بیانیه اتحادیه اروپا درباره توافق پادمانی با ایران

18/03/1401 09:30 ب.ظ

بیانیه اتحادیه اروپا درباره توافق پادمانی با ایران اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن حمایت از قطعنامه ضدایرانی در جلسه شورای حکام خواستار همکاری کامل فوری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن حمایت از قطعنامه ضدایرانی در جلسه شورای حکام خواستار همکاری کامل فوری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. " اتحادیه اروپا از مدیرکل برای گزارشش در سند GOV/2022/24 و همچنین از معاون مدیرکل برای ارائه اطلاعات لازم در 1 ژوئن 2022 تشکر می‌کند.

اتحادیه اروپا از بروزرسانی مدیرکل درخصوص اعمال توافق پادمانی عدم اشاعه هسته‌ای و وضعیت اجرای پروتکل الحاقی در ایران استقبال می‌کند. ما از مدیرکل به خاطر کار منصفانه، مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌اش در رابطه با راستی‌آزمایی وظایف پادمانی در ایران تقدیر و تشکر می‌کنیم.

اتحادیه اروپا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ترغیب می‌کند تا به ارزیابی تمامی اطلاعات موجود مرتبط با مسئله پادمانی مطابق با روال استاندارد ادامه دهد. اتحادیه اروپا طی سالیان گذشته نگرانی خود در رابطه به حضور ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سه سایت اعلام نشده در ایران یعنی تورقوزآباد، ورامین و مریوان، فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده و همچنین استفاده از مواد هسته‌ای در لاویسان-شیان را ابراز کرده است. اتحادیه اروپا در عین حال از ایران خواسته تا توضیحات لازم مطابق با وظایفش ذیل توافق پادمانی جامع را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد. علی‌رغم وجود فرصت‌های بی‌شمار برای شفاف‌سازی مسائل پادمانی برجسته و همچنین درخواست مکرر شورای حکام از ایران ازجمله قطعنامه ژوئن 2020، واضحا پیشرفت تا بدین روز کافی نبوده است.

ادامه مطلب:
isna_farsi »

به گزارش ایسنا، بیانیه اتحادیه اروپا در جلسه شورای حکام درخصوص توافق پادمانی عدم اشاعه هسته‌ای در رابطه با با ایران به شرح زیر است:

" اتحادیه اروپا از مدیرکل برای گزارشش در سند GOV/2022/24 و همچنین از معاون مدیرکل برای ارائه اطلاعات لازم در 1 ژوئن 2022 تشکر می‌کند. اتحادیه اروپا از بروزرسانی مدیرکل درخصوص اعمال توافق پادمانی عدم اشاعه هسته‌ای و وضعیت اجرای پروتکل الحاقی در ایران استقبال می‌کند. ما از مدیرکل به خاطر کار منصفانه، مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌اش در رابطه با راستی‌آزمایی وظایف پادمانی در ایران تقدیر و تشکر می‌کنیم.

اتحادیه اروپا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ترغیب می‌کند تا به ارزیابی تمامی اطلاعات موجود مرتبط با مسئله پادمانی مطابق با روال استاندارد ادامه دهد.

اتحادیه اروپا طی سالیان گذشته نگرانی خود در رابطه به حضور ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سه سایت اعلام نشده در ایران یعنی تورقوزآباد، ورامین و مریوان، فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده و همچنین استفاده از مواد هسته‌ای در لاویسان-شیان را ابراز کرده است. اتحادیه اروپا در عین حال از ایران خواسته تا توضیحات لازم مطابق با وظایفش ذیل توافق پادمانی جامع را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد. علی‌رغم وجود فرصت‌های بی‌شمار برای شفاف‌سازی مسائل پادمانی برجسته و همچنین درخواست مکرر شورای حکام از ایران ازجمله قطعنامه ژوئن 2020، واضحا پیشرفت تا بدین روز کافی نبوده است.در گزارش مدیرکل نتیجه‌گیری شده است که:

ما همچنین با نگرانی دریافته‌ایم که گزارش مدیرکل به یک مکان نامشخص دیگر به عنوان منشا احتمالی ذرات تغییر یافته ایزوتوپی در تورقوزآباد اشاره دارد.

مسائل فوق واضحا به این اشاره دارند که مواد هسته‌ای اعلام نشده و یا تجهیزات آلوده به مواد هسته‌ای در ایران بوده و ممکن است همچنان در این کشور باشند.

اتحادیه اروپا شدیدا نگران این است که آژانس نتوانسته صحت و تمامیت اظهارات ایران ذیل توافق پادمانی را تایید کند و متعاقبا این مشکلات همچنان به قوت خود باقی هستند.

ما از ایران می‌خواهیم تا همکاری فوری و کاملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد تا آژانس در موقعیتی قرار بگیرد تا بتواند ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند.

اتحادیه اروپا بر حمایت از اعتماد کامل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با اجرای وظایفش ذیل توافق پادمانی عدم اشاعه هسته‌ای تاکید دارد. اتحادیه اروپا قویا از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر گروسی، مدیرکل آژانس در تعامل سازنده با ایران جهت رسیدگی به تمامی مسائی که فورا نیاز به حل‌وفصل داشتند، حمایت می‌کند.

بنابراین اعضای اتحادیه اروپا قویا از قطعنامه پیشنهاد شده توسط فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا حمایت می‌کنند و از اعضای شورای حکام می‌خواهند تا از آن حمایت کنند.

اتحادیه اروپا گزارش را مورد ملاحظه قرار داده است و از مدیرکل به دلیل گزارش‌دهی مداوم و مناسبش به شورای حکام تشکر و قدردانی می‌کند و تقاضا می‌کند که این گزارش به طور عمومی منتشر شود."