پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

29/05/1399 08:14:00 ق.ظ

🎥نوبخت: نه امسال و نه سال گذشته ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است امسال در آمدهای دولت از سه منبع فروش نفت،مالیات و اوراق بود که کمترین آن با رقم ۶ درصد مربوط به فروش نفت بوده است (نسخه کامل: )

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

اردوغان از سرخوشی آواز خواند!

اردوغان با آواز خوانی پیروزی خود در انتخابات را جشن گرفت. ادامه مطلب >>

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد