Yerel Seçim, Ak Parti, Binali Yıldırım, Ysk, 31 Mart, Ekrem İmamoğlu, Olağanüstü İtiraz

Yerel Seçim, Ak Parti

AK Parti'nin İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları!

AK Parti'nin İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları!

16.4.2019

AK Parti'nin İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları!

AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili YSK 'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun gerekçelerin sıralandığı dilekçenin detayları ortaya çıktı.

Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize şekilde yapıldığını göstermektedir " ifadeleri kullanıldı. AK Parti itiraz başvurusunda, oy sayım ve döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsiz olduğu ve seçim sonucuna gölge düşürdüğü savunularak, bütün bu nedenlerle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebine yer verildi. AK Parti'nin ekleri hariç 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin bazı gerekçeler şöyle sıralandı: "1 MİLYON OYUN AKIBETİ BELİRSİZ" AK Parti'nin itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlükler de yapıldığı belirtildi. 5 bin 338 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 adet eksik, 901 adet rakam belirtilmemiş, bin 115 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu iddiasına yer verilen dilekçede, tespitlerine göre toplam 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli olduğu, bu durumun, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açtığı ve seçime 'gölge düşürdüğü' vurgulandı. YSK'nin 57 sandıktaki torbaların bir kısmının oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığı vurgulanarak," Şayet tüm seçim torbalarını kontrol edilebilme imkânı olsa idi bu tür usulsüzlüklerin ve evrak kayıplarının çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktı " ifadelerine yer verildi. "OY KAYDIRMALARI" Dilekçede, AK Parti lehine çıkan oyların sayım ve döküm cetvelinden sandık sonuç tutanağına geçirilirken, eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına da yansıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Öyle ki bazı sandıklarda AK PARTİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayının aldığı oy, sandık sonuç tutanağına (0) ve (1) olarak geçirilmiş; yapılan itirazlarımız sonrasında sandık kurullarının hazırladığı bu tutanakların tamamen usulsüz ve maddi gerçeklere aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Birçok sandıkta yaşanan bu usulsüzlükler, seçim sonuçları hakkında ciddi şüphelere yol açmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti'nin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir." Söz konusu iddiaya örnek olarak da Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcılar'daAK Parti'nin önde olduğu sandıklarda, eksik yazılan oylar gösterildi. "YASAYA AYKIRI SANDIK SONUÇ TUTANAĞI DÜZENLENDİ" AK Parti'nin seçim iptaline ilişkin bir başka gerekçesi ise sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi oldu. Bu kapsamda geçersiz oyların hesaplanmasında hatalar yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, birçok geçersiz oyun, neden geçersiz olduğunu tutanaklarda belirtilmediği vurgulandı. Dilekçede Ataşehir, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Esenler, Sarıyer, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan ilçelerindeki bazı sandık tutanaklarında, 'geçersiz oyların geçersizlik nedeninin belirtilmemiş olması' delil olarak sunularak şu görüşlere yer verildi: "İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320 bin civarı geçersiz iken, itirazlarımızdan sonra, geçersiz oyların sayısı 314 bin 243'e düşmüş olup, bu durum 1. ve 2. parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikârdır." "35 BİN GEÇERSİZ OY CHP LEHİNE YAZILDI" AK Parti'nin seçim iptalini gerektiren durumlardan birinin ise AK Parti'ye verilen ve geçerli sayılması gereken bir kısım oyun geçersiz sayılmasını gösterirken, yırtık, birden fazla mühür basılmasının oyu geçersiz hale getirmeyeceği şu ifadelerle savunuldu: "Sandık kurullarının iş ve işlemlerine yönelik İlçe Seçim Kurulları'na yapılan itiraz dilekçelerinde belirttiğimiz üzere; AK PARTİ'ye verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmı AK PARTİ'ye ait sütuna birden fazla EVET mührü basılmış olması, bir kısmı zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmı hafif lekeli olması, bir kısmı ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısımlarına çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Oysa, 298 sayılı Kanunun 101. maddesi ile Örnek 138 sayılı Genelgenin 42. maddesi gereğince bu sebepler oy pusulasını geçersiz hale getirmez." Dosyaya, bu şekilde önce geçersiz sayılan, daha sonra her iki parti lehine de geçerli sayılan tutanaklar örnek gösterildi. Buna karşın, karalanmış, çizilmiş, karalanmış oy pusulalarının CHP lehine geçerli sayıldığı savına yer verilen dilekçede,"CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamı 35.000 civarında olup, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek derecede önemli bir olaydır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içinde bulunmadığı ve kayıp olduğunun da tutanaklarla tespit edildiği ifade edildi. "16 BİN PUSULA EKSİK" Dilekçede, oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayıları arasındaki farkın da iptal gerekçesi olması gerektiği vurgulandı: " 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapı an Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31 bin 280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu; buna karşın 12 bin 410 sandıkta rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmektedir." "ÖLÜLER, KISITLILAR, HÜKÜMLÜLER YERİNE OY KULLANILDI" AK Parti dilekçesinde, iptale gerekçe olarak, 'kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü' kişilerin oy kullanılması gösterildi. Dilekçeye göre"2 bin 308 kısıtlı seçmen, bin 229 yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10 bin 290 hem cezaevinde hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5 bin 287 İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen, 236 İstanbul'da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen kaydı" tespit edildi. AK Parti, bu şekilde kullanılan oy miktarının 19 bin 350 olduğunu ifade etti. "21 BİN ZİHİNSEL ENGELLİ OY KULLANDI" AK Parti dilekçesinde 'seçimi sakatlayan' bir başka konunun zihinsel engellilere oy kullandırılması olduğu savunularak, dilekçede bu durum şöyle anlatıldı: "Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir." "19 BİN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SANDIK GÖREVLİSİ VAR" AK Parti'nin dilekçesinde sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539'unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84'ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtildi. Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedildi. Sivil, askeri personel gibi kamu görev yapamayacak olanların listeye eklendiği ve görev verildiği iddiasına da yer veren dilekçede,"Kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kumlu memur üyeliği görevlendirmeleri esasen tam kanunsuzluk halidir. Dolayısıyla bu sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemleri yok hükmündedir" dendi. "KASTEN VE ORGANİZE USULSÜZLÜK YAPILDI" AK Parti'nin başvuru dilekçesinin sonunda,"Sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları, yasaya aykırı şekilde yapılan sandık kurulu başkan ve üye atamaları, ölü ve kısıtlıların oy kullanması, mükerrer kayıtlı seçmenin oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi, torbalarda bulunmayan kayıp seçmen listeleri" nedeniyle toplam 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği ifade edilerek şu satırlara yer verildi: "Seçim sonuçlarını her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenebilmesine hukuken imkân bulunmamaktadır. Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize şekilde yapıldığını göstermektedir." AK Parti'nin 'tam kanunsuzluk' nedeniyle yaptığı başvurusunda şu talep edildi: " 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan 'seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller' ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ederiz. " Devamını oku: Haber 7

