Tengs-saken: Vil avhøre siktede på nytt

Tengs-saken: Vil avhøre siktede på nytt

Birgitte Tengs Krim Drap

21.01.2022 14:50:00

Tengs-saken: Vil avhøre siktede på nytt

Politiet vil om kort tid be om et nytt avhør av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17).

i Tengs-saken og trakk spesielt frem disse punktene i sin begrunnelse:** Manglende alibi.– Retten bygger sitt mistankegrunnlag på de argumentene som politiet har fremført i forbindelse med fengslingsmøtet, og vi er enige i deres vurderingen. Vi ønsker ikke å kommentere detaljer nå fordi det fortsatt pågår en etterforskningen, blant annet rundt DNA, i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Strømpebukse– Er det rett mann som er tatt?Politiadvokaten opplyser at det er en god del etterforskning som gjenstår før saken er ferdig etterforsket til våren og saken skal påtaleavgjøres:** Nytt avhør av Tengs-siktede, i begge drapssakene. Det er foreløpig ikke satt en dato for avhøret.

Les mer: VG »

(+) Vil bruke hydrogen til å kutte utslippGodstog på jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert gir utslipp av CO2. Her ser Norwegian Hydrogen en forretningsmulighet. Dei kan spørre bussselskap i Lillehammer om erfaringer med gass. Det har ikkje samme energi moment som diesel. Og fulle busser var nesten umulig i bakkene på vinteren.

Storebror vil se merMange vil modifisere eller sensurere egne meninger, eller helt unnlate å ytre seg på internett fordi ytringene kan bli lagret av PST.

Downing Street: Vil ikke etterforske påstander om utpressing av partikollegerPresset rundt Boris Johnsen øker. Partikolleger av ham hevder regjeringsmedlemmer truet dem i forbindelse med et mulig mistillitsforslag mot statsministeren. Johnsen sier han ikke har sett beviser for slike anklager.

FrP fremmer nytt Busch-forslag: – Vil kunne bli samme sirkus år etter årDen tidligere riksadvokaten vil sette en stopper for hyppige Breivik-rettsaker med en liten justering i straffeloven. Mens FrP, Høyre og SV er positive til forslaget, viser Venstre til viktige rettsstatsprinsipper. Nå er det vel stort sett media som har stått for sirkuset rundt denne saken og ikke domstolen.... Sirkus er det pressen som lager.

Aker Offshore Wind-topp: – Vi vil være en langsiktig spillerAuksjonsbom mandag og kursfall på 30 prosent på to dager. Aker Offshore Wind jobber nå videre mot neste anbudsprosesser rundt om i verden.

Rebecca (27) vil bli sterkere og mer utholdende. Se programmet for de fire første ukene.Dette er trenings- og kostholdsplanen hun følger.

, etter at Sør-Rogaland tingrett hadde vurdert mistankegrunnlaget mot ham for drapet på Birgitte Tengs..Få samfunnsendringer foregår så diskré som utvidelser av statlig overvåking og inngrep i personvernet.og er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i september 2000. Tingretten mener mistanken er styrket i Tengs-saken og trakk spesielt frem disse punktene i sin begrunnelse: ** En ny rapport slår fast at det høyst sannsynlig er to eller færre menn som har en DNA-profil som matcher en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse. For å fortsette å lese betalt innhold må du logge inn på nytt for å få godkjent de nye brukervilkårene. ** Rapporten snevrer inn antall matchende DNA-profiler fordi siktede har en DNA-mutasjon som hverken faren eller brødrene hans har. Løftene om mer trygghet er politisk vanskelige å utfordre. ** Manglende alibi. Dette kan være et midlertidig problem. ** Knyttes til Haugesund-, og Karmøy-området om drapsnatten. FØRSTELEKTOR: Ved Universitetet i Oslo og redaktør i britiskpolitikk.

