Ab, Bm, Doğu Avrupa, Litvanya, Lüblin Üçgeni, Nato, Polonya, Rusya, Ukrayna, Varşova

Ab, Bm

Lüblin üçgeni: Tarih tekerrür eder mi?

Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın Lüblin Üçgeni adıyla kurdukları birlik, adı geçen ülkelerin topraklarının bir zamanlar Rusya'nın başlıca düşmanı olan Lehistan-Litvanya Birliği içinde yer alması yönüyle önem taşıyor. - Anadolu Ajansı

5.8.2020 19:15:00

❝Askerî, ekonomik vs. açılardan birlik, Rusya ve onun başkanlığındaki örgütlerle rekabet edecek güçte olmasa da Rusya karşıtı propagandasıyla Moskova’nın sinir uçlarına dokunabilecektir❞ [Analiz] Lüblin üçgeni: Tarih tekerrür eder mi?

Polonya , Litvanya ve Ukrayna 'nın Lüblin Üçgeni adıyla kurdukları birlik, adı geçen ülkelerin topraklarının bir zamanlar Rusya 'nın başlıca düşmanı olan Lehistan- Litvanya Birliği içinde yer alması yönüyle önem taşıyor. - Anadolu Ajansı

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu   |05.08.2020İstanbulGeçtiğimiz günlerde Doğu Avrupa’da son derece ilginç bir gelişme yaşandı. Polonya, Litvanya ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya gelerek Lüblin Üçgeni (Lublin Triangle) adlı bir birlik kurduklarını açıkladılar. Birliğin resmî amacı, taraflar arasında güvenlikten ekonomiye, turizmden ticarete çok yönlü bir işbirliğinin geliştirilmesi. Ne var ki adı geçen ülkelerin topraklarının bir zamanlar tek bir devletin (Lehistan-Litvanya Birliği) içinde yer alması, bu birliğe farklı anlamlar da kazandırıyor.

Çin'in son 3 yılda Uygurlara ait yaklaşık 8 bin 500 dini mekanı yok ettiği iddiası Burak Yılmaz'ın Lille - Nantes maçındaki golü, takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi Ankara keçisi sayısı desteklerle artıyor

Birliğin kuruluşunun ilan edildiği yer de dikkat çekici. Üç ülkenin dışişleri bakanları Polonya’nın Lüblin şehrinde bir araya geldiler. Burası aynı zamanda Lehistan-Litvanya Birliği’nin kuruluş yeri olarak kabul ediliyor.1569-1795 yılları arasında tarih sahnesinde yer alan Lehistan-Litvanya Birliği, özellikle 17. yüzyılda Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biriydi. Bu birlik, Lehistan ve Litvanya topraklarının yanı sıra günümüz Ukrayna, Belarus, Letonya ve Moldova topraklarının da bir kısmını kapsıyordu. Gerek bu devlet gerekse de Lehistan ile Litvanya birleşmeden önce ayrı ayrı Rusya’nın en büyük düşmanıydı. Fakat Doğu Avrupa’da verilen hâkimiyet mücadelesi Rusya’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Ukrayna ile Belarus toprakları, Çarlık Rusyası’na dahil oldu, Polonya birkaç kez Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında paylaştırıldı.

Askerî, ekonomik vs. açılardan birlik, Rusya ve onun başkanlığındaki örgütlerle rekabet edecek güçte olmasa da Rusya karşıtı propagandasıyla Moskova’nın sinir uçlarına dokunabilecektir.Doğu Bloku’nun yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla birlikte bu mücadele/rekabet yeniden alevlendi. Zira Polonya, Moskova’nın uydu ülkelerinden biri olmaktan çıktığı gibi adı geçen diğer ülkeler de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Moskova, çeşitli entegrasyon projeleri ve diğer dış politika araçlarıyla Baltık cumhuriyetleri dışında eski Sovyet cumhuriyetlerini kendi yanında tutmaya çalışırken Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Rusya’nın bu çabasının zayıflatılması için elinden geleni yapıyor. Polonya’nın bu çabası başta ABD olmak üzere Batı tarafından destek de görüyor. Yine Polonya, AB içerisinde Rusya karşıtı grubun başını çekiyor. Varşova, Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltıyor, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı başta olmak üzere Rusya’nın enerji projelerine karşı çıkıyor, geçmişle ilgili Rusya’ya farklı suçlamalarda bulunuyor.

Birliğin diğer üyelerinden Litvanya da aynen diğer Baltık ülkeleri gibi 1991 sonrasında Rusya’nın hiçbir entegrasyon projesinde yer almadığı gibi NATO ve AB üyesi bir ülke. Ukrayna-Rusya ilişkileri ise tarihinin en gergin dönemini geçiriyor. Dolayısıyla üye ülkelerinin hepsinin Rusya ile gergin ilişkilere sahip olması, birliğin amaçlarından birinin Rusya karşıtı ortak bir siyaset izlenmesi olduğuna işaret ediyor. Gerçi taraflar da bunu hiçbir şekilde gizlemiyor; başta enerji alanındaki projeler olmak üzere Rusya’nın siyasetine karşı birlikte hareket edeceklerini belirtiyorlar.

