12 ธันวาคม 2562, พฤหัสบดี ข่าว

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ 12 ธันวาคม 2562, พฤหัสบดี