سازمان جهانی بهداشت از ملی‌گرایی در زمینه واکسن انتقاد کرد - BBC News فارسی

11/11/1399 10:26 ق.ظ

سازمان جهانی بهداشت از کشورهای ثروتمند به خاطر دعوا و منازعه بر سر واکسن انتقاد کرده است

سازمان جهانی بهداشت از کشورهای ثروتمند به خاطر دعوا و منازعه بر سر واکسن کرونا انتقاد کرده است. تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نسبت به ملی‌گرایی در زمینه واکسن هشدار داده و گفته چنین مساله‌ای می‌تواند باعث گسترش همه‌گیری شود. دو هفته پیش هم آقای ادهانوم گفته بود کشورهای ثروتمند بدون توجه به نیازهای جهانی، خود را در الویت قرار داده‌اند و این در حالی است که بسیاری از سالمندان در کشورهای فقیر چشم به راه واکسنی مانده‌اند که افراد تندرست در کشورهای ثروتمند دریافت می‌کنند.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفته بود این عدالت نیست که جوانترها و افراد سالم در کشورهای متمول پیش از افراد درمعرض خطر و سالمند کشورهای فقیر واکسن کرونا بزنند. همچنین ائتلافی از نهادهای خیریه هشدار داده‌اند که کشورهای ثروتمند در حال احتکار واکسن کرونا هستند و در مقابل کسانی که در کشورهای فقیرتر زندگی می‌کنند فرصت واکسیناسیون و ایمنی را از دست می‌دهند.

سازمان جهانی بهداشت از همه کشورها خواسته که به مفاد کواکس - اتحاد جهانی برای توزیع واکسن کرونا - متعهد بمانند؛ طرحی که قرار است کار توزیع جهانی واکسن را از چند روز آینده کلید بزند.

ادامه مطلب:
bbcpersian »

سلزمان بهداشت جهانی عبارت بسیار مشهور ولی نادرستیه. چون سازمان‌ها جهانی و محلی دارن نه بهداشت. پس عنوان درست: سازمان جهانی بهداشت سازمان بهداشت جهانی خودت خائن ترین سازمان جهانیه که باعث شیوع گسترده کرونا در کل دنیا شد یه آدم بی لیاقت بی کفایت که مسئول مرگ هزاران هزار ادم بیگناه شد حالا اگر هر انتقادی واسه واکسن میکنه به فکر جیب و مشروعیت از دست رفته خودشه نه واسه جان آدمها

رئیس سازمان جهانی بهداشت: ترکیه یکی از قهرمانان بزرگ سال 2021 استرئیس سازمان جهانی بهداشت: ترکیه یکی از قهرمانان بزرگ سال 2021 که به عنوان سال بین المللی کارکنان بخش بهداشت نامگذاری شده، است.

نگرانی سازمان جهانی بهداشت از ناکارایی واکسن‌ها در برابر انواع جدید ویروس کرونانگرانی سازمان جهانی بهداشت از ناکارایی واکسن‌ها در برابر انواع جدید ویروس کرونا سازمان جهانی بهداشت می‌گوید: ظهور انواع جدید بیماری کووید-۱۹ پرسش‌هایی را در خصوص کارکرد واکسن‌های موجود علیه کرونا ایجاد کرده و نگرانی‌هایی را در این رابطه پدید آورده است

سازمان جهانی بهداشت: از هر سه زن یک نفر قربانی خشونت جسمی یا جنسی استبیشترین خشونت‌ها علیه زنان در کیریباتی، فیجی، پاپوآ گینه نو، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو و افغانستان روی می‌دهد. توسط مرد.

خط اول دفاع در برابر نسل‌های جهشی کرونا از زبان کارشناس سازمان جهانی بهداشتسازمان جهانی بهداشت شنبه 30 ژانویه با بیان این نکته که روش انتقال سویه‌های جهش‌یافته کرونا، تغییر

هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به زیان‌های ناشی از واکسن‌های تقلبی کروناسازمان جهانی بهداشت نگرانی خود را از احتمال اقدام گروه‌های خلاف‌کار به سوء استفاده از تقاضای برآورده

واکسن کرونا؛ اتحادیه اروپا بخش‌هایی از قراردادش را با استرازنکا منتشر کرد، آغاز کنترل صادرات

دو هفته پیش هم آقای ادهانوم گفته بود کشورهای ثروتمند بدون توجه به نیازهای جهانی، خود را در الویت قرار داده‌اند و این در حالی است که بسیاری از سالمندان در کشورهای فقیر چشم به راه واکسنی مانده‌اند که افراد تندرست در کشورهای ثروتمند دریافت می‌کنند.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفته بود این عدالت نیست که جوانترها و افراد سالم در کشورهای متمول پیش از افراد درمعرض خطر و سالمند کشورهای فقیر واکسن کرونا بزنند.

همچنین ائتلافی از نهادهای خیریه هشدار داده‌اند که کشورهای ثروتمند در حال احتکار واکسن کرونا هستند و در مقابل کسانی که در کشورهای فقیرتر زندگی می‌کنند فرصت واکسیناسیون و ایمنی را از دست می‌دهند.

سازمان جهانی بهداشت از همه کشورها خواسته که به مفاد کواکس - اتحاد جهانی برای توزیع واکسن کرونا - متعهد بمانند؛ طرحی که قرار است کار توزیع جهانی واکسن را از چند روز آینده کلید بزند.

برنامه کواکس زیر نظر سازمان جهانی بهداشت و با هدف کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط راه‌اندازی شده است تا دسترسی به واکسن برای همه کشورها امکان‌پذیر شود.