پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

20/08/2020 11:10:00 ق.ظ

🔻 سازمان انرژی اتمی ایران: اقتدار صنعت هسته‌ای پابرجاست 🔹سازمان انرژی اتمی در تامین ۱۹۰ هزار سو گام‌های بزرگی برداشته 🔹چه مکانیسم ماشه فعال شود یا روند کنونی ادامه داشته باشد، سازمان انرژی اتمی ایران در تأمین ۱۹۰ هزار سو(SWU)، گام‌های بزرگی برداشته است

ادامه مطلب: پاد »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد