در سوگ دوست؛ روایت خاموشی رضا دانشور | DW | 27.11.2020

07/09/1399 12:01 ب.ظ

آخرین اثر شهلا شفیق 'کلمات باقی و باقی کلمات؛ با رضا دانشور، آن سوی بیم و امید'، حدیث مرگ است؛ روایت مرگ دوستی که رضا دانشور باشد. اسد سیف، منتقد ادبی، نگاهی دارد به تلاش نویسنده برای مکتوب کردن آخرین روزهای حیات دانشور.

آخرین اثر شهلا شفیق 'کلمات باقی و باقی کلمات؛ با رضا دانشور، آن سوی بیم و امید'، حدیث مرگ است؛ روایت مرگ دوستی که رضا دانشور باشد. اسد سیف، منتقد ادبی، نگاهی دارد به تلاش نویسنده برای مکتوب کردن آخرین روزهای حیات دانشور. آخرین اثر شهلا شفیق"کلمات باقی و باقی کلمات؛ با رضا دانشور، آن سوی بیم و امید"، حدیث مرگ است؛ روایت مرگ دوستی که رضا دانشور باشد. اسد سیف، منتقد ادبی، نگاهی دارد به تلاش نویسنده برای مکتوب کردن آخرین روزهای حیات دانشور. «کلمات باقی...

آخرین اثر شهلا شفیق"کلمات باقی و باقی کلمات؛ با رضا دانشور، آن سوی بیم و امید"، حدیث مرگ است؛ روایت مرگ دوستی که رضا دانشور باشد. اسد سیف، منتقد ادبی، نگاهی دارد به تلاش نویسنده برای مکتوب کردن آخرین روزهای حیات دانشور.

«کلمات باقی...» نه داستان است و نه گزارش، حدیث دردناک یک حادثه است از زبان یک دوست که به سوگ دوست نشسته است. شهلا شفیق در روایت این تراژدی، ترفندهای داستان‌نویسی به کار می‌­گیرد، یادداشت‌­های همدلانه مرگ تراژیک دختر جوان خویش، محبوبه، که در شانزده سالگی در یک حادثه دلخراش تصادف اتوموبیل در پاریس درگذشت را از زبان رضا دانشور به کمک می­‌گیرد تا از تلفیق این دو حادثه به عمق فاجعه­‌ای برسد که مرگ نام دارد. رضا دانشور از ماندگارترین نویستدگان ادبیات تبعید ایران است که در ۲۷ ماه مه ۲۰۱۵ در پاریس بر اثر سرطان در ۶۸ سالگی درگذشت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید در «کلمات باقی...

ادامه مطلب:
dw_persian »