ژنرال دوستم اخبار

ژنرال دوستم

نشان مارشالی بر شانه‌های ژنرال دوستم - BBC News فارسی

نشان مارشالی بر شانه‌های ژنرال دوستم

25/04/1399 07:30:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

کشمکش سیاسی در افغانستان؛ پشتیبانی دوستم از عبدالله | DW | 19.02.2020

با اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان، ژنرال دوستم از عبدالله عبدالله حمایت کرد و هواداران خود را به اعتراضات خیابانی فراخواند. عبدالله نتیجه منتشره را غیرقانونی و تقلبی دانسته و از تشکیل حکومت 'همه‌شمول' خبر داده است.

شروع جنگ داخلی به لطف عبدالله عبدالله و دارو دستش
همه‌ شمبول

30/11/1398 10:08:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

واکنش ژنرال دوستم به نتیجه نهایی انتخابات افغانستان

30/11/1398 03:53:00 ب.ظ

ادامه مطلب...