Ak Parti, Olağanüstü İtiraz, Olağanüstü İtiraz: İstanbul'da Yeni Seçim İsteyen Ak Parti'nin Ysk'ya Sunduğu Dilekçede Neler Var?

Ak Parti, Olağanüstü İtiraz

Olağanüstü itiraz: İstanbul'da yeni seçim isteyen AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

İstanbul'da yeni seçim isteyen AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

16.4.2019

İstanbul'da yeni seçim isteyen AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili yaptığı ' olağanüstü itiraz ' başvurusunda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gerekçelerin sıralandığı bir dilekçe sundu. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesindeki maddeleri yazdı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı dilekçede"Sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında usulsüzlük yapılması, yasaya aykırı sandık başkan ve üyesi ataması, ölü, kısıtlılara oy kullandırılması, mükerrer seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının saptanamaması, oy torbalarından çıkmayan kayıp seçmen listeleri" gerekçesiyle toplam 300 binden fazla oy pusulasındaki hukuki durumu belirsiz hale getirdiğini savunup seçimin iptalini istedi. Sayılan usulsüzlüklerle ilgili belgeleri üç ayrı bavulla YSK'ya sunan AK Parti'nin itiraz dilekçesinde"Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize şekilde yapıldığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı. AK Parti itiraz başvurusunda, oy sayım ve döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsiz olduğu ve seçim sonucuna gölge düşürdüğü savunularak, bütün bu nedenlerle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebine yer verildi. AK Parti'nin ekleri hariç 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin bazı gerekçeler şöyle sıralandı: "1 MİLYON OYUN AKİBETİ BELİRSİZ" AK Parti'nin itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlükler de yapıldığı belirtildi. 5 bin 338 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 adet eksik, 901 adet rakam belirtilmemiş, bin 115 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu iddiasına yer verilen dilekçede, tespitlerine göre toplam 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli olduğu, bu durumun, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açtığı ve seçime 'gölge düşürdüğü' vurgulandı. YSK'nin 57 sandıktaki torbaların bir kısmının oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığı vurgulanarak,"Şayet tüm seçim torbalarını kontrol edilebilme imkânı olsa idi bu tür usulsüzlüklerin ve evrak kayıplarının çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktı" ifadelerine yer verildi. "OY KAYDIRMALARI" Dilekçede, AK Parti lehine çıkan oyların sayım ve döküm cetvelinden sandık sonuç tutanağına geçirilirken, eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına da yansıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Öyle ki bazı sandıklarda AK PARTİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayının aldığı oy, sandık sonuç tutanağına (0) ve (1) olarak geçirilmiş; yapılan itirazlarımız sonrasında sandık kurullarının hazırladığı bu tutanakların tamamen usulsüz ve maddi gerçeklere aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Birçok sandıkta yaşanan bu usulsüzlükler, seçim sonuçları hakkında ciddi şüphelere yol açmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti'nin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir." Söz konusu iddiaya örnek olarak da Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcılar'daAK Parti'nin önde olduğu sandıklarda, eksik yazılan oylar gösterildi. "YASAYA AYKIRI SANDIK SONUÇ TUTANAĞI DÜZENLENDİ" AK Parti'nin seçim iptaline ilişkin bir başka gerekçesi ise sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi oldu. Bu kapsamda geçersiz oyların hesaplanmasında hatalar yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, birçok geçersiz oyun, neden geçersiz olduğunu tutanaklarda belirtilmediği vurgulandı. Dilekçede Ataşehir, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Esenler, Sarıyer, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan ilçelerindeki bazı sandık tutanaklarında, 'geçersiz oyların geçersizlik nedeninin belirtilmemiş olması' delil olarak sunularak şu görüşlere yer verildi: "İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320 bin civarı geçersiz iken, itirazlarımızdan sonra, geçersiz oyların sayısı 314 bin 243'e düşmüş olup, bu durum 1. ve 2. parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikârdır." "35 BİN GEÇERSİZ OY CHP LEHİNE YAZILDI" AK Parti'nin seçim iptalini gerektiren durumlardan birinin ise AK Parti'ye verilen ve geçerli sayılması gereken bir kısım oyun geçersiz sayılmasını gösterirken, yırtık, birden fazla mühür basılmasının oyu geçersiz hale getirmeyeceği şu ifadelerle savunuldu: "Sandık kurullarının iş ve işlemlerine yönelik İlçe Seçim Kurulları'na yapılan itiraz dilekçelerinde belirttiğimiz üzere; AK PARTİ'ye verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmı AK PARTİ'ye ait sütuna birden fazla EVET mührü basılmış olması, bir kısmı zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmı hafif lekeli olması, bir kısmı ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısımlarına çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Oysa, 298 sayılı Kanunun 101. maddesi ile Örnek 138 sayılı Genelgenin 42. maddesi gereğince bu sebepler oy pusulasını geçersiz hale getirmez." Dosyaya, bu şekilde önce geçersiz sayılan, daha sonra her iki parti lehine de geçerli sayılan tutanaklar örnek gösterildi. Buna karşın, karalanmış, çizilmiş, karalanmış oy pusulalarının CHP lehine geçerli sayıldığı savına yer verilen dilekçede,"CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamı 35.000 civarında olup, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek derecede önemli bir olaydır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içinde bulunmadığı ve kayıp olduğunun da tutanaklarla tespit edildiği ifade edildi. "16 BİN PUSULA EKSİK" Dilekçede, oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayıları arasındaki farkın da iptal gerekçesi olması gerektiği vurgulandı: " 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapı an Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31 bin 280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu; buna karşın 12 bin 410 sandıkta rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmektedir." 'Ölüler, kısıtlılar, hükümlüler yerine oy kullanıldı' AK Parti dilekçesinde, iptale gerekçe olarak, 'kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü' kişilerin oy kullanılması gösterildi. Dilekçeye göre"2 bin 308 kısıtlı seçmen, bin 229 yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10 bin 290 hem cezaevinde hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5 bin 287 İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen, 236 İstanbul'da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen kaydı" tespit edildi. AK Parti, bu şekilde kullanılan oy miktarının 19 bin 350 olduğunu ifade etti. "21 BİN ZİHİNSEL ENGELLİ OY KULLANDI" AK Parti dilekçesinde 'seçimi sakatlayan' bir başka konunun zihinsel engellilere oy kullandırılması olduğu savunularak, dilekçede bu durum şöyle anlatıldı: "Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir." "19 BİN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SANDIK GÖREVLİSİ VAR" AK Parti'nin dilekçesinde sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539'unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84'ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtildi. Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedildi. Sivil, askeri personel gibi kamu görev yapamayacak olanların listeye eklendiği ve görev verildiği iddiasına da yer veren dilekçede,"Kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kumlu memur üyeliği görevlendirmeleri esasen tam kanunsuzluk halidir. Dolayısıyla bu sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemleri yok hükmündedir" dendi. "KASTEN VE ORGANİZE USULSÜZLÜK YAPILDI" AK Parti'nin başvuru dilekçesinin sonunda,"Sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları, yasaya aykırı şekilde yapılan sandık kurulu başkan ve üye atamaları, ölü ve kısıtlıların oy kullanması, mükerrer kayıtlı seçmenin oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi, torbalarda bulunmayan kayıp seçmen listeleri" nedeniyle toplam 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği ifade edilerek şu satırlara yer verildi: "Seçim sonuçlarını her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenebilmesine hukuken imkân bulunmamaktadır. Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize şekilde yapıldığını göstermektedir." AK Parti'nin 'tam kanunsuzluk' nedeniyle yaptığı başvurusunda şu talep edildi: "31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan 'seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller' ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ederiz." Devamını oku: Mynet

