Faik Öztrak, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar

Faik Öztrak, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a saldıran CHP'li Öztrak'ın sülalesi devletten geçinmiş

Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a saldıran CHP'li Öztrak'ın sülalesi devletten geçinmiş

23.5.2020 21:24:00

Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a saldıran CHP'li Öztrak'ın sülalesi devletten geçinmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a ''damat'' diyerek çirkin ifadelerle saldıran, ağzından 'liyakat' kelimesi düşürmeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'ın ailesinin adeta devlete yuvalandığı ortaya çıktı. Öyle ki Öztrak'ın dedesi, babası ve hatta amcaları eski hükümetler ve bürokraside önemli roller edindiği görülüyor.

Her fırsatta ''damat'' diyerek Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'yi hedef alan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ailesinin kuşaklardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti yeniden gündemde

Şu an CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. dönemde milletvekili olmuş ve Türkiye'nin IMF belasında büyük rol edinmiş. Öztrak; 2001-2003 yılları arasında dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, Hazine Müsteşarı olarak görev almış.

ÖZTRAK AİLESİ DEVLETTEN GEÇİNMİŞ!CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak, İsmet İnönü'nün başbakanlık yaptığı dönemde, 1963-1965 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapmıştı.Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu görülüyor.

AMCALARI DA PAYINI ALMIŞ!CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.

M.FAİK ÖZTRAKİttifak ve Terakki (İT) üyesi olan dede M. Faik Öztrak, 25 Ocak 1939’da İnönü tarafından Dâhiliye (içişleri) Bakanlığı’na getirilir. Öztrak’ın Adnan, Orhan, İlhan, Handan ve Ülker olmak üzere beş çocuğu vardır. (İlk adı kimi kaynaklarda Mustafa kimilerinde Mehmet)

ADNAN ÖZTRAKAdnan Paris’te okumuş, kaymakam olmuştur. Basın Yayın Umum Müdürlüğü Fen. Hey. Reisliği’nin ardından da TRT’nin ilk genel müdürlüğüne getirilmiş. Hiç evlenmemiş.ORHAN ÖZTRAKOrhan İsviçre Neuchatel Hukuk Fakültesi’nde, kaymakamlık yapmış, 27 Mayıs darbecilerinin Kurucu Meclisinde Tekirdağ üyeliğine getirilmiş, 1962’de İsmet İnönü, 1975’de ise Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963’de yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı’na getirilmiş.

İLHAN ÖZTRAKSorbon mezunu A.Ü. eski Rektörü Ali Kemal Yetkin’in kızı ile evlenen İlhan, Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, ayrıca 12 Mart ve 12 Eylül darbecilerince de bakan yapılmıştır. Sonra Kenan Evren bir kez daha Cumhurbaşkanlığı genel Sekreterliğine getirmiş. Oğlu Kemal ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve MGK Genel Sekreterliği yapan Cumhur Asparuk’un damadıymış.

Kovid-19 nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı Söke Ovası'nda buğday ekim alanı yüzde 100 arttı

FAİK ÖZTRAKOrhan’ın oğlu olan, hâlen CHP sözcülüğü yapan Junior Faik ise Saint Joseph Lisesi’nde okumuş. Kraliçe’nin Birmingham Üniversitesi’nde master yapmış. SHP-DYP koalisyonunda İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü’ne getirilmiş, Anasol-M’de BBDK’da Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığına atanmış, TÜSİAD-KOÇ Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı yapmış, Milliyet gazetesinde yazmış.

NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığını da yürütmüş olan Faik Öztrak’ın bir başka özelliği ise az sayıdaki Bilderbergcilerden olması.Ali Babacan’ın da katıldığı 5-8 Haziran 2008’de ABD Virginia’da yapılan Bilderberg toplantısına Ferit Şahenk, Mustafa Koç ve gazeteci-yazar Zeynep Göğüş’ün yanı sıra CHP Milletvekili Faik Öztrak da katılır. Yani hemen her yere aşina bir isim.

EŞİEşi ise Nilgün Öztrak, 1993-2000 yılları arasında OYAK’ta Renault MAIS’in yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ’ye adalet” yürüyüşü olarak da adlandırılan 2017’deki yürüyüşüne Faik-Nilgün Öztrak ailesi de iştirak etmiş.

