Rovdyr Rovdyrforvaltning Senterpartiet (Sp) Troms Troms Og Finnmark

Rovdyr Rovdyrforvaltning Senterpartiet (Sp) Troms Troms Og Finnmark

Sp-Sandra: Ti av familiens sauer tatt av bjørn utenfor bjørnesone

Sp-Sandra: Ti av familiens sauer tatt av bjørn utenfor bjørnesone

14.07.2021 22:13:00

Sp-Sandra: Ti av familiens sauer tatt av bjørn utenfor bjørnesone

LAVANGEN/OSLO (VG) Sp-politiker Sandra Borch fortviler. Brunbjørn har tatt livet av over 45 sauer på beite i Lavangen og Bardu i sommer. Minst ti av sauene tilhører hennes egen familie.

Publisert:Oppdatert nå nettoppDenne uka har Sandra Borch (33) vært sauegjeter. Hun har holdt seg i nærheten av utmarksbeitet der familiens sauer beveger seg rundt.Men noe skurrer. Noen søyer har ti-tolv lam rundt seg selv om bare to er deres egne. Årsaken er bjørneangrep. Én eller to brunbjørner har drept og herjet rundt i saueflokkene og tatt ut blant annet flere søyer med lam i området de siste ukene.

Snøkaos på E18 – politiet setter krisestab for å igangsette evakuering Immunolog om booster: – Sannsynligvis den beste måten å stanse omikron på Frykter asiatisk storkrig

Dette har skjedd til tross for at det er skutt tre bjørner i Troms på forsommeren, to i Bardu og én i Salangen.– Hittil har vi mistet ti sauer etter bjørnens herjinger. Senest natt til mandag ble to sauer drept. Og det er ingen tvil om at det er bjørn som på brutalt vis tar livet av sauene, sier Borch til VG.

KADAVER: Ett av mange sauekadaver som er funnet etter bjørnens herjinger i Lavangen i Troms.Foto: PrivatKatten Silver overlevde ørneangrepHun skulle egentlig hatt ferie eller drevet valgkamp. I stedet har de siste ukene gått med til å passe på sauer. Hun synes det er trist å se stressede lam samle seg rundt andre søyer når deres eget opphav er tatt av bjørn. headtopics.com

Fikk hjem to morløse lam– I dette området av Lavangen er det ikke registrert bjørn på over 100 år. Men når bestanden er blitt så stor som den har blitt i Bardu-traktene de siste årene - så trekker noen individer ut av dette området for å finne mat, sier Sandra Borch, som har engasjert seg i flere år for at rovvilt som ulv og bjørn ikke får dominere i beiteområder for sau og rein.

Nylig fant hun to morløse lam på beite.TRE BJØRNER FELT: Bjørnen på bildet er den siste av de tre bjørnene som er felt i Bardu og Salangen hittil i sommer.Foto: Skadefellingslaget, Bardu kommune– Nå er de trygt hjemme. Men hva de har opplevd disse ukene tør man nesten ikke tenke på, sier Borch.

Hun beskriver utmarksbeitet i Lavangen som et godt matfat for sauene og et beiteprioritert område. Inntil i sommer har de kunnet leve i fred for bjørn.Hun synes staten, som har ansvar for rovdyrforvaltningen og eventuell beslutning om fellingstillatelse for bjørn, har opptrådt lite besluttsomt etter sauetapene i området.

Jerven tar knekken på bøndene: – Ute av kontrollTre bjørner er skutt i Bardu og Salangen på forsommeren, hvorav én binne, bekrefter Miljøverndirektoraret.En søknad om skadefellingstillatelse til en bjørn som fortsatt herjer, er avslått av både Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Miljøverndirektoratet. headtopics.com

Studie: Viagra kan forebygge Alzheimers Nærbøs motstandar i europacupen er klar Slik kan du få boligdrømmen oppfylt, uten nok egenkapital

Fagdirektoratet begrunner det blant annet med at det blir født færre bjørnunger i Troms og Finnmark enn bestandsmålet på seks ynglinger.I begrunnelsen heter det videre:«Etter en samlet vurdering finner Miljødirektoratet ikke grunnlag for å iverksette skadefelling av bjørn i det aktuelle området på nåværende tidspunkt. Vi vurderer at alternative tiltak for å forhindre skader på sau i det aktuelle området kan

iverksettes. Det har tidligere vært utprøvd ekstra tilsyn og såkalte urotiltak som har hatt en god effekt for å forhindre tap av sau,»skriver seksjonsleder Susanne Hanssen i direktoratet.Angrepet av ku: – Jeg tenkte «nå er det slutt»

Avslaget ble påklaget til Klima- og miljøverndepartementet av Bardu kommune, men i vurderingen av klagen fastholder direktoratet sitt syn på at det ikke bør felles flere bjørner enn de tre som er skutt.«Miljødirektoratet påpeker at det i løpet av en kort periode er felt tre bjørner, herav en binne. Vi er av den mening at det i størst grad skal unngås å felle binner, da hunndyr er den mest begrensende faktoren for bestanders tilvekstpotensiale.