Birlik üç ülkeden ibaret kalmayabilirBirliğin kuruluşunun ilan edildiği yer de dikkat çekici. Üç ülkenin dışişleri bakanları Polonya’nın Lüblin şehrinde bir araya geldiler. Burası aynı zamanda Lehistan-Litvanya Birliği’nin kuruluş yeri olarak kabul ediliyor. Yine birliğin kuruluşunun zamanlaması da ilginç. Son dönemde AB kendi içerisinde birtakım sorunlar yaşıyor. İngiltere’den sonra Hollanda da AB’den ayrılma konusunu tartışmaya başladı. Ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele süreci de AB içerisindeki çatlakları arttırdı. Polonya böylece AB’nin farklı sorunlarla uğraştığı bir dönemde “birlik içerisinde birlik” kurarken, uzun vadede de Doğu Avrupa ülkelerini içeren bir birliğin liderliğini gözüne kestirmiş bulunuyor. Kaldı ki, Lüblin Üçgeni de üç ülkeden ibaret kalmayacak, mutlaka genişlemeye çalışacaktır. Letonya, Moldova ve Belarus, birliğin “yayılabileceği coğrafya” olarak görülüyor.

Diğer taraftan Lüblin Üçgeni, 1997’de kurulan ve bir dönem aktif faaliyetlerde bulunan GUAM’ı (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova; 1999-2005’te Özbekistan da üyeydi) hatırlatıyor. Bu örgüt de üye ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğinin yanı sıra Rusya’dan uzaklaşma amacı güdüyordu. Ancak GUAM da aynen eski Sovyet coğrafyasındaki diğer birçok bölgesel örgüt gibi misyonunu tamamlamış bulunuyor. Lüblin Üçgeni de bu bağlamda yeni oluşan konjonktürde kendine bir yer bulmaya çalışacaktır.

Üye ülkelerin beklentileriPeki, üye ülkelerin bu birliktelikten beklentileri nelerdir? Birliğin genişlemeye devam edip uzun vadede varlığını sürdürebilmesi durumda Polonya, Avrupa Birliği içerisindeki “ikinci sınıf ülke”den Doğu Avrupa’nın liderlerinden biri hâline gelme fırsatını elde etmiş olacak. Ayrıca Polonya, tarih boyunca Rusya’yla mücadele veren Ukrayna ile de daha fazla yakınlaşarak buradaki etkisini arttıracak. Ukrayna ise Polonya aracılığıyla bir türlü tam elde edemediği AB’nin desteğini sağlamaya, söz konusu entegrasyon süreciyle NATO üyeliğini ve Batı’nın daha fazla desteğini elde etmeye çalışacak. Diğer bir deyişle Kiev, böyle bir platform ve diğer iki üyenin AB ve NATO üyeliği sayesinde hem bu örgütlerle işbirliğini arttırmayı hem de siyasi ve ekonomik sorunlarını çözmeyi ümit ediyor.

Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti Kırmızı Mercanların derinlerdeki evi 'Ayvalık' Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü, 137 yıldır ecdadın mirasını yaşatıyor

Şüphesiz böyle bir platformun kurulması, üye ülkeler arasındaki işbirliğini arttıracak, üye ülkelere yeni bir hareket alanı oluşturacaktır. Ancak tüm konularda başarılı olmaları da pek gerçekçi görülmüyor. Kaldı ki daha 2009 yılında bu üç ülkenin subaylarından oluşan askerî bir birlik kurulmuş, ancak her şey kâğıt üzerinde kalmıştı.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, Rusya’nın AB ile geliştirdiği projelerin hayata geçmesini ve AB’nin yeniden Rusya ile yakınlaşmasını engellemeye çalışacaklarını belirtseler de birliğin bu konuda dahi başarılı olma şansı pek yok. Zira Kuzey Akım 2’nin önündeki son engeller aşıldığı gibi AB ülkeleri ekonomik çıkarlarını da göz önünde bulundurarak Rusya ile işbirliğini yeniden canlandırma niyetindeler. Kaldı ki Varşova’nın kendisi de bugün AB içerisinde birçok sorun yaşıyor. Diğer bir deyişle bu oluşum, Moskova’nın AB ile ilişkilerine daha fazla zarar veremeyecek, Ukrayna’nın AB ile entegrasyonuna pek katkı sağlayamayacaktır. NATO için de aslında benzer bir çıkarımda bulunmak mümkün. Bugünkü sorunlarıyla Ukrayna’nın NATO ile entegrasyonunu arttırması gerçekçi görülmüyor. Lüblin Üçgeni ülkeleri de şüphesiz bunun farkındalar. Ancak bu hâliyle bile birlik, Rusya’nın huzurunu kaçırabilecek mahiyette.

