شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا به 196 هزار و 345 نفر افزایش یافت

21/06/1399 05:22 ب.ظ

- خبرگزاری آناتولی

شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا با فوت 1086 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 196 هزار و 345 نفر افزایش یافت.

شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا با فوت 1086 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 196 هزار و 345 نفر افزایش یافت.

ادامه مطلب:
aa_persian »

شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 28 میلیون نفر گذشت

آخرین آمار کرونا در ایران و کشورهایی که بیشترین شمار مبتلایان را دارندتا یک ماه پیش آمار مبتلایان کرونا در روسیه و برزیل هم از نظر حقیقی و هم از نظر نسبی، بسیار کمتر از امروز بود، اما ناگهان سیر صعودی گرفت.

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 255 هزار و 407 نفر رسیدشمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 255 هزار و 407 نفر رسید

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 254 هزار و 188 نفر رسیدشمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 254 هزار و 188 نفر رسید

شمار بهبودیافتگان کرونا در جهان از 20 میلیون و 120 هزار نفر فراتر رفت

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به 38 هزار و 572 نفر رسید