Frykter «tvilling-pandemi» i Europa

19.01.2022 00:26:00

Influensaen har returnert til Europa raskere enn forventet denne vinteren, noe som skaper bekymring for en langvarig «tvillingpandemi» med covid-19.

Influensaen har returnert til Europa raskere enn forventet denne vinteren, noe som skaper bekymring for en langvarig «tvillingpandemi» med covid-19.

Influensaen har returnert til Europa raskere enn forventet denne vinteren, noe som skaper bekymring for en langvarig «tvillingpandemi» med covid-19.

Coronatiltak i Europa førte til svært få influensatilfeller forrige vinter.Smittevernloven ble skrevet i «fredstid», uten moderne erfaring med pandemi i Norge.Forskere advarer om at det kan komme nye og farligere varianter av coronaviruset etter omikron, melder AP.Boris vil strupe BBC FOTO: PAUL ELLIS, AFP/NTB Neste nyhet om tv-lisensen blir den siste, sier britenes kulturminister Nadine Dorries.

Men siden midten av desember har influensavirus sirkulert raskere enn forventet i Europa, ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC.. Samtidig har myndighetene i økende grad blitt kritisert for vurderingene av forholdsmessighet. Influensaens tilbakekomst kan være starten på en uvanlig lang influensasesong, som kan strekke seg inn mot sommeren, forteller ECDCs influensa-ekspert Pasi Penttinen til Reuters. Varianten kan derfor potensielt smitte flere mennesker... - Om vi letter på alle tiltak, er den store bekymringen jeg har for influensa at normale sesongmønstre vil endre seg, fordi det har gått så lang tid med nesten ingen sirkulasjon i den europeiske befolkningen, sier Penttinen.

... - Kan fortsette å sirkulereFHI-lege Trine Hessevik Paulsen forklarer til Dagbladet at det er svært usikkert hvordan influensaaktivitet vil arte seg i Norge... - Vanligvis er det en sesongeffekt for influensa, slik at influensaaktiviteten avtar når den varmere sesongen begynner, sier hun og fortsetter:. - Når virus formerer seg, eller replikerer, så gjør de det ved å bruke cellen de har invadert til å kopiere seg selv. - Fordi vi har lavere immunitet mot influensa i befolkningen enn det som er normalt, er det en mulighet for at influensa kan fortsette å sirkulere utover vår og sommer..

. Det er imidlertid svært usikkert om dette vil skje, påpeker Hessevik Paulsen. Det er ikke gitt at Stortinget gjør samme vurderinger av forholdsmessighet etter en grundig debatt, som de vurderingene Helsedepartementet har gjort. Det vil si at det nye viruset har endret arvemateriale - altså at det har skjedd mutasjoner eller delesjoner, forklarer hun. Det kommer blant annet an på influensaaktiviteten i tiden som kommer, virustype, vaksineeffekt, vær, reiseaktivitet, smitteverntiltak og andre kontaktreduserende tiltak.. Grunnloven sier at Stortinget skal kontrollere regjeringen og påse at fullmakter som er gitt ikke overskrides. - Det er svært sannsynlig at influensa- og coronavirus vil sirkulere samtidig i nærmeste framtid. Dette er ren darwinisme, forklarer avdelingsdirektøren.

.. Dersom dette medfører mange samtidig innlagte, mener FHI-legen at det er bekymringsfullt fordi sykdommene krever de samme ressursene i helsetjenestene.. Tilliten til myndighetenes håndtering er høy, men kan bli svekket. Etter at varianten dukket opp i november har den spredt seg som ild i tørt gress, og det er nå godt etablert at den er minst dobbelt så smittsom som delta. - I et litt lengre perspektiv gjenstår det å se om SARS-CoV-2 vil sirkulere som et ordinært luftveisvirus. Og om det i så fall vil vise sesongvariasjon slik som er vanlig for influensa og en del andre smittestoff, og hvor alvorlig sykdom viruset vil forårsake, sier Hessevik Paulsen. I sosiale medier og pressen blir det stadig sådd tvil om tiltakenes nødvendighet.

