پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

08/08/1399 01:13:00 ب.ظ

🔻 رایزنی عراقچی در مسکو درباره طرح ابتکاری ایران برای حل مناقشه قره‌باغ

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

اردوغان از سرخوشی آواز خواند!

اردوغان با آواز خوانی پیروزی خود در انتخابات را جشن گرفت. ادامه مطلب >>

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادچند لشکر به مرزهای آذربایجان مسلمان ارسال کرده اید اما از مرزهای عرمنستان کافر حربی حفاظت و به آنان سلاح و تجهیزات میفرستید.کشور اشغالگر عرمنستان دشمن ابدی و ازلی ایران و مسلمانان جهان است.کشوری که از تحقیر پیامبر اسلام و قرآن در فرانسه عملا و عمدا حمایت می‌کند. ۳۰ سال نسبت به اشغال قره باغ و مناطق مرزی اشغال شده بی تفاوت بودین و هیچ نیرویی اعزام نکردید حالا که ارتش آذربایجان مزدوران عرمنی را از خاک خود فراری داده و موشکهای عرامنه متجاوز به ایران خورده به این مرزها نیرو میفرستید؟عوض محاکمه متجاوز به آنان سوخت ارسال و حمایتشان میکنید؟ ایا شامل مرزهای ابی هم میشه یا حساسیت شما رو مرز خاکیه!!! چین و خلیج فارس و خزر ووو

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاداز ۲۷ هزار میلیاد تومن چخبر؟؟؟ ۱ از گشایش اقتصادی چخبر؟ ۲ از رایگان شدن برق ۳۰ م ایرانی چخبر؟ ۳ از بورس چخبر؟؟؟ جواب نداری چون ناکارامدی خودتم میدونی اما چیزی که برات مهمه ۲۷ هزار میلیارد تومنه خدا روحانی رو لعنت کنه بنفش کونی جالبه روحاني توهين كند هيچ اشكالي ندارد ولي بفيه چرا مرگ براين شيخ ترسو بزدل

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاداز ۲۷ هزار میلیاد تومن چخبر؟؟؟ ۱ از گشایش اقتصادی چخبر؟ ۲ از رایگان شدن برق ۳۰ م ایرانی چخبر؟ ۳ از بورس چخبر؟؟؟ جواب نداری چون ناکارامدی خودتم میدونی اما چیزی که برات مهمه ۲۷ هزار میلیارد تومنه خدا روحانی رو لعنت کنه بنفش کونی جالبه روحاني توهين كند هيچ اشكالي ندارد ولي بفيه چرا مرگ براين شيخ ترسو بزدل

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادچند لشکر به مرزهای آذربایجان مسلمان ارسال کرده اید اما از مرزهای عرمنستان کافر حربی حفاظت و به آنان سلاح و تجهیزات میفرستید.کشور اشغالگر عرمنستان دشمن ابدی و ازلی ایران و مسلمانان جهان است.کشوری که از تحقیر پیامبر اسلام و قرآن در فرانسه عملا و عمدا حمایت می‌کند. ۳۰ سال نسبت به اشغال قره باغ و مناطق مرزی اشغال شده بی تفاوت بودین و هیچ نیرویی اعزام نکردید حالا که ارتش آذربایجان مزدوران عرمنی را از خاک خود فراری داده و موشکهای عرامنه متجاوز به ایران خورده به این مرزها نیرو میفرستید؟عوض محاکمه متجاوز به آنان سوخت ارسال و حمایتشان میکنید؟ ایا شامل مرزهای ابی هم میشه یا حساسیت شما رو مرز خاکیه!!! چین و خلیج فارس و خزر ووو