Norsk Sokkel Samfunnsøkonomi Lars Haltbrekken

Norsk Sokkel Samfunnsøkonomi Lars Haltbrekken

Norsk olje og gass: Haltbrekken setter ideologi fremfor fakta

Norsk olje og gass: Haltbrekken setter ideologi fremfor fakta

28.02.2021 14:13:00

Norsk olje og gass: Haltbrekken setter ideologi fremfor fakta

De midlertidige skatteendringene for petroleumsnæringen har redusert koronausikkerheten nok til å bevare arbeidsplasser og gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.

Haltbrekkens bekymring er grunnløs. De midlertidige skatteendringene innebærer en utsatt skatt på prosjekter. Skatten skal altså betales på et senere tidspunkt. Oljeselskapene får kun ta del i pakken dersom de igangsetter prosjekter og dermed skaper arbeidsplasser.

Dette tror jeg Haltbrekken vet. Han vet nok også at Klimarisikoutvalget, satt ned av Stortinget, påpekte at oljeselskapene har høyere krav til lønnsomhet enn staten. Isolert vil dette tilsi at det ikke er en fare for at bedriftsøkonomiske prosjekter ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men motsatt. Altså at det er større sjans for at prosjekter staten og fellesskapet vil tjene på ikke blir igangsatt, fordi de ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

I tillegg vet Haltbrekken at alle større olje- og gassprosjekter også skal godkjennes av Stortinget.Sett denne?Tredobling av nye grønne lånSelskapene gjennomfører Les mer: E24 »