. Den kalles BA. Sykdom blant eldreDen dominerende influensastammen som sirkulerer i Europa i år ser ut til å være A (H3)-viruset, som forårsaker mer alvorlig sykdom blant eldre. Her kan man for eksempel se til Danmark, hvor Folketinget deltar aktivt i forhandlinger med regjeringen om koronahåndteringen.. Foreløpige labtester tyder på at vaksinene som er tilgjengelige i år muligens ikke vil være optimale mot denne stammen, skriver Reuters.. Det er påvist rundt 100 tilfeller av BA. Dette på grunn av at det var lite virus som sirkulerte da vaksinenes komposisjon ble bestemt i fjor.

. Stortinget trenger kompetanse som ikke svarer i linje oppover til statsråd og regjering. Også i Norge er det påvist flest influensa A (H3)-virus i år, ifølge FHI. - Vi lurer på om den kanskje kan ha et enda større smittefortrinn enn omikron ellers... - Denne høsten er det igjen sirkulerende influensa i Europa, også i Norge, hvor vi nå har innenlandssmitte og også noen influensa-relaterte sykehusinnleggelser, sier Hessevik Paulsen.. Et hovedpoeng i folkestyret er at vanlige folks erfaringer i kombinasjon med ekspertkunnskap gir bedre resultater. Det er foreløpig ingenting som tyder på at BA.

Influensaaktiviteten er likevel svært lav når man sammenlikner med en ordinær influensasesong, ifølge FHI-legen. Hittil har det ikke krysset utbruddsterskelen. Under pandemien har staten, av hensyn til smittevern, satt lagt store begrensninger på hver enkelt av oss – hindret oss fra å leve det vi normalt ville tenkt på som et fritt liv.. - Ikke så sikkertEkspertene kan ikke forutse hvordan de nye variantene vil se ut. - Siden våren 2020 har det fram til i høst bare vært påvist et fåtall influensavirus i Norge, etter alt å dømme på grunn av nedsatt reiseaktivitet og strenge smitteverntiltak, sier hun...

- Kan slippe «tvillingpandemi»Lege og professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim, Steinar Westin, mener at vi ikke nødvendigvis trenger å frykte en «tvillingpandemi».. - Det spekuleres i om viruset vil utvikle seg til mildere varianter, men det er ingen garanti for at dette vil skje.. - Det ser ut til at vi kan slippe en «tvillingpandemi» i Norge hvis vi fortsatt holder på de viktigste smitteverntiltakene. Mer enn å si at «det er lov å gå på tur». Det er bare enda en viktig grunn til å ikke slippe taket i tiltakene, sier Westin til Dagbladet. Line Vold forklarer at det er usikkerhet knyttet til virusets videre utvikling.. I slike diskusjoner er det en stor fordel med Stortinget som aktiv part.

Han forteller at det også i år er få influensasmittede.. I noen avveininger er det grunn til å tro at et aktivt Storting også kommer til andre konklusjoner. Noen mener at det er naturlig for virus å utvikle seg til mindre farlige varianter over tid, mens andre sier at dette ikke er så sikkert, sier Vold. - I Norge er det svært lite influensa i sirkulasjon. Sist jeg sjekka - for et par dager siden - var det registrert 640 smittetilfeller og 74 sykehusinnleggelser. Norge har lyktes godt med krisehåndteringen av corona. Færre enn fem av disse var innlagt på intensivavdelingen, forteller Westin..

. Vi trenger ingen folkeavstemningsstyrt coronapolitikk. I fjor var antall påviste influensatilfeller under 20, forklarer han.. Da trenger vi en langsiktig coronastrategi som er demokratisk forankret i Stortinget med større faglige initiativ for å samle kunnskap om det vi ikke vet.. - Som i forrige vintersesong er det trolig våre gode smitteverntiltak som også holder influensasmitten nede. . Det kan være en brems mot polarisering, et styrket vern mot ulovlig bruk av midlertidige krisefullmakter og bidra til oppslutning om politikken som føres.

.

Les mer:
Dagbladet »

Stortinget må ta større plassCoronapolitikkens legitimitet kan bli alvorlig utfordret av en pandemi som drar ut i tid.

Frykter farligere variant etter omikronForskere frykter at coronaviruset skal utvikle seg til mer bekymringsfulle varianter. FHI følger situasjonen med argusblikk.

