15 สิงหาคม 2563, เสาร์ ข่าว

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ 15 สิงหาคม 2563, เสาร์