DN Debatt. ”Bostadsbidraget bör göras om från grunden”

2022-01-17 20:14:00

DN DEBATT 18/1. Åsa Karlsson Björkmarker, regeringens särskilda utredare: ”Slopa underhållsstödet och gör om bostadsbidraget från grunden.”

DN DEBATT 18/1. Åsa Karlsson Björkmarker, regeringens särskilda utredare: ”Slopa underhållsstödet och gör om bostadsbidraget från grunden.”

DN DEBATT 18/1.Regeringens särskilda utredare Åsa Karlsson Björkmarker: Det behövs ett rejält omtag för att bryta trenden att allt fler barn växer upp i

Sett över de senaste två decennierna har andelen hushåll med låg ekonomisk standard (det vi tidigare kallade för relativ fattigdom) ökat kraftigt. Samtidigt har den ekonomiska familjepolitiken minskat i betydelse för att lyfta dessa familjer. År 2000 bidrog förmånerna i den ekonomiska familjepolitiken till att minska andelen barnhushåll i låg ekonomisk standard med två tredjedelar – från 24 till 8 procent. Men år 2020 minskades andelen bara med en tredjedel – från 27 till 18 procent.

Läs mer:
DN Debatt »

Taxichaufförer i protest mot gigföretagen Uber och Bolt

Taxichaufförerna som jobbar för gigföretagen Uber och Bolt anser att de tjänar för lite. Läs mer >>

Och ta bort barnbidraget som idag ges till Alla hushåll med barn utan behovsprövning Ett alternativ hade varit att se till att fler arbetar och försörjer sig själva. REPLIK DN DEBATT 18/1. Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta ”Fler borde omfattas av bostadsbidraget” 'Kapitalet höjer hyrorna, och staten bostadsbidraget...'

Utvisa illegala invandrare. Ännu bättre: Släpp inte in illegala invandrare! Bild Fittja C. el.?

”Sverige behöver en block­kedje­strategi” | SvD DebattDEBATT. Blockkedjetekniken är betydligt mer än bara spekulation i krypto­valutor. Sverige behöver en heltäckande strategi för att hänga med i tävlingen om framtidens internet, skriver Joacim Tåg. Den som jämför den centraliserade e-kronan med blockkedjor har uppenbarligen avgrundsdjupa kunskapsbrister. Vidare har blockkedjor funnits länge, det är 'proof of work' som är det unika och det som gör Bitcoin intressant. En bra blockkedjestrategi är: förbjud.

”Regeringen missbrukar nu sin makt” | SvD DebattDEBATT. Regeringen missbrukar nu sin makt och agerar utanför sitt mandat. Det är dags för riksdagen att ta tillbaka makten över svensk pandemi­hantering, skriver Nyamko Sabuni (L). Bra Nyamko. Håller med om det mesta. Jag är inte en (L) men hur ska detta hjälpa dig och partiet i valet? Ni har haft chanser att ta ställning till frågor som vanliga väljare bryr sig om men ni missar dem om och om igen. Vem ÄR era era rådgivare och strateger i partiet!?

”Sök bred enighet kring säkerhets­politiken” | SvD DebattRegeringen bör öppna för seriösa över­läggningar med riksdagens partier för att nå bred enighet kring en svensk försvars- och säkerhets­politisk linje. Det skriver Ulf Kristersson och Annie Lööf på SvD Debatt. Annie Lööf? Tuffe Uffe? Centerpartiet OCKERPRISER PÅ EL Vi subventionerar vindkraften med 10 miljarder. Vi betalar dyra elskatter. Vi betalar för elbrist i Europa. Rösta bort energiministern Farmanbar och Magdalena Andersson-regeringen. Rösta på Moderaterna.

DN Debatt. ”Ge stöd till hushåll som vill byta från direktverkande el”DN DEBATT 17/1. Miljöpartiet: ”Ge stöd till hushåll som vill byta från direktverkande el – sex åtgärder för att komma till rätta med utmaningarna inom elsystemet.” 👍 Nu är miljömupparna ute och försöker få lite uppmärksamhet igen... EN ENDA åtgärd för att komma tillrätta med elsystemet: Backa miljöpartiets stängning av driftbara kärnkraftsreaktorer.

Studio DN: Så bygger Kina – bokstavligen – inflytande i EuropaSå tar Kina nästa steg in i östra Europa • Hör DN:s Torbjörn Petersson om megaprojektet Nya sidenvägen. Tar Kina? De har utnyttjat EU och nu går dem vidare och utnyttjar Kina!