Dette er særlig viktig å ta hensyn til i forvaltning av brunbjørn i regioner som er langt under fastsatt bestandsmål, og i områder som Troms, der bestandsutviklingen er negativ og hvor det er et ønske om at bestanden skal øke mot bestandsmålet,» headtopics.com

skriver Hanssen i videresendingen av Bardu kommunes klage den 2. juli.Departementet: Vil gå noe tidSiden har ingen hørt noe fra departementet - 12 dager etter. VG har kontaktet Klima- og miljøverndepartementet om saken.Statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V) svarer i en e-post:

– Klima- og miljødepartemenet fikk oversendt klagen fra Bardu kommune og Miljødirektoratets behandling av klagen den 8. juli og har etter det jobbet med saken. Jeg forstår at det er ønskelig med en rask avgjørelse i denne saken. Vi vil gjøre det vi kan for å få til en rask avklaring, men det vil gå noe tid før vi har fattet en endelig beslutning i saken, skriver Lunde.

Corona-restriksjonene: Rockefeller tapte 4, 5 millioner på én helg Smitterekord i Bergen – vil ha strengere regler enn de nasjonale Opplysninger til VG: Regjeringen har planer for å gjeninnføre meteren og antallsbegrensninger

SKULLE VÆRE TRYGT: Utmarksbeitet for sauene til Sandra Borchs familie ligger i et såkalt beiteprioritert område i Lavangen. Sp-politikeren legger ikke skjul på at hun liker dyrene.Foto: PrivatStortingspolitiker Jenny Klinge trender på Twitter etter uttalelse om nyåpnet vegetarbutikk

– Nå er vi forbannet og frustrert over situasjonen. Det tar for lang tid før departementet tar en beslutning. I beiteprioriterte områder skal det ikke være rovdyr, da bør beslutningen om å skyte eller flytte de være enkel. Og i ventetiden tar bjørnen enda flere sauer. Jeg ser jo også på familien min at disse sauedrapene tar på dem, sier Sandra Borch.

Hun mener bjørnenes herjinger også har ført til at mange innbyggere er blitt redde for å bevege seg ut i terrenget.Fant 80 døde sauer i fjøs: – SjokkertOrdfører i Bardu, Toralf Heimdal (Sp) mener det til tross for fellingen av tre bjørner på forsommeren i det aktuelle området, fortsatt er for mange individer som herjer.

– Vi ba om at klagen på søknaden om tillatelse til skadefelling ble hastebehandlet, men har ennå ikke hørt noe fra departementet. Situasjonen er fortvilende. Alt tyder på at det er mer bjørn i dette området enn fagmyndighetene har oversikt over, sier Heimdal til VG.

Borten Moe med bastant SV-nei - partifeller uenigeSkadefellingsleder i Bardu, Tore Helberg, ledet laget som tok ut den siste av de tre felte bjørnene tidligere i sommer. Han sier til VG at de er klare til å rykke ut på ett til to døgns varsel dersom det gis skadefellingstillatelse.

– Vi vil være klare i løpet av kort tid, men er noe avhengig av hundehjelp fra Statens Naturoppsyn (SNO), som er statens operative feltorgan, sier Helberg til VG.Tall fraRovdataviser at det i 2020 ble påvist 150 brunbjørner i Norge. Det er det høyeste antallet siden 2011. Det var også rekordmange hunnbjørner, og det har ikke blitt estimert flere bjørnekull i landet siden overvåkingen startet i 2009.

Det ble i vår opplyst fra rovvilt-styresmaktene at det var 8 - 9 bjørnekull i landet i 2020. Mens Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge. Les mer: VG »

Forjævlig sommerferie Rotevatn lager for folk. Huff huff til Sandra. Anne. Vet bjørnen når han kommer ut av sonene? Er det skilt eller hva? 😉 Bjørnen må jo ha mat, bønder må ha forsikring Er det lov å spørre hva Sauer gjør ute i skogen? Er de oppvokst der? 🤔

Sandra fant ikke dessertene hun ville ha i Stavanger, da begynte hun å lage dem selvFor noen år siden startet Sandra Owczarek med å bake desserter hjemme. Nå har hun åpnet sin egen pop-up-butikk i Pedersgata.

I kjølvannet av pandemien står mange unge i fare for å havne utenfor arbeidslivet for godt.Det hadde vært ubehagelig en stund.

Uhrenholdt Jacobsen flytter nordover: – Har godt av å komme ut av OsloOSCARSBORG (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (34) har rukket å studere medisin samtidig som hun har hentet OL- og VM-medaljer. Nå venter nye eventyr.

Den lydløse volden innenfor husets fire vegger burde gjalle i ørene våreMens våre øyne var rettet mot kampen på Wembley søndag kveld, gikk tusenvis av andre kamper også av stabelen på hjemmebane.

EU lanserer ny klimapakke. Dette betyr den for norsk næringsliv.Klimatoll, forbud mot salg av bensin- og dieselbiler og skjerpede utslippskrav for fly og skip. Dette er bare noen av EUs nye klimatiltak.

Israel: Her settes en av verdens første tredjedoserTEL AVIV (VG) Som første land i verden ruller Israel ut en tredje vaksinedose til de mest sårbare. Er ikke dette en gammel sak? Tyrkia har før israel begynt å vaksinere tredje dose så Israel er ikke første . ikke sant det SidselWold Basically confirming that the “vaccine”is useless….