پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

14/06/1399 07:29 ب.ظ

🔻غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین: 🔹گزارش آژانس دورنمای سازنده ای را در روابط با ایران ترسیم می کند

ادامه مطلب:
PadDolat »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد