YouTube

26/05/1398 10:31 ب.ظ

کنفرانسی جهانی در ژنو درباره گونه‌های جانوری در معرض تهدید

ادامه مطلب:
VOA Farsi صدای آمریکا »

YouTube

YouTubeفایل ویدئویی این گفتگو را به همراه متن گزارش آن می‌توانید در وبسایت ایران وایر نیز ببینید و بخوانید. اخبار_ایران شهروندخبرنگار از_کف_خیابان_چه_خبر

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube