Svenska Akademien förlorar i rätten mot NMR och Nordfront - DN.SE

Nazistiska NMR och Nordfront får rätt - Svenska Akademien förlorar i tvist om klassikerskyddet.

2021-04-15 12:07:00

Nazistiska NMR och Nordfront får rätt - Svenska Akademien förlorar i tvist om klassikerskyddet.

Bröt Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront mot det så kallade klassikerskyddet när man publicerade en rad diktverk? Klockan 11 faller domen i målet

Läs senareSvenska Akademien innehar rätten att agera när man anser att klassiska verk används på ett sätt som ”kränker den andliga odlingens intressen”. Men i målet mot nazistiska NMR och Nordfront anser domstolen det inte vara bevisat att de nazistiska föreningarna brutit mot klassikerskyddet.

Frilansreportern i Gaza: ”För rädd för att gå ut” Kommunpolitiker går emot S partilinje – vill se ny fastighetsskatt Malmöimam manar till lugn efter våldet mellan Israel och palestinier

Enligt Patent- och marknadsdomstolenhar den avgörande frågan varit om klassikerskyddet är tillämpligt när ett verk, utan att ha bearbetats eller förändrats i någon form, återges i ett kränkande sammanhang. Men det är inte möjligt, enligt domstolen.

”Det finns enligt domstolen inte något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situationen att ett verk återges i ett oförändrat skick men i ett sammanhang som framstår som stötande”, skriver domstolen i ett pressmeddelande. headtopics.com

– Klassikerskyddet är tillämpligt när det skett ganska omfattande eller genomgripande bearbetningar. Det krävs ganska stora förvanskningar. Men det har inte gjorts i det här fallet, säger rådmannen Tomas Norström till DN.

Målet är unikt eftersomdet är första gången som klassikerskyddet prövas i domstol sedan upphovsrättslagens tillkomst under 60-talet. Domstolens bedömning utgår därför från tolkningen av lagarbeten som är skrivna ännu tidigare än så.

– Det är gamla förarbeten från slutet av 50-talet, skrivna för en annan tid. Det är ovanligt att man tillämpar så pass gamla förarbeten, säger Tomas Norström.Enligt rådmannen skulle den tolkning som Akademien har gjort kring klassikerskyddet även kunna ha ”yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser”.

– Utgångspunkten är, som bekant, att det efter skyddstidens utgång i upphovsrättsligt hänseende står var och en fritt att utnyttja verket i vilken form och på vilket sätt som helst, säger Norström i pressmeddelandet. headtopics.com

S-ledamöterna som vägrar fastighetsskatt bor själva i mångmiljonvillor Svenskt EM-silver i sprintstafetten Timrå tillbaka i SHL – körde över Björklöven

Domstolens beslut innebär nu att Svenska Akademien ska ersätta både Nordfront och NMR för rättegångskostnaderna, på 690.000 respektive 800.000 kronor.Domen kommer sextonSvenska Akademien stämde NMR och Nordfront.

Akademien, som uppmärksammats på publiceringarna av föreningen Juridikfronten, ansåg att den nazistiska sajten använde dikter på ett sätt som stred mot klassikerskyddet.Bakgrunden var, enligt Akademien, att Nordfront vid ett hundratal tillfällen publicerat utdrag av författarna Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och Verner von Heidenstam, samt strofer från Hávamál, en del av den poetiska Eddan. Enligt Akademien skedde publiceringarna i anslutning till innehåll som förespråkade hat och var våldsbejakande.

Akademien argumenterade i rätten för att Nordfront skulle förbjudas citera dikterna, samt att böter på en miljon kronor skulle betalas om det ändå gjordes.NMR och Nordfront har under hela processen tillbakavisat anklagelserna. I dokument som inkom till domstolen innan huvudförhandlingen hävdade man att författarna citerats enligt god sed, att citaten inte har förvanskats, och att klassikerskyddet därför inte skulle gälla.

Läs mer: Dagens Nyheter »

Regeringen tar fram plan för att öppna Sverige - DN.SE

Regeringen tar nu fram en plan för att stegvis kunna ta bort coronarestriktionerna.Men även i ett ”nytt normalläge” kan det vara nödvändigt att vissa

TobiasHubinette Fyfan. Det är Våra klassiker. Inte Deras. 🤬

Avgörande läge för svenska småsparares tyska favoritaktierFortsatt coronasmitta och reserestriktioner i Europa hotar utlandssemestern i sommar. Det slår mot svenska småsparares tyska favoritaktier, flygbolaget Lufthansa och charterjätten TUI, som båda har tvingats be om extra stöd.

Internationell kritik mot svenska EU-krav: ”Katastrof för klimatet” - DN.SEFlera internationella organisationer kritiserar EU-kommissionens förslag och Sverige – som tryckt på för att ökade krav på skogsbruket skulle försvinna. Kör ut MP ur regeringen! Rädda klimatet: Endast kärnkraften kan ersätta kolkraften. Starta Ringhals. Vindkraften ger ingenting när det inte blåser. Avskaffa subventionerna. Värmekraftverk och värmecentraler (biomassa, ved, flis, kol, olja) spyr ut koldioxid. 🟦 M-SD-KD-L 🟦 Fast om man ska vara noga så valde Kommissionen först att ta bort allt som ingår i normalt skogsbruk - dvs man ändrade mycket jämfört med expertgruppens förslag. Sen öppnade man för skogsbruk som uppfyller vissa krav ska anses vara hållbart. Den ”internationella kritiken” består alltså av osakliga invändningar från WWF och Greenpeace. Utmärkt i den mån dessa knallhattar hålls på armlängds avstånd från det svenska skogsbruket.

Gäng planerade sprängdåd mot politiker och polischef - DN.SEKriminellt nätverk planerade sprängdåd mot politiker och polischef • Stor polisinsats pågår just nu i Märsta och Sigtuna. 'Kommungranskarna: Sigtuna | SVT Nyheter' Fortsättning följer från 2017. Dårhuset Sverige DET NYA SÄKRA SVERIGE

Misstänkta för giftgasattack i Syrien kan dömas i Sverige - DN.SESyriska flyktingar polisanmäler president Bashar al-Assad för brott mot mänskligheten: ”Angeläget att svensk polis och svenska åklagare utreder” Böter 200kr. Sweden style! Idag. Ifrågasatte en tidigare FN diplomat hur bevis hade förfaiskats i den här historien. Ja, så klart det är Sveriges ansvar.

DN håller öppet seminarium om fallet Jurij Dmitrijev - DN.SEFör att påminna om de växande hoten mot en fri humanistisk forskning ordnar Svenska PEN i samarbete med Dagens Nyheter, Nobelmuseet och PEN International