidrar till hela landets elförsörjning genom exempelvis fler vindkraftverk ska också belönas, därför har Miljöpartiet länge drivit att dessa kommuner ska få en ekonomisk ersättning. För att ytterligare snabba på utbyggnaden föreslår Miljöpartiet nu två helt nya åtgärder: 1. Värm våra hus med solens energi. Inför ett stöd för både små- och storskalig solvärme, vilket på ett effektivt sätt kan bidra till värmeproduktion för både enskilda villor och till fjärrvärmenätet. Tidigare solcellsstöd har enbart riktats till elproduktion, nu vill vi satsa på solenergi även för värme. 2. Ställ krav på Försvarsmakten. Försvarsmaktens veto har länge tillåtits utgöra en våt filt över ny vindproduktion, inte minst till havs. Vi föreslår nu ett skarpt krav om så kallade villkorade tillstånd, att Försvarsmakten ska ställa krav på nya vindparker och i utbyte mot detta acceptera utbyggnaden. Detta fungerar utmärkt i våra grannländer och har med gott resultat utretts av FOI. Fler och större satsningar på energieffektivisering Det snabbaste och mest effektiva sättet att sänka kostnaderna för el är att minska behovet. En studie visade nyligen att 800 miljarder kronor kan sparas fram till 2045 genom energieffektiviserande åtgärder. Utöver att vara en rationell, ekonomisk åtgärd är energieffektivisering det mest miljövänliga. Eftersom alla kraftslag har en miljöpåverkan är den miljövänligaste kilowattimmen alltid den som aldrig blev av. Tyvärr valde riksdagen bort miljardsatsningar på energieffektiviseringar i höstens budgetomröstning, något som elkunderna nu får betala notan för. Dessa stöd bör omedelbart återinföras och utvecklas. För oss är det självklart att Sverige behöver ett kraftfullt styrmedel för att driva på effektivisering. Den utredning om kvotplikt som vi tillsatte i regeringsställning behöver mynna ut i ett skarpt förslag som kan antas av riksdagen. Vi kan dock inte vänta till dess, därför föreslår MP: 3. Inför ett konverteringsstöd för hushåll som vill ersätta sin direktverkande el med fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump. Detta skulle sänka priserna rejält för de hushåll som drabbats absolut hårdast av höga elpriser i vinter. Vårt förslag är att systemet ska börja gälla omedelbart, så att renoveringar kan ske under året och ny teknik vara installerad redan till hösten. 4. Återinför och bredda stödet till industrins energieffektivisering så att det även inkluderar små och medelstora företag. De höga elpriserna slår hårt även mot mindre företag. Vårt förslag är att systemet ska börja gälla omedelbart, så att renoveringar kan ske under året och ny teknik vara installerad redan till hösten Våra elsystem måste bli smartare Om vi låter smart teknik automatiskt anpassa konsumtionen utifrån tillgången på el kan vi sänka och jämna ut elpriserna markant. Detta gynnar också elsystemet i sin helhet genom att mildra effekttoppar. I praktiken innebär detta att energislukande funktioner – som diskmaskin, tvättmaskin eller elbilsladdning – automatiskt förläggs till tider då vi är minst beroende av el, då den är billig. För att underlätta omställningen till ett smartare system föreslår MP: 5. Gör en skatteöversyn i syfte att låta elskatt och nättariff styra mot ett mer flexibelt system. I översynen bör man överväga hur extra utsatta hushåll kan gynnas särskilt. 6. Se över lagstiftningen för att underlätta för lagring i elsystemet. Gör det tillåtet för nätägare att installera batterier för att hantera toppar och dalar i systemet. Utöver dessa reformområden är utbyggnad och förstärkning av elnät en fortsatt prioriterad fråga. Tillståndsprocesserna behöver skyndas på och investeringarna öka. Sverige ska inte ha de elpriser vi haft denna vinter. Då krävs att vi satsar på det som ger effekt här och nu men också på sikt. Då är kombinationen av ny billig elproduktion, energi­effektiviseringar och automatiseringar den smartaste vägen framåt. Med våra förslag kan vi sänka energikostnaderna permanent, oberoende av hur Ryssland agerar. Det vinner både enskilda och klimatet på. Ämnen i artikeln