YSK yı ülkeyi saçma sapan şeylerle meşgul etmek sadece dünyaya reziliklerini göstermekten öteye gitmez KAY BEET TİİNİZZZ yeter ya

AK Parti'den YSK ve İstanbul açıklamasıMKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul'daki tartışmalı seçimle ilgili, ''Birleştirme tutanakları büyükşehirle ilgili ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımızı var. YSK o işlemi gerçekleştirdikten sonra zannediyorum 7 gün süremiz var. O itiraz hakkımız ivedilikle, vakit geçirmeden kullanılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamaAK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. 💩 Çok geç yayınlıyor sunuz ? Günaydın konuşma bitiyor nerdeyse Ak partiye kininiz ne? Boş konuşuyor gene

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika İstanbul açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika İstanbul açıklaması! Canlı yayında seçimlere dair açıklamalarda bulunan Çelik şu ifadeleri kaydetti. Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. Bırakalım yüksek yargı işini yapsın, sürece saygı duyalım. Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı olmaz ifadelerini kullandı. Çelik İstanbul seçimleri üzerine gelen bir soruya da 'Olağanüstü itiraz haklarımızı ivedilikle kullanacağız' dedi. Acilen khk ile yalancıların düzülmesine olanak sağlayacak bi yasa çıkarılmalı yoksa ahaber ve dha rahat duracak gibi değil. Rica ediyorum, seçim, ekonomi, soğan, patates,S400 ,f35 bu haberlerden bıktık,ee manzarası güzel mi bu sarayın,hurma ağacı ekecekler mi bahçesine, yaz gazeteci yaz bunları da yaz... Seçmen avına çıkmış tayyip. Bu rezilliğe kim dur diyecek

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındırAK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta.' dedi.