Frykter for kulturarvenEn stor del av NRKs arkiv er utilgjengelig for tv-seerne på grunn av en rettighetsstrid. Statskanalen svikter vår felles kulturarv, hevder Kulturvernforbundet.

Vil være et eksperimentPolitiske og personlige bånd vil kunne så tvil om sentralbankens uavhengighet, og amputere eller forurense viktige debatter om oljefondets framtid. Jens Stoltenberg som sentralbanksjef vil være et vrient eksperiment.

Luftfartstilsynet: Ikke opplevd 5G-problemer i NorgeI USA frykter flyselskap at 5G-utrulling kan føre til forstyrrelser. I Norge er utbyggingen allerede i gang, og flytrafikken har hittil ikke opplevd problemer.

Coronatiltak i Europa førte til svært få influensatilfeller forrige vinter.Smittevernloven ble skrevet i «fredstid», uten moderne erfaring med pandemi i Norge.Forskere advarer om at det kan komme nye og farligere varianter av coronaviruset etter omikron, melder AP.Boris vil strupe BBC FOTO: PAUL ELLIS, AFP/NTB Neste nyhet om tv-lisensen blir den siste, sier britenes kulturminister Nadine Dorries.

Men siden midten av desember har influensavirus sirkulert raskere enn forventet i Europa, ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC.. Samtidig har myndighetene i økende grad blitt kritisert for vurderingene av forholdsmessighet. Influensaens tilbakekomst kan være starten på en uvanlig lang influensasesong, som kan strekke seg inn mot sommeren, forteller ECDCs influensa-ekspert Pasi Penttinen til Reuters. Varianten kan derfor potensielt smitte flere mennesker... - Om vi letter på alle tiltak, er den store bekymringen jeg har for influensa at normale sesongmønstre vil endre seg, fordi det har gått så lang tid med nesten ingen sirkulasjon i den europeiske befolkningen, sier Penttinen.

... - Kan fortsette å sirkulereFHI-lege Trine Hessevik Paulsen forklarer til Dagbladet at det er svært usikkert hvordan influensaaktivitet vil arte seg i Norge... - Vanligvis er det en sesongeffekt for influensa, slik at influensaaktiviteten avtar når den varmere sesongen begynner, sier hun og fortsetter:. - Når virus formerer seg, eller replikerer, så gjør de det ved å bruke cellen de har invadert til å kopiere seg selv. - Fordi vi har lavere immunitet mot influensa i befolkningen enn det som er normalt, er det en mulighet for at influensa kan fortsette å sirkulere utover vår og sommer..

. Det er imidlertid svært usikkert om dette vil skje, påpeker Hessevik Paulsen. Det er ikke gitt at Stortinget gjør samme vurderinger av forholdsmessighet etter en grundig debatt, som de vurderingene Helsedepartementet har gjort. Det vil si at det nye viruset har endret arvemateriale - altså at det har skjedd mutasjoner eller delesjoner, forklarer hun. Det kommer blant annet an på influensaaktiviteten i tiden som kommer, virustype, vaksineeffekt, vær, reiseaktivitet, smitteverntiltak og andre kontaktreduserende tiltak.. Grunnloven sier at Stortinget skal kontrollere regjeringen og påse at fullmakter som er gitt ikke overskrides. - Det er svært sannsynlig at influensa- og coronavirus vil sirkulere samtidig i nærmeste framtid. Dette er ren darwinisme, forklarer avdelingsdirektøren.

.. Dersom dette medfører mange samtidig innlagte, mener FHI-legen at det er bekymringsfullt fordi sykdommene krever de samme ressursene i helsetjenestene.. Tilliten til myndighetenes håndtering er høy, men kan bli svekket. Etter at varianten dukket opp i november har den spredt seg som ild i tørt gress, og det er nå godt etablert at den er minst dobbelt så smittsom som delta. - I et litt lengre perspektiv gjenstår det å se om SARS-CoV-2 vil sirkulere som et ordinært luftveisvirus. Og om det i så fall vil vise sesongvariasjon slik som er vanlig for influensa og en del andre smittestoff, og hvor alvorlig sykdom viruset vil forårsake, sier Hessevik Paulsen. I sosiale medier og pressen blir det stadig sådd tvil om tiltakenes nødvendighet.