”Vad betyder det att Kina byter ambassadör?” | SvD DebattDEBATT. Kinas grundläggande politiska ståndpunkter lär ligga fast, även om en ny ambassadör nu tar över i Sverige. Ambassaden delar upp det svenska samhället i vänner och fiender, skriver Viking Bohman, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Diskuterade just över frukostbordet att det ser konstigt ut att sätta ett frågetecken i rubben på en debattare. Det är väl författarens ståndpunkt/åsikt som ska kommuniceras? Ok För att komma från en analytiker var analysen tämligen ensidig och fylld av oförståelse.

7 Läs senare På tisdag lämnar Utredningen om bostads­bidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13) sina förslag.Foto: Karl Gabor Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Utredningens samlade förslag syftar till att jämna ut livsvillkoren för Sveriges barnfamiljer och ta stora steg för att stötta ekonomiskt svaga hushåll att ha råd med en vettig bostad. Sett över de senaste två decennierna har andelen hushåll med låg ekonomisk standard (det vi tidigare kallade för relativ fattigdom) ökat kraftigt. Sverige lyfts ofta fram som en världs­ledande technation som gett upphov till flertalet så kallade enhörningar som Spotify och Klarna. Samtidigt har den ekonomiska familjepolitiken minskat i betydelse för att lyfta dessa familjer. Vi accepterade dem i ett läge när kunskapen om covid-19 var mindre, dödstalen långt högre och regeringen behövde kunna fatta mycket snabba beslut. År 2000 bidrog förmånerna i den ekonomiska familjepolitiken till att minska andelen barnhushåll i låg ekonomisk standard med två tredjedelar – från 24 till 8 procent. Detta gör att vi kan ha höga löner, god avkastning på kapital, och således en stabil skattebas som möjliggör utvecklandet av välfärds­staten och en uthållig kamp mot allvarliga samhälls­problem som en åldrande befolkning, gäng­kriminalitet och klimat­krisen. Men år 2020 minskades andelen bara med en tredjedel – från 27 till 18 procent. Med detta förslag skulle länder som Ukraina, Sverige och Finland vara helt under­ordnade den ryska ledningens intressen.

Det är de behovsprövade bidragen, däribland bostadsbidrag och underhållsstöd, som har störst betydelse för att minska andelen barnhushåll som lever i låg ekonomisk standard. Annons. Trots det har dess andel av den ekonomiska familjepolitiken minskat stadigt. För att bryta denna utveckling krävs ett rejält omtag. De behovsprövade bidragen behöver stärkas samtidigt som de måste riktas till dem som är i störst behov av dem. Utredningen lämnar därför följande förslag: 1.

Slopa underhållsstödet och inför en statlig underhållsreglering. Dagens underhållsstöd utgår inte tillräckligt från att föräldrar själva ska ansvara för försörjningen av sina barn. Att som i dag, inte se till föräldrars samlade ekonomi för att försörja sina barn är både omodernt och kontraproduktivt. Därför föreslår utredningen att underhållsstödet slopas och ersätts av en statlig underhållsreglering. På så sätt fördelas försörjningsansvaret för barnen rättvist mellan föräldrarna.

Det är inte rimligt att staten täcker upp för särlevande föräldrar med god ekonomi, lika lite som det är rimligt att staten ersätter föräldrar som själva har förutsättningar att försörja sina barn. Den statliga underhållsregleringen föreslås vara en renodlad reglering föräldrar emellan och innebär inget ekonomiskt stöd från staten. Stöd till särlevande regleras i stället genom en ny förmån. 2. Slopa dagens bostadsbidrag och ersätt detta med en ny förmån, Bostads- och familjestöd (Bofast).

Dagens bostadsbidrag är snarare ett allmänt konsumtionsstöd än ett stöd till en god bostad. Utredningen föreslår att bostadsbidraget ersätts med ett nytt stöd – Bofast. Det är ett stöd som utgår från tre separata delar, vilka möjliggör för politiken att tydligt prioritera framtida reformers inriktning. ● Stöd till bostad: Dagens bostads­bidrag baserar sig på hyresnivåer från 1997 och medger stöd till bostadsyta för upp till tre barn. Utredningen föreslår att stödet till bostad stärks rejält genom att taket och golvet för bostads­kostnader höjs till vad som anses vara normala kostnader för bostäder för barnfamiljer.