Rusya'nın sinir uçlarına dokunabilirAskerî, ekonomik vs. açılardan birlik, Rusya ve onun başkanlığındaki örgütlerle rekabet edecek güçte olmasa da Rusya karşıtı propagandasıyla Moskova’nın sinir uçlarına dokunabilecektir. Bundan daha da önemlisi bu birlik, Belarus ile Moldova’nın Rusya ile ilişkilerinde ellerini güçlendirmiş olacak. Rusya’nın büyük önem verdiği Avrasya Ekonomi Birliği’nde Belarus asil üye, Moldova gözlemci statüye sahip ülke olsalar da Moskova’nın her iki ülkeyle ilişkileri inişli çıkışlı seyir izliyor. Lüblin Üçgeni ise bu ülkeler tarafından Rusya’ya alternatif olan AB ile entegrasyon için iyi bir şans olabilir. En azından Lüblin Üçgeni, bu ülkeleri de kendi “etki alanına” katmak isteyecektir.

Yirmi birinci yüzyılda Birleşmiş Milletler (BM), AB ve diğer küresel ve bölgesel örgütlerin çağın ihtiyaçlarına cevap verememesi ve kendi içlerinde birtakım sorunlar yaşaması, daha küçük çapta ve sınırlı amaçlara sahip oluşumların ortaya çıkmasına neden olacak. Lüblin Üçgeni, buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Ancak üye ülkeler arasındaki tarihî ve kültürel bağlar, ortak siyasi amaçlarla birleşmesine rağmen Lüblin Üçgeni de en azından kısa ve orta vadede ikili işbirliğini arttırmaya yönelik meselelerle uğraşmaktan öteye gidemeyecektir. Uzun vadede ise birliğin geleceği, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle bağlı olacak.

Devamını oku: ANADOLU AJANSI »

Köyü kurtaramayacaklarını anlayınca bayrağı alevlere teslim etmediler

Kastamonu'daki yangının sıçradığı köyü korumaya çalışan görevliler ve vatandaşlar, Türk bayrağını almadan bölgeden ayrılmadı.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonlarla oynadığı kanıtlandı!Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder....

Trump, TikTok için tarih verdiABD ile Çin arasında kriz çıkartan dünyanın en popüler uygulamalarından olan TikTok için çözüm arayışı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı. 100 yıl kendi yaptığının paranoyaklığı ! abd'in hazımsızlığı beyinin kemiriyor ! 100 yıl kendi yaptığının paranoyaklığı ! abd'in hazımsızlığı beyinin kemiriyor ! Ya satarsın ya yasaklarım , En tepeden şantaj dünya'ın gözü önünde değerinden daha aza almak TEK-EL-KAR-TEL , BELASI abd. İyide Çin misilleme tweeter ve Facebook İçin aynı kararı alınca ne olacak ! Yemezler

Son dakika... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okulların açılacağı tarih için çarpıcı açıklama!Gelen son dakika haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyayı saran pandemi ile mücadele sürerken Türkiye dahil tüm ülkelerde okulların açılmasına yönelik uygulamaların en zor karar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok dedi. Mehmet Ceyhan hoca maşallah her kanalda boy gösteriyor ve tedbir alınmasını istiyor. Bilim insanı olarak kendi tıp alanında ne gibi çalışmalar yapıyor onuda anlatmasını istiyoruz. Hep korku pompalıyor. Birazca çözüm üretsin

SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu: Bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak...Son dakika haberleri: Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı. CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası partiden umudunu kesen Muharrem İnce, kendisi ile yol yürüyecek olan isimler belirleyerke yeni partiyi kuracak. İnce, kulis bilgilerini şu ana kadar yalanlamazken, tek açıklamasını CHP'ye yakın... Doğru bir ayağı erdoğanda diğer ayağı bahçeli de olacak o halde 11 secim kaybetmis adamdan 12 de basari beklicek kadar asalak bir toplum chp devam etsin bizler ataturkcu inceyle beraberiz zihipci meshepci ve soroscu chp artik tipis tipis oy vermicez K.daroğunun CHPsine Kısa ve net tarif etmiş güzel bir giriş vekilince

Prof. Dr. Ceyhan'dan okulların açılış tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklamaProf. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok' dedi.

Trump tarih verdi: Satılmazsa TikTok'u yasaklayacakABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı. Şu lanet uygulamayı artık bizde yasakliyalim Biz de yasaklayalım lütfen ❤️ Modern ve özgürlükçü dünyaya hoş geldiniz! Aynı açıklamayı RTErdogan yapsa herkesicinCHP iyiparti HDPgenelmerkezi ve destekçileri ile Avrupa ve ABD ne tür açıklamalar yapardı?