Fehmi Koru'dan Olay Yaratacak İddia: AK Parti İstanbul İçin Anket YaptırıyorAbdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimalini göz önünde bulunduran AK Parti'nin, anket şirketleri aracılığıyla saha çalışması yaptırdığını duyurdu.

AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verecekAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye teslim edeceği bildirildi. - Anadolu Ajansı Ysk ya bende itiraz dilekçesi vericem şimdi yönetimi ve akp için degerlendırılırmı sonuc da oy kullanan benım yeni mi duydun baya oluyo bu haber yayınlanalı Emin’misin son kararın’mı

Son dakika... AK Parti'den mazbataya itiraz başvurusuAK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. MAZBATA KORKUSU SARDI ,BELEDİYEDE HERKES DİKEN ÜSTÜNDE,SANIRSINIZ BELEDİYEYİ YUNAN ASKERİ İŞGAL EDECEK....!YAZIKLAR OLSUN referandumda yeniden yapilain cumhurbaskanligi secimide yeniden yapilsin

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yapıyor!AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yapıyor! Seçim iptal olmalı yoksa mallar gerçek 15 Temmuz u yapanları görmeyecek ha gayret akp ve MHP

Son dakika! AK Parti'den mazbata itirazıAK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den yeni açıklamaAK Parti'de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yavuz, 'Sayım döküm cetvellerinin 5 binden daha yukarı bir oranda mühürsüz olduğunu gördük. 684'ünün imzasız olduğunu gördük. Hatalar yüzde 85 oranında AK Parti aleyhine' dedi

AK Parti'den son dakika İstanbul hamlesi! Başvuru gerçekleştiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini dakikalar önce YSK'ya sundu. itiraz süresi biteli kaç gün oldu bunlar daha yeni mi veriyor iyide seçimin kimin kazandığı belli değil diyorlarlardı, neden itiraz ediyorlar., belkide kazanmışlardır. 😂🤣🤣 Mazbata verilmeden olmuyordu hani olağanüstü itiraz. O kural da mı iç edildi? Murdar ettiniz ülkeyi. Pis pis sırıtıyorlar bir de... Çok mu komik?Son dakika haberi: Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank...

Patron işçisini döverek öldürdü! Korkunç görüntüler…

1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Rejim askerleri böyle vuruldu

Sanık müebbet aldı, avukatı istinafa başvurdu

Son dakika… Ankara’da kritik toplantılar!

Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

17 Nisan 2019, Çarşamba Haberler

Önceki haber

Sancaktepe’de soyguncuların planı pes dedirtti

Sonraki haber

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi Rejim hedefleri böyle vuruldu Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu Sosyal medyada paylaşılan yalan haberlerle ilgili yasal süreç başlatıldı İdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son dakika: Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı Rejim hedefleri böyle vuruldu Bakan Akar, Hatay'daki Taktik Komuta Merkezinde Hatay Valisi Doğan: İdlib'de hava saldırısında 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu İdlib'de rejim unsurları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor MHP Genel Başkanı Bahçeli: Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir SON DAK\u0130KA: Tuzla'da s\u00fcr\u00fcklenen gemi ba\u015fka bir gemiye \u00e7arpt\u0131: 13 personel tahliye edildi
Son dakika haberi: Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank... Patron işçisini döverek öldürdü! Korkunç görüntüler… 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Rejim askerleri böyle vuruldu Sanık müebbet aldı, avukatı istinafa başvurdu Son dakika… Ankara’da kritik toplantılar! Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi! 'TSK unsurlarının Rus uçaklarına ateş ettiği' iddialarına yalanlama SON DAKİKA HABERİ: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi BAŞAKŞEHİR-SPORTİNG: 4-1 | MAÇ SONUCU Türkiye kara ve deniz sınırlarında göçmenlere Avrupa kapılarını açtı