Slopat karensavdrag långtifrån slopad

Slopad karensdag långtifrån slopad #svtnyheter

2020-04-07 22:58:00

Slopad karensdag långtifrån slopad svtnyheter

700 kronor, lika till alla, innebär det borttagna karensavdraget. Men någon helt slopad karens är det inte tal om – halva lönen försvinner.

Och på tisdagen öppnades slussarna. De första timmarna strömmade runt 100 ansökningar i minuten in till myndigheten, eller vid lunchtid runt 35 000.Bakgrunden är regeringens snabba besked i coronakrisens inledning om att karensavdraget skulle slopas. Syftet var att förmå alla med minsta symtom att stanna hemma, och att människor skulle hållas skadelösa.

75-årig man till sjukhus efter att ha knuffats av polis i USA Intensivvårdssjuksköterskan: ”Att inte följa restriktionerna är respektlöst mot oss” Åkesson: Tegnell måste avgå - Aftonbladet live: Supernytt

Täcker inte uppBeloppet har av regeringen bestämts till 700 kronor före skatt, lika för alla, eftersom det enligt myndigheten skulle bli en ohanterlig arbetsbörda att räkna ut vad var och en skulle få.”Staten kompenserar tillfälligt för karensavdraget med anledning av coronaviruset så att människor stannar hemma vid sjukdom”, skrev regeringen när beskedet meddelades.

Beloppets storlek innebär dock inte att det handlar om ett helt slopat karensavdrag. På en månadslön på 30 000 kronor skulle beloppet behöva vara 1 500 kronor för att full kompensation ska gå ut.För staten handlar det ändå om en kostnad på i runda slängar 50 miljoner kronor per dag, baserat på takten som ansökningarna kommit in till Försäkringskassan första dagen.

3–5 dagarFrån sjuklönedag 2 till och med 14 utgår sedan 80 procent av lönen. De dagarna betalar arbetsgivaren ut till den anställde som tidigare, sedan får företaget pengarna tillbaka genom en kreditering av skattekontot under perioden med de tillfälliga coronareglerna, april–maj. Här behövs alltså inget eget agerande från den anställde.

Även egenföretagare, arbetslösa och tillfälligt anställda slipper karensavdrag för första sjukdagen.Trots den enorma anstormningen av ärenden räknar Terese Östlin, nationell samordnare på Försäkringskassan, med att myndigheten ska kunna betala ut pengarna inom fem dagar, åtminstone för alla ärenden som hanteras maskinellt.

Beslutet om att ta bort karensavdraget gäller retroaktivt från 11 mars. Läs mer: SVT Nyheter »

'lika för alla innebär stora fördelar för höginkomsttagarna.' Jag är knappast förvånad. Fuck Löfven Vem fan är förvånad. Denna jävla totalt falska och usla regering. Dom borde ha redovisat sanningen direkt. Detta kommer att innebära att sjuknärvaron kommer att öka igen för dom lågavlönade. Detta var ju budskapet dom gick ut med! Varför säger man en sak och menar något annat?

Laglig maffia. 👍 Nästan samtliga miljardpaket från Andersson (S) var/är bluff. Fyfan vad svinigt!! De ljög igen!!! Ohanterligt? Vi har ju uppgett inkomst och årsarbetstid. Inga problem att räkna ut beloppet. Bara lathet.. '..en ohanterlig arbetsbörda att räkna ut vad var och en skulle få.' Jag funderar på dem som har sjukanmält sig.

Och varför syssla med denna sk nyhet, inser ni inte att alla delar välfärden inte kan få allt på plats samtidigt el vill ni bara klaga Det var alltså fake från regeringen. 700 kr😱 Inte ens en tredjedel av karensdagen ersätts ju för de med normal lön. Lögnare socialdemokrat bolund matsperspektiv emilkallstrom