O zaman AKP'nin de kazandığı tüm iller aynen İstanbul gibi didik didik edilmeli. Bakalım neler çıkacak?

AK Parti, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Harekete Geçti: Mazbatayı Bize VerinAK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK 'ya başvurarak mazbatanın kendilerine verilmesini istedi.

Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüşİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçimde yapılan usulsüzlüklerle ilgili yaptığı açıklamada, '1500 AK Parti üyesinin seçmen kaydı düşürülmüş. Ayrıca soyadlarına bakıldığında AK Parti'ye oy verdikleri kolayca tespit edilebilen 3092 seçmenin kaydı düşürülmüş.' dedi. Saçmalar dan SEÇ meler yapan AKP nin gülleri mümkünse artık konuşmasınlar.Bu adama İstanbulu teslim eden akılların aklını sorgulmk O nasıl tespit edilmiş acaba? Milletin aklıyla oynamayın!! Bu kadarınada pes doğrusu. Insanların kime oy vereceklerini soyadlardan nasıl anladılar Karpuz gibi soyadlarını mı kokldılar. Rezil aşağılık olduğunuzu biliyorduk ama bu seçimde iğrenç olduğunuzu gördük.

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındırAK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım , seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK 'nındır. Nokta.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika İstanbul açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika İstanbul açıklaması! Canlı yayında seçimlere dair açıklamalarda bulunan Çelik şu ifadeleri kaydetti. Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. Bırakalım yüksek yargı işini yapsın, sürece saygı duyalım. Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı olmaz ifadelerini kullandı. Çelik İstanbul seçimleri üzerine gelen bir soruya da 'Olağanüstü itiraz haklarımızı ivedilikle kullanacağız' dedi. Acilen khk ile yalancıların düzülmesine olanak sağlayacak bi yasa çıkarılmalı yoksa ahaber ve dha rahat duracak gibi değil. Rica ediyorum, seçim, ekonomi, soğan, patates,S400 ,f35 bu haberlerden bıktık,ee manzarası güzel mi bu sarayın,hurma ağacı ekecekler mi bahçesine, yaz gazeteci yaz bunları da yaz... Seçmen avına çıkmış tayyip. Bu rezilliğe kim dur diyecek

Fehmi Koru'dan Olay Yaratacak İddia: AK Parti İstanbul İçin Anket YaptırıyorAbdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimalini göz önünde bulunduran AK Parti'nin, anket şirketleri aracılığıyla saha çalışması yaptırdığını duyurdu.

AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verecekAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK 'ye teslim edeceği bildirildi. - Anadolu Ajansı Ysk ya bende itiraz dilekçesi vericem şimdi yönetimi ve akp için degerlendırılırmı sonuc da oy kullanan benım yeni mi duydun baya oluyo bu haber yayınlanalı Emin’misin son kararın’mı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yapıyor!AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yapıyor! Seçim iptal olmalı yoksa mallar gerçek 15 Temmuz u yapanları görmeyecek ha gayret akp ve MHP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan İstanbul seçimi açıklaması: Organize bir çalışma varAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Bu işte organize bir çalışma var. Biz organize usulsüzlük diyoruz onun için. Ben diyorum ki seçimden önce başlayarak birileri, CHP'yi suçlamıyorum, CHP'nin sadece buradaki duruşu anlamında demokrasiyi arındıran, lekeleri ortadan kaldıran, endişeleri ortadan kaldıran, şaibeleri ortadan kaldıran bir duruş sergilemiyor o başka ama ben CHP'yi suçlamıyorum ama bir el, bir kısım eller seçimden önce başlayarak, sandık başkanları üzerinden bir operasyon yürüttüler adeta.' dedi. 😂😂 Görünüyor. 😂😂 😂😂 Offff sus be artık adam! 😥 Karektersizsin milliyet

Son dakika! AK Parti'den mazbata itirazıAK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika... AK Parti'den mazbataya itiraz başvurusuAK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. MAZBATA KORKUSU SARDI ,BELEDİYEDE HERKES DİKEN ÜSTÜNDE,SANIRSINIZ BELEDİYEYİ YUNAN ASKERİ İŞGAL EDECEK....!YAZIKLAR OLSUN referandumda yeniden yapilain cumhurbaskanligi secimide yeniden yapilsin

AK Parti'den yeni açıklamaAK Parti'de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yavuz, 'Sayım döküm cetvellerinin 5 binden daha yukarı bir oranda mühürsüz olduğunu gördük. 684'ünün imzasız olduğunu gördük. Hatalar yüzde 85 oranında AK Parti aleyhine' dediPatron işçisini döverek öldürdü! Korkunç görüntüler…

Son dakika… Ankara’da kritik toplantılar!

1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi!

Flaş iddia: Türkiye, Avrupa’ya gidecek Suriyeliler için sınırı açacak!

Son dakika… Suriye’den acı haber geldi! İki şehit, iki yaralı

Son dakika haberi: Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank...

Sanık müebbet aldı, avukatı istinafa başvurdu

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

17 Nisan 2019, Çarşamba Haberler

Önceki haber

Devler Ligi'nde büyük sürpriz! Ronaldo veda etti

Sonraki haber

Macron Notre Dame için tarih verdi! Bağış yağdı!
İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu Türkiye’nin kontrolleri durduracağını duydular sınıra koştular Son dakika… Hatay Valisi: 33 asker şehit oldu İdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır' Nevşehir’de vatandaşlar Mehmetçikler için toplandı İdlib saldırısı sonrası NATO’dan kritik çağrı! Ömer Çelik: “Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir” Rejim hedefleri böyle vuruldu Son Dakika… ABD’den ilk açıklama: Türkiye’nin yanındayız NATO'dan rejim ve Rusya'ya çağrı: Saldırılara son verin
Patron işçisini döverek öldürdü! Korkunç görüntüler… Son dakika… Ankara’da kritik toplantılar! 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi! Flaş iddia: Türkiye, Avrupa’ya gidecek Suriyeliler için sınırı açacak! Son dakika… Suriye’den acı haber geldi! İki şehit, iki yaralı Son dakika haberi: Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank... Sanık müebbet aldı, avukatı istinafa başvurdu SON DAKİKA HABERİ: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son dakika… Hatay Valisi: 22 asker şehit oldu 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Sosyal medyaya erişim sorunu! Son dakika… Kremlin’den Erdoğan’ın 5 Mart açıklamasına yanıt