** Straffehistorikk. Du er innlogget som Vi finner ikke et aktivt abonnement på din bruker. I dag har politiets full anledning og rett til å bruke informasjon fra åpne kilder i forbindelse med etterforskning av konkrete saker. – Retten bygger sitt mistankegrunnlag på de argumentene som politiet har fremført i forbindelse med fengslingsmøtet, og vi er enige i deres vurderingen. Vi ønsker ikke å kommentere detaljer nå fordi det fortsatt pågår en etterforskningen, blant annet rundt DNA, i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG. Kontakt kundeservice hvis du mener det kan ha oppstått en feil. Politiadvokaten understreker at det er svært lite sannsynlig at DNA-profilen i Tengs-saken kan stamme fra andre enn siktede. Innsamlingen skal omfatte all åpent tilgjengelig informasjon. Tengs-drapet: Antall matchende DNA-profiler sterkt innsnevret Strømpebukse I fjor høst sendte politiet flere utklipp fra strømpebuksen til Birgitte Tengs til undersøkelser i Nederland. Bratberg tror flere av Johnsons partikolleger vil vente til da med å bestemme seg for å fremme eller ikke fremme mistillitsforslag.

Politiet ønsket å finne ut om man kunne identifisere nytt DNA fra strømpebuksen som kunne være av betydning for saken, som hittil har vært ukjent for dem. – Vi er muntlig orientert om at det ikke er gjort nye funn i forbindelse med disse undersøkelsene og venter nå på en skriftlig rapport, sier politiadvokaten. Kort sagt: Alt som ytres i sosiale medier som Facebook eller Twitter kan inngå i politiets innhenting og lagring. – Er det rett mann som er tatt? – Det er ingen mistanke rettet mot andre, og vi mener det er bevis i saken som særlig styrker mistanken mot siktede. Saken er fortsatt under etterforskning og ikke påtaleavgjort, svarer Soma. Birgitte Tengs’ foreldre mener det er for tidlig å frifinne fetteren Politiadvokaten opplyser at det er en god del etterforskning som gjenstår før saken er ferdig etterforsket til våren og saken skal påtaleavgjøres: ** Sakkyndige skal vurdere sporprøven som ga DNA-resultatet i saken og sette en sluttstrek. Det er også meningen. Foto: Matt Dunham / AP Maktkamp: – Kan bli ufint Atle Libæk Wold er førsteamanuensis i britiske studier ved Universitetet i Oslo.

Det er utarbeidet et mandat til de sakkyndige, som foreløpig ikke er oppnevnt. ** Avhør av vitner, både i Tengs-saken og Tina-saken. Det er så langt avhørt i overkant av 130 vitner siden september i fjor.. ** Nytt avhør av Tengs-siktede, i begge drapssakene. Det er foreløpig ikke satt en dato for avhøret. FØRSTEAMANUENSIS: Atle Libæk Wold i britiske studier ved Universitetet i Oslo.

** Analysearbeid og bearbeiding av etterforskningsmateriale, deriblant tidslinjer, for å gi et godt grunnlag til de som skal vurdere etterforskningen og for en eventuell straffeforfølgelse av saken i domstolen. Ikke minst er det fare for at tiltaket vil ha en sterkt nedkjølende effekt på ytringsfriheten. – Vi ser for oss, per nå, at en hovedforhandling først vil avholdes etter sommeren, sier politiadvokaten. Siktedes forsvarer, Stian Bråstein, sier til VG at klienten er skuffet og uenig over rettens beslutning, selv om ha var forberedt på at tiden i varetekt ville bli forlenget. STATISTIKER: Mikkel Meyer Andersen har bistått norsk politi med å vurdere styrken på DNA-bevisene i Birgitte Tengs-saken. Det er så tungtveiende innvendinger at lovforslaget bør forkastes. Foto: Kjetil Loeite /VG Tina-saken: Ingen DNA-funn Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000. Det er ingen åpenbar etterfølger.

Han nekter straffskyld i begge sakene. I løpet av vinteren har politiet sendt inn materiale fra Tina-saken til nye DNA-undersøkelser, men det har ikke gitt politiet noen resultater. – Jeg kan bekrefte at det ikke har gitt resultater i form av DNA, sier politiadvokaten. – Hva slags materiale er undersøkt? – Det ønsker jeg ikke å kommentere, men det er flere prøver som er undersøkt, svarer Soma. Politiet regner fremdeles den Tengs-siktede mannen som mistenkt i drapssaken mot Tina Jørgensen.

– Men jeg ønsker ikke å gå ut med informasjon om hvordan vi vurderer mistankegrunnlaget. Det pågår fortsatt en etterforskning og vi har ikke satt en sluttdato der. Det er ingen andre mistenkte i Tina-saken, sier han. Publisert: .