Utredningen föreslår även att stödet till bostadsyta utökas till fem barn. ● Stöd till familj: Dagens bostadsbidrag har två delar, en del till bostad och en till barnkostnader. Utredningen föreslår att stödet till barnkostnader renodlas i denna del av Bofast. På så sätt tydliggörs den möjlighet som i dag finns men sällan används för barn­familjer utan bostadskontrakt att ta del av stödet. Stöd för barnkostnader ska ges upp till fem barn, med avräkning från andra barnet.

● Stöd till särlevande: Föräldrar har ansvar för sina barn och oavsett om föräldern bor ihop med barnet eller inte ska de därför betala sin del av barnets kostnader. Men barn ska inte drabbas för att föräldrar inte kan komma överens eller inte har god inkomst. Därför behöver Bofast innehålla ett stöd som kan kompensera vid sådana tillfällen. Stödet till särlevande föreslås ersätta den kompenserade roll som underhållsstödet har i dag och betalas då föräldrarnas samlade ekonomi inte räcker för att klara barnets försörjning. Utredningen lämnar också förslag som direkt kan genomföras i gällande bostadsbidrags och underhållsstödssystem.

I dag blir en tredjedel av alla som beviljats bostadsbidrag återbetalningsskyldiga. Flera av dem har gjort allt rätt. De har informerat Försäkrings­kassan om att inkomsten har förändrats men då bidragets konstruktion gör att hela bidraget kan återkrävas om inkomsten förändras under senare del av året får de ändå ett återkrav. Av de som får återkrav hamnar två tredjedelar i skuld och många riskerar att hamna hos Kronofogden. Särskilt har detta drabbat studenter, den som har fått arbete efter att ha varit arbetslös eller den som har inkomster som varierar över tid, exempelvis den som har timanställning.

Det är en orimlig ordning för ett bidrag som är tänkt att hjälpa de med sämst ekonomi. Utredningen föreslår därför att dagens system som baserar sig på uppskattade framtida årsinkomster i stället ska basera sig på historiska månadsuppgifter. För att finansiera förslaget om Bofast och månadsuppgifter inom befintlig budgetram föreslår utredningen att flerbarnstillägget för andra och tredje barnet avskaffas Förslaget förväntas minska skuldsättningen för bostadsbidragshushåll med mer än 90 procent. Det innebär också att de som faktiskt har rätt till bidraget men inte vågar ansöka på grund av risken att bli återbetalningsskyldig, kan få det stöd de har behov av. Förslaget ökar även träffsäkerheten då bidraget följer hushållets faktiska inkomster månad för månad.

Utredningen föreslår att även den som betalar underhållsstöd ska betala utifrån aktuella månadsuppgifter. I dag bestäms underhållsstödsbeloppet på två år gamla inkomster. Det gör att många av de som betalar underhållsstöd betalar för lite, eftersom inkomsten i de flesta fall ökar över tid. Flera betalar också för mycket eftersom livssituationen kan ändras dramatiskt på två år. Med utredningens förslag blir betalningsbeloppet mer korrekt, vilket innebär att skuldsättningen för denna grupp minskar samtidigt som deras ekonomiska möjligheter att umgås med sina barn ökar.

Då Skatteverket nu getts tillgång till så kallade månadsuppgifter på individnivå är dessa förslag nu möjliga att genomföra. Syftet med utredningens förslag är att i så stor utsträckning som möjligt stärka ekonomiskt utsatta barnfamiljer så att de i bästa fall kan lyftas ut ur eller slipper ansöka om ekonomiskt bistånd. För att finansiera förslaget om Bofast och månadsuppgifter inom befintlig budgetram föreslår utredningen att flerbarnstillägget för andra och tredje barnet avskaffas, detta då dessa delar av flerbarnstillägget har liten eller till och med dålig fördelningspolitisk effekt. För det fjärde och femte barnet är den fördelningspolitiska träffsäkerheten god, därför föreslås denna del av flerbarnstillägget kvarstå. Självklart är det fullt möjligt att finansiera dessa reformer på annat vis.

Att lyfta barn ur fattigdom är den bästa investering ett samhälle kan göra. För att bryta trenden att allt fler barn växer upp i låg ekonomisk standard behöver rejäla reformer och omfördelningar göras. Utredningens förslag är viktiga steg på vägen i det arbetet. Ämnen i artikeln .