بالگردهای تهاجمی اخبار

بالگردهای تهاجمی

حضور بالگردهای «ATAK» در رزمایش مشترک با آذربایجان

حضور بالگردهای «ATAK» در رزمایش مشترک با آذربایجان

15/05/1399 06:34:00 ب.ظ

ادامه مطلب...