Ledare: Varför ska regionerna fortsätta svara för sjukvården i Sverige? - DN.SE

KD vill utreda om 6 storregioner är en bättre organisation för sjukvården än dagens 21

2021-04-14 09:12:00

Den geografiskt ojämlika vården i Sverige är delvis en följd av splittringen i många små regioner, skriver DN:s ledarredaktion.

KD vill utreda om 6 storregioner är en bättre organisation för sjukvården än dagens 21

* Kvalitet i och tillgänglighet till vården varierar mellan olika regioner.* Regioner med mindre befolkningsunderlag och svagare skattekraft får kämpa hårdare för att attrahera kvalificerad personal.* Redan i dag upprätthålls finansiering och medicinska utfall genom statliga insatser, destinerade statsbidrag och detaljerad statlig styrning.

Nära 60 döda i bombdåd mot flickskola i Kabul Åskådare filmade när Malins pappa fick hjärtinfarkt: ”Jag bara skrek åt dem” Ny boendeform skippar bostadskön – matchar hyresgästerna i delade lägenheter

* Bristen på en samordnad investeringsplanering (för exempelvis operationsrobotar och avancerad röntgenapparatur) ger en feldimensionerad kapacitet och onödiga kostnader.* 53 procent av svenskarna bor i tre av regionerna och övriga 47 procent hör till de andra 18 småregionerna. Antalet invånare i Region Jämtland-Härjedalen är exempelvis en tjugondel av Region Stockholms.

* IT-utveckling, forskning och e-hälsa hämmas och splittras av olika tekniska lösningar och sekretessbarriärer.* Bara var sjätte väljare känner igen sina ledande regionpolitiker. Dessutom hanteras mycket av regionernas politiska frågor inom ramen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) som är en intresse- och arbetsgivarorganisation. headtopics.com

KD vill medsin nya rapport ”Århundradets vårdreform – en fungerande vårdorganisation för hela Sverige” skissera på hur direktiven skulle se ut för en utredning med syfte att ge staten ansvaret för sjukvården.Ända dit når måhända inte denna skrift, men KD bidrar med ett antal värdefulla ingångar, bland annat genom relevanta internationella jämförelser.

KD:s nya rapport är en utmärkt debattöppning.KD tar explicit ställning för en skattefinansierad vård, i konflikt med den falang i M som kan tänka sig försäkringslösningar, och för lodande resonemang om vad i våra grannländers erfarenheter som kan bli tillämpliga i en stor strukturreform för vården i Sverige.

Acko Ankarberg Johansson (t v) är KD:s sjukvårdspolitiska talesperson.Foto: Lars Larsson/TTJust lösningarna i Danmark och Norge är också värda att ta intryck av. Danmark sänkte antalet län (amt) från 13 till 5, drog in beskattningsrätten och gjorde vissa uppgifter kommunala. I Norge blev 19 fylken 5 regioner med ansvar för specialist- och sjukhusvård. Där var redan primärvården kommunal.

På ett liknandevis skulle sex svenska, statliga vårdregioner och avskaffade regionpolitiker, vilket föreslås av KD, kunna fungera som en möjlig bättre struktur hos oss.Det finns inte en enda statlig myndighet som hållit fast vid just länsindelningen i sin regionala struktur. De har istället successivt tillskapat fem till åtta större regioner. Men vårdens organisation har inte reformerats. headtopics.com

Därför är al-Aqsamoskén så viktig i Israel-Palestinakonflikten Undersökning visar: Nästan alla smittade fick symptom Kina uppmanar till bojkott av FN-möte om Xinjiang

Hur kommer det sig att en befolkning som röker och dricker alkohol i högre utsträckning än den svenska, som den danska, ändå har radikalt bättre tillgänglighet och kortare köer till vården och vad betyder Danmarks mix av regionalt och statligt för detta?

Har den svagaproduktivitetsutvecklingen i den svenska sjukvården orsaker som påminner om dem som rådde i Norge innan staten helt övertog ansvaret och förklarar den nya organisationen varför norska läkare årligen träffar 30 procent fler patienter i genomsnitt jämfört med sina svenska kollegor?

Läs mer: Dagens Nyheter »

Julia Lyskova: ”Jag berättar om mitt liv, i mitt liv ingår ångest” - DN.SE

I podden Daddy issues har Julia Lyskova berättat om sitt klippkort till psykakuten, sin frånvarande pappa, sitt vardagsliv och sin enorma oro.Det kan

För att det ska gå att ha koll på privatisering och se till att det inte kostar skjortan ifall politiker helt plötsligt får sätta hutlösa priser på sjukhusens försäkringar.