Melodi Grand Prix Coronaviruset

Melodi Grand Prix Coronaviruset

TIX gikk glipp av en million i corona-kompensasjon

TIX gikk glipp av en million i corona-kompensasjon

28.02.2021 11:32:00

TIX gikk glipp av en million i corona-kompensasjon

Oppga inntektstap på over tre millioner for sommeren 2020, men fikk begrenset støtte som følge av selskapsform.

Publisert:Nå nettoppI januar 2020 holdt Andreas Haukeland (27), bedre kjent som TIX, to utsolgte konserter på én kveld på Sentrum Scene i Oslo.Det så ut som starten på et innbringende konsertår for artisten. Slik ble det så klart ikke.

Men deren rekke av Norges største artister har fått omfangsrik kompensasjonfor corona-kansellerte konserter i fjor, ble det en mer slunken offentlig støtte for TIX.Ifølge hans søknad om kompensasjon til Norsk Kulturråd, hadde han 13 planlagte konserter i Norge i perioden mai-august.

Snittinntekten per konsert var på 245.000 kroner. Beregnet omsetning kom dermed på 3.185.000.Av dette kunne TIX, før pandemien brøt ut, se frem til 1.743.000 i netto inntekt for showene.I tråd med kompensasjonsordningenskunne han dermed fått utbetalt halvparten av beregnet omsetning, altså 1.592.500 kroner – dersom han hadde hatt sin virksomhet organisert i et aksjeselskap. headtopics.com

Satte takImidlertid opererer TIX med et enkeltpersonsforetak, Haukeland Music.I kulturdepartementets kompensasjonsordning ble det satt et tak på 426.593 kroner i kompensasjon for selvstendig næringsdrivende. Og det ble summen TIX fikk for de 13 avlyste konsertene.

Ifølge kulturrådet ble maksgrensen satt fordi selvstendig næringsdrivende også har en egen næringsordning de kan søke på, via NAV.TIX’ selskap har ikke søkt støtte derfra.Norsk Kulturråd presiserer overfor VG at TIX’ søknad og dokumentasjon ville blitt gjennomgått av revisor dersom han hadde hatt et AS, siden han da potensielt ville vært berettiget til kompensasjon på over én million.

Alle artistsøknader på over en million ble sendt til revisjon. De aller fleste ble godkjent uten avkortning.Vil ikke utnytteIfølge skattelistene hadde artisten fra Bærum en skattbar inntekt på litt over 6,6 millioner i 2019, en økning på 2,1 millioner fra 2018.

Ifølge TIX er det ikke noen krise for ham å gå glipp av en drøy million i kompensasjon.– Det går helt fint, det er nok andre som trenger det mer enn meg, sier han.– Vi nordmenn er privilegerte som i det hele tatt får støtte, og det er ikke om å gjøre å utnytte kompensasjonsordningene – det er om å gjøre å dele på godene, slik at flest mulig klarer seg. headtopics.com

Eventuelt skifte av selskapsform har han ikke vurdert ennå, forteller han.– Jeg tenker mest på hva slags musikk jeg skal utgi den neste tiden. Les mer: VG »