. Den kalles BA. Sykdom blant eldreDen dominerende influensastammen som sirkulerer i Europa i år ser ut til å være A (H3)-viruset, som forårsaker mer alvorlig sykdom blant eldre. Her kan man for eksempel se til Danmark, hvor Folketinget deltar aktivt i forhandlinger med regjeringen om koronahåndteringen.. Foreløpige labtester tyder på at vaksinene som er tilgjengelige i år muligens ikke vil være optimale mot denne stammen, skriver Reuters.. Det er påvist rundt 100 tilfeller av BA. Dette på grunn av at det var lite virus som sirkulerte da vaksinenes komposisjon ble bestemt i fjor.

. Stortinget trenger kompetanse som ikke svarer i linje oppover til statsråd og regjering. Også i Norge er det påvist flest influensa A (H3)-virus i år, ifølge FHI. - Vi lurer på om den kanskje kan ha et enda større smittefortrinn enn omikron ellers... - Denne høsten er det igjen sirkulerende influensa i Europa, også i Norge, hvor vi nå har innenlandssmitte og også noen influensa-relaterte sykehusinnleggelser, sier Hessevik Paulsen.. Et hovedpoeng i folkestyret er at vanlige folks erfaringer i kombinasjon med ekspertkunnskap gir bedre resultater. Det er foreløpig ingenting som tyder på at BA.

Influensaaktiviteten er likevel svært lav når man sammenlikner med en ordinær influensasesong, ifølge FHI-legen. Hittil har det ikke krysset utbruddsterskelen. Under pandemien har staten, av hensyn til smittevern, satt lagt store begrensninger på hver enkelt av oss – hindret oss fra å leve det vi normalt ville tenkt på som et fritt liv.. - Ikke så sikkertEkspertene kan ikke forutse hvordan de nye variantene vil se ut. - Siden våren 2020 har det fram til i høst bare vært påvist et fåtall influensavirus i Norge, etter alt å dømme på grunn av nedsatt reiseaktivitet og strenge smitteverntiltak, sier hun...

- Kan slippe «tvillingpandemi»Lege og professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim, Steinar Westin, mener at vi ikke nødvendigvis trenger å frykte en «tvillingpandemi».. - Det spekuleres i om viruset vil utvikle seg til mildere varianter, men det er ingen garanti for at dette vil skje.. - Det ser ut til at vi kan slippe en «tvillingpandemi» i Norge hvis vi fortsatt holder på de viktigste smitteverntiltakene. Mer enn å si at «det er lov å gå på tur». Det er bare enda en viktig grunn til å ikke slippe taket i tiltakene, sier Westin til Dagbladet. Line Vold forklarer at det er usikkerhet knyttet til virusets videre utvikling.. I slike diskusjoner er det en stor fordel med Stortinget som aktiv part.

Han forteller at det også i år er få influensasmittede.. I noen avveininger er det grunn til å tro at et aktivt Storting også kommer til andre konklusjoner. Noen mener at det er naturlig for virus å utvikle seg til mindre farlige varianter over tid, mens andre sier at dette ikke er så sikkert, sier Vold. - I Norge er det svært lite influensa i sirkulasjon. Sist jeg sjekka - for et par dager siden - var det registrert 640 smittetilfeller og 74 sykehusinnleggelser. Norge har lyktes godt med krisehåndteringen av corona. Færre enn fem av disse var innlagt på intensivavdelingen, forteller Westin..

. Vi trenger ingen folkeavstemningsstyrt coronapolitikk. I fjor var antall påviste influensatilfeller under 20, forklarer han.. Da trenger vi en langsiktig coronastrategi som er demokratisk forankret i Stortinget med større faglige initiativ for å samle kunnskap om det vi ikke vet.. - Som i forrige vintersesong er det trolig våre gode smitteverntiltak som også holder influensasmitten nede. . Det kan være en brems mot polarisering, et styrket vern mot ulovlig bruk av midlertidige krisefullmakter og bidra til oppslutning om politikken som føres.

.