Sørkoreanske forskere: Tror ikke man kan smittes flere ganger av coronaviruset

01.05.2020 23:59:00

Sørkoreanske forskere: Tror ikke man kan smittes flere ganger av coronaviruset

Sørkoreanske forskere: Tror ikke man kan smittes flere ganger av coronaviruset

Sørkoreanske forskere mener at de som har hatt coronaviruset, ikke kan bli smittet igjen – til tross for meldinger om at friskmeldte smittes på ny.

The Times.– Vi har ved hjelp av lysstyring fått torsken til å vokse helt opp i 25 kilo uten at den har gått inn i kjønnsmodning, sier Hovland.kan du lese at Tom Hagens barn er helt overbevist om sin pappas uskyld.TOM SAL: DNB-ledelsen la torsdag frem resultater for første kvartal.

Forskernes funn tyder på at det er svakheter ved virustestene som er årsaken til at enkelte tilsynelatende er blitt smittet på nytt, skriver avisen.Spørsmålet er av avgjørende viktighet for om det er mulig å oppnå såkalt flokkimmunitet – en situasjon der størsteparten av befolkningen har