31 ตุลาคม 2563, เสาร์ ข่าว

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ 31 ตุลาคม 2563, เสาร์