HALUK ÖZTRAKTayfun Er’in ‘Ergüvaniler’ kitabında yer alan bilgilere göre, Orhan Öztrak’ın Faik dışında Haluk isimli bir oğlu daha vardır. Haluk bey ise hukuk eğitimi almış. Kayınvalidesi, Türklar Birliği’nin meşhur başkanı CHP’li Günseli Özkaya imiş. O da Halkçı Parti’den yani Necdet Calp’in partisinden milletvekili olmuş.

ÖZTRAK KIZLARM. Faik Öztrak’ın Handan ve Ülker isimli iki de kızı vardır. Ülker, eczacı Metin Başkut ile evlenmiş, Handan ise Paris’te okumuş, İstatistik Profesörü Şefik İnan’la izdivaç yapmış. İnan ailesine ise hiç girmeyelim, İttihat ve Terakki’den Özal’a kadar uzanan bir hikâyesi var. Yine pek çoğu TBMM’deler.

İLGİNÇ İLİŞKİLERFaik Öztrak, Sabetayist Kemal Derviş döneminde Hazine Müsteşarlığı’na getirilmiş, IMF ve Dünya Bankası ile Derviş ekonomisinin görüşmelerini yürüten heyetteymiş. Dolayısıyla ağa babalarıyla güçlü bir irtibatı var. AK Parti iktidara gelince müsteşarlıktan alınmış, o da Aydın Doğan’ın Milliyet’ine kapak atmış. Ne de olsa Halit Kakınç’ın kitabında belirttiğine göre, dede M. Faik ile Vehbi Koç arasında sağlam bir ilişki varmış. Dede Faik ile Vehbi Koç’un ilişkisi, Struma Gemisinden Segal ailesini çekip alacak kadar güçlüymüş.

Yassıada 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak yeniden doğuyor Pakistan Başbakanı Han, Hint politikalarının bölge barışı için tehdit olduğunu söyledi Narkotik köpeği Çayra tecrübesini konuşturuyor

Martin Segal, Standard Oil Company of Nevvyork (SOCONY şimdiki adıyla Mobil Oil) şirketinin Romanya’daki müdürüdür. SOCONY’nin Türkiye genel müdürü Yahudi Archibald Walker, Vehbi Koç’tan ailenin Struma Gemisinden kurtarılmasını ister. Koç bunu yapamayacağını söyler. Fakat Walker’ın elinde güçlü bir koz vardır.

O sırada İngilizler, Hitlere Krom sattığı için Koç’u kara listeye almıştır. Yahudi Walker, masaya Koç’un bu sıkıntısını sürerek, bunu halledebilecekleri taahhüdünde bulunur. Karşılıklı bir alış veriş yani. Sabetayist mason İhsan Sabri Çağlayangil’in Koç’a verdiği akılla, İçişleri Bakanı Faik Öztrak’ın evine bayram bahanesiyle ziyarete giden Koç, Öztrak’tan aldığı özel izinle Segal ailesini gemiden çekip alır.

Yahudi Segal ailesini kurtarması Koç’un Yahudi dünyasında kahraman ilan edilmesi ve önlenemeyen yükselişini sağlayacaktır.Mustafa Faik, Giritli Rumlardan Panayotis (Ethem) Efendinin oğlu olan hocası Ahmet Saki’nin Antalya’dan milletvekili yapılmasını sağlamış biri olmanın yanı sıra, 1945’de Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş açmasını savunan kişilerden biri olarak da bilinir.

Menderes’e kin duyan CHP’lilerden olan Bakan Öztrak, CHP’nin Ulus gazetesinin 28 Ocak 1947 tarihli nüshasında muhalefet lideri Menderes aleyhinde yazı bile yazmıştır.İnönü’ye aşkını ise Ankara’da yapılan Basın Birliği Kongresi’nde İçişleri Bakanı M. Faik Öztrak şöyle ifade eder: “Milletin gözbebeği olan Millî Şefimiz ve Reisicumhurumuz İsmet İnönü’nün her vesile ile matbuat ve onun hürriyeti hakkında bize ne güzel dersler verdiğini hepiniz bilirsiniz. Matbuatın esas prensipleri demek daha doğru olan bu işaretlere uymanın hepimiz için millî ve vatanî vazife olduğunu hatırlatmak benim için borçtur.” (Akşam, 11 Temmuz 1939)

İlginç bir not ise doğru ile yanlışların boca edildiği çöken(!) Ergenekon davasının gerekçeli kararındaki “DİĞER BÜROKRASİ” başlığı altında yazılan şu ifadeler ilgi çekicidir: “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Merkez Bankası eski başkanı Gazi Erçel, şimdiki Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı sekreteri Tacan İldem Yahudi asıllı bürokratlardır. MİT müsteşarı olmanın şartı, sabetaycı ya da mason olmaktır. Kendisi de mason olan Şenkal Atasagun’un (babası bir generaldi) selefleri olan Ziya Selisik, Fuat Doğu ve Sönmez Köksal vs. masondurlar. Hiram Abas da masondur. 12 Eylül yönetimi tarafından kendisine MDP’nin kurdurulduğu orgeneral Turgut Sunalp, 80 öncesinin kontrgerilla örgütü Ergenekon’un başıdır ve aileden masondur.”

