Minskat samhällsintresse hos generation Z

Minskat samhällsintresse hos generation Z. #kommunpol

Kommunpol

2022-01-27 14:01:00

Minskat samhällsintresse hos generation Z. kommunpol

I flera år har Ungdomsbarometern visat en negativ trend med oroliga ungdomar som isolerar sig och ser mörkt på framtiden. Men i årets undersökning minskar stressen och intresset för klubbar och festivaler ökar. Samtidigt syns en trend som oroar: generation Z:s stora samhällsintresse klingar av.

– Det finns en liten spirande optimism och positiva känslor kopplade till det egna livet.– Men eftersom vi sett en nedåtgående trend i flera år tycker vi ändå att man kan se det som ett positivt tecken.Om ungdomar tycker att de har stora möjligheter att påverka sitt eget liv, så ser de desto dystrare på att påverka samhället de lever i. 47 procent av ungdomarna svarar att samhället är på väg år fel håll.

Läs mer: DAGENS SAMHÄLLE »

Svenska Hillsong church erbjöd “omvändelse” från homosexualitet

DN:s granskning har visat hur flera svenska religiösa församlingar erbjuder ”omvändelse” från homosexualitet.Svenska Hillsong Church, som haft kopplingar Läs mer >>

Catellafonder stoppade hos PPM:s fondtorgFondförvaltaren Catellas två största fonder portas från PPM:s fondtorg på grund av ”pågående utredning”. ”Det är ovanligt”, säger myndighetens fondchef till Di.

Generation Z har fått ny aptit på livet | SvDI flera år har Ungdomsbarometern visat en negativ trend, men årets undersökning visar på minskad stress. 'Unga är mer positiva till livet än vad de har varit på ett antal år', säger Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern. Ett enstaka år och man tror att trenden är bruten? Vänta bara tills dom förstår vilken bluff ex covid varit då kanske dom inte är så positiva längre.

Lena Einhorn: ”Krav på munskydd hade räddat många liv”Två saker är ständigt återkommande hos Lena Einhorn när det gäller pandemin. Förespråkande av munskydd och kritik mot Anders Tegnell. Nu är hon aktuell med en bok om pandemin.  Folkhälsomyndigheten - Folkmördarmyndigheten Munskydd fungerar inte mot luftburna virus, det är gasmask med biologiskt filter som gäller. Det var vetenskaplig konsensus 2019 efter decennier av studier. Ansiktsmasker ger bakterier en grogrund och ökar risken för lunginflammation och andra sjukdomar utan att stoppa virus. Tack Lena!

Ungdomar – Unga är mer positiva till livet än vad de har varit på ett antal år, säger Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern. – Det finns en liten spirande optimism och positiva känslor kopplade till det egna livet. Generation Z har tidigare varit en generation som suttit hemma mycket och umgåtts digitalt, men nu ökar lusten att komma ut och festa. – Man kan ju vrida och vända på hur bra det är att unga är mer sugna på att festa, resonerar Ulrik Hoffman. – Men eftersom vi sett en nedåtgående trend i flera år tycker vi ändå att man kan se det som ett positivt tecken. Dessutom är det färre unga som känner sig stressade över utbildning och jobb och många tycker att de har möjlighet att påverka sitt eget liv. Stressen minskar inom många områden. Den gick upp förra året under pandemin från väldigt höga nivåer, men nu tycks det ändå ha minskat en del. Om ungdomar tycker att de har stora möjligheter att påverka sitt eget liv, så ser de desto dystrare på att påverka samhället de lever i. 47 procent av ungdomarna svarar att samhället är på väg år fel håll. Samhällsintresset minskar något, andelen som tycker att de har möjlighet att påverka samhället minskar. Det är framför allt där vi hittar källan till oro i årets rapport. Vad det innebär att samhället är på väg åt fel håll skiljer sig åt, förklarar Ulrik Hoffman. – En grupp tycker att det är klimatfrågan och omvärldsläget som är mest alarmerande, sedan finns det en grupp som tycker att det är utvecklingen i Sverige. Då handlar det ofta om frågor som trygghet och kriminalitet. Valåret 2022 säger 38 procent att de är intresserade av samhällspolitik, tolv procentenheter mindre än 2018. Samtidigt minskar förtroendet för såväl politiska partier som riksdag och regering. Under ganska många år har det funnits ett ökat samhällsintresse bland ungdomar. Framtidsoron har också varit stor, men till viss del vägts upp av ett engagemang i vissa sakfrågor, men det ser ut att vända nu. – Vi har pratat mycket om generation Z som en engagerad generation med stort klimatintresse och nu kanske man ser att det håller på att klinga av lite. Miljöfrågorna som tidigare varit i fokus hamnar på andra plats bland de viktigaste frågorna bland unga i dag. I topp ligger ökade resurser till vård och omsorg och på tredje plats ökad jämställdhet mellan könen. Men vilka politiska frågor som är viktigast skiljer sig mellan pojkar och flickor. Till exempel är ökad jämställdhet en av de viktigaste frågorna för 64 procent av flickorna men bara för 21 procent av pojkarna. 20 procent av pojkarna tycker att jämställdheten gått för långt. – Tidigare har man sett en trend mot att killar och tjejer blivit lite mer lika varandra politiskt, säger Ulrik Hoffman. – Vi såg att fler och fler killar beskrev sig som feminister eller miljövänner – frågor som var viktiga för tjejer. Men i år ser vi nästan en rörelse i andra riktningen. Även om miljöintresset fortfarande är högt finns det andra frågor som seglat upp. Till exempel är sänkta skatter en fråga som blivit viktigare för ungdomar. Intresset för privatekonomi är ett av dem som ökat starkast på 15 år, säger Ulrik Hoffman – Jag tror inte att man kommer att kunna vinna unga väljare i höst bara genom att vara bäst på klimatfrågor. Jag tror att man måste vara väldigt bra på klimatfrågor för att vinna unga väljare – men det kommer inte att vara den enda frågan. Boel Holm/TT Fakta: Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern har gjorts genom digital enkätundersökning och paneler bland 17 809 ungdomar i åldern 15–24 år. 64 procent tycker att livet är roligt just nu. 78 procent känner att de har kontroll över vart deras liv är på väg. 86 procent anser att de har stora möjligheter att påverka sitt eget liv. Stressen över den närmaste framtiden har minskat med 15 procentenheter och stressen över utbildning och jobb med 19 procentenheter. 47 procent anser att samhället är på väg i fel riktning, en ökning med 10 procentenheter på fem år. 38 procent svarar att de har intresse för samhällspolitik, en minskning med 12 procentenheter sedan 2018. Den viktigaste samhällsfrågan bland unga är ökade resurser till vård och omsorg (52 procent) följt av miljö- och klimatfrågor (48 procent) och ökad jämställdhet (42 procent). De intressen som tappat mest under en tioårsperiod är läsa böcker och sex, som båda gått ned 16 procent. Träffa nya människor har backat 10 procent. Källa: Ungdomsbarometern