ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง

  • 📰 NationTV22
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 59%

ประเทศไทย หัวข้อข่าว ข่าว

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด,ประเทศไทย หัวข้อข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง NationTV

บัดนี้ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นางสาวภคอร จันทรคณา ได้ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายศยุน ชัยปัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 29

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 25601. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 /  🏆 35. in TH

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัย “ธนาธร” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.'ธนาธร' สิ้นสมาชิกภาพส.ส. กรณีถือครองหุ้นสื่อ ข่าวจริง สปริงนิวส์ Springnews อนาคตใหม่ ธนาธร
แหล่ง: SpringNews - 🏆 10. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ หลักเกณฑ์-วิธีสรรหาบุคคล เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรรหาตามใจกุ
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัย ธนาธร สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไวแท้สำหรับฝ่ายตรงกันข้าม. ไม่ผิดก็โยงให้ผิด สมควร
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค คมชัดลึก ราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัย ธนาธร สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไวแท้สำหรับฝ่ายตรงกันข้าม. ไม่ผิดก็โยงให้ผิด สมควร
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัย “ธนาธร” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.'ธนาธร' สิ้นสมาชิกภาพส.ส. กรณีถือครองหุ้นสื่อ ข่าวจริง สปริงนิวส์ Springnews อนาคตใหม่ ธนาธร
แหล่ง: SpringNews - 🏆 10. / 63 อ่านเพิ่มเติม »