Coronaviruset, Vaccin

Läkemedelsverket om vaccinoron: Därför sticker Astra ut

Därför sticker Astra Zeneca ut i dystra statistiken

2021-04-14 08:58:00

Därför sticker Astra Zeneca ut i dystra statistiken

161 personer har hittills dött efter att ha vaccinerats mot covid-19. Trots att det i de flesta fall inte finns något direkt samband till vaccineringen är många oroliga. – Jag kan förstå att det låter mycket, men det ska ses mot att nästan 1,5 miljoner människor har vaccinerats, säger Veronica Arthursson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket .

Veronica Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet påLäkemedelsverket, säger att hon har förståelse för att siffrorna kan öka oron men säger att man måste tolka dem i ett sammanhang.– Enskilda spontanrapporter kan oftast inte svara på om det finns ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade misstänkta biverkningen, eller om det rör sig om helt andra faktorer. Vanligen behöver man studera ett större underlag för att konstatera om vaccinet medför en riskökning för en viss typ av händelse eller ej, säger hon.

Därför blir finländare förfärade av den svenska skolan - DN.SE Förslaget: Förbjud gängens vägspärrar - Nyheter (Ekot) Oro på Ekotredaktionen efter avslöjandet: ”Naggar förtroendet för journalistiken”

– Gällande dödstalen efter Pfizers vaccin så kan vi se att merparten av dem som avlidit är äldre personer, de flesta över 80 år, och med underliggande sjukdomar. Sedan finns det även yngre personer men de är relativt få och i nuläget har vi inte kunnat hitta någon tydlig koppling mellan dödsfallen och vaccineringen.

Foto: LäkemedelsverketVeronica Arthursson är chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.Någon koppling till vaccinet har heller inte setts för de nio dödsfall som rapporterats in för personer som fått Modernas vaccin, säger Veronica Arthursson. headtopics.com

Däremot har EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, konstaterat att det finns ett samband mellan Astra Zenecas vaccin och mycket ovanliga fall av blodproppar i kombination med låga halter av blodplättar.Tre fall i SverigeHittills har tre sådana fall rapporterats i Sverige. Två kvinnor drygt 60 år gamla och en kvinna i 30-årsåldern. En av dem har avlidit.

– Man kan ju inte säga att inget inrapporterat dödsfall efter vaccinering med Astra har någon koppling till vaccinet. Men jag vill poängtera att det rör sig om en extremt ovanlig men allvarlig biverkning, säger Veronica Arthursson.

Kan bero på mediebevakningenAtt antalet rapporter om misstänkta biverkningar är flest för Astras vaccin, trots att fler fått Pfizers vaccin, kan ha flera förklaringar. Bland annat tror Veronica Arthursson att den intensiva mediebevakningen av Astras vaccin bidragit.

Foto: Johan Nilsson/TTSprutor laddas med vaccin från Astra Zeneca.Samtidigt säger hon att det generellt finns en stor underrapportering av misstänkta biverkningar.– Vi vet därför inte exakt hur många som har fått en misstänkt biverkning av respektive vaccin, det kan finnas ett stort antal som inte har rapporterats in. Det går därför inte att säga, utifrån spontanrapporteringen, att Astras vaccin har fler biverkningar än Pfizers. headtopics.com

Polis hittade skadad man i södra Stockholm – Aftonbladet live: Supernytt Tegnell: Risk för ständiga utbrott om utsatta grupper inte får vaccin - DN.SE Så många Encrochat-telefoner övervakades i Sverige - Nyheter (Ekot)

– Det som däremot går att säga är att det verkar finnas en högre rapporteringsbenägenhet kopplad till Astras vaccin, jämfört med de andra. Det är något vi sett sedan det började användas.”Förstår att det låter mycket”

På frågan hur hon tänker kring att många är oroliga för både vaccin och biverkningar säger Veronica Arthursson att hon har stor förståelse för detta.– För mig är det tydligt att nyttan med vaccinet överväger riskerna. Men naturligtvis är det oerhört tragiskt när enstaka individer drabbas hårt, oavsett om det är av biverkningar eller av svår sjukdom i covid-19., säger hon.

– Jag kan även förstå att det låter mycket att 161 personer har avlidit efter vaccinering, men det ska samtidigt ses mot att nästan 1,5 miljoner människor har vaccinerats mot covid-19 i Sverige. Läs mer: Aftonbladet »

Regeringen tar fram plan för att öppna Sverige - DN.SE

Regeringen tar nu fram en plan för att stegvis kunna ta bort coronarestriktionerna.Men även i ett ”nytt normalläge” kan det vara nödvändigt att vissa

Beträffande dödsfall per 100 000 av de tre vaccinen är det följande AZ 2,34 döda Pfizer 16,44 döda Moderna 7,1 döda Många känner oro skriver AB. Ja och tidningen gör dagligen allt vad den kan för att förstärka den oron.