Devamını oku: Haber 7 »

Bayraktar ailesinin yanındayız ülkesi için mücadele veren nadir insan lardan kişiler kıskananlar çatlasın allah yar ve yardımcıları olsun Ullan böyle çıkıp abur cubur açıklamalar yaparak hükümeti karaliyarak bir yere varamazsın dıllo faik senin imfe yetkilileriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptığınız biliyoruz imf sen ağzına bir yağlı kemik verecek diye bu devleti imf kapılarına muhtaç duruma soacak hkm yok

Bu haddini bilmeyen tekirdağ çingenesi faık tratör ağzını toplasın öyle damat kelimesini falan ağzına almasın o damatların bu ülkeye kazandırdıklarını chp lilerin özellikle bay k mal ve özgür ve eninkoç hayalleri bile yetmez ullan trak vatan hayını imf kapılarına düşmiyecek ülkmz Sulalesine zehir zıkkım olsun inşaallah Selçuk ve berat a afiyet şeker olsun

Chp külliyeye kaçak dedi ama chp nin kendi yandaşlarının vilları kacak çıktı. Chp hep iftira ve yalan siyasetten oluşan bir partidir. Menderes Özal Erdogan Bu yazdıklarınız itham mahiyetinde ise,boş itham ve karşılığı yok.Ama yazdıklarınız gösteriyor ki,F.Öztrak ve sülalesi kökten Laik,Batıcı ve Chp'li.Varsa ve bulduysanız bunların yanlışlarını ve ihanetlerini gündeme getirin.Laf olsun,torba dolsun diye eleştiri ve gazetecilik olmaz

Aile değil devlet kenesi..! DEVLET AKP NİN MALIMIYMIŞ Ataturk maskesiyle gotururler bunlar

Çamur siyasetinden medet uman CHP sözcüsü Faik Öztrak!Son dakika haberler - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, çamur siyasetinden medet ummaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef alan Faik Öztrak'ın sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki göstererek, 'Cumhurbaşkanımıza ve... Tek kelime ile “rezilsiniz” lağım medyası. Çamurtrak faik Kendi çamur

Bakanı Selçuk: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandıAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bugüne dek 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandığını bildirdi - Anadolu Ajansı Maşallah bize, Biz hakikaten yetiyoruz bize :) esnaflara da dagitsaydiniz Biz size yeteriz Türkiyem

Bakan Selçuk: 402 bin engellimizin işe yerleşmesine aracılık ettikAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli istihdamının arttığına dikkati çekerek, '2002 yılından 2020 nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik.' dedi. 6 ay sonra işten çıkartılıyorlar. sayın bakanım yaslılara izin veriyorsunuzda engellilere neden izin verilmiyo evde bunalımdayız sokağı cıkma yasasından faydalanmak istiyoruz. İşten çıkanlar çok daha fazla oraya dikkat çeksin

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 402 bin engellimizin işe yerleşmesine aracılık ettikAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'den bu yılın nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellinin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık edildiğini bildirdi. - Anadolu Ajansı Kim diyor nerde hani Yediginiz ictiginiz attiginiz adim yalan ulkeyi yalanlarla yonetiyorsunuz bunkarin sonu gelir nasilsa

Selçuk Bayraktar'tan heyecanlandıran paylaşım!Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gözbebeği Akıncı TİHA ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP sözcüleri barbarlık sınırını geçtiCHP Sözcüsü Öztrak'ın Bakan Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, CHP sözcüleri arasında bir tane terbiyeli doğru düzgün konuşan insan yok. Aralarındaki en küfürbaz adamları sözcü yapmışlar. hadi abicim hadi barbarlıksa en barbarı sizsiniz terbiyesizlikse en terbiyesizisiniz ahlaksızlıksa da en ahlaksızı sizsiniz hadi abi Aynaya bak ömer, Tam karşın'da duruyor olacak BARBAR