YouTube

27/05/1398 01:07:00 ق.ظ

موسیقی و دیدنی‌های شهر گوسلر آلمان ۲ - بلور بنفش

ادامه مطلب:
BBC NEWS فارسی »
Loading news...
Failed to load news.

YouTubeفایل ویدئویی این گفتگو را به همراه متن گزارش آن می‌توانید در وبسایت ایران وایر نیز ببینید و بخوانید. اخبار_ایران شهروندخبرنگار از_کف_خیابان_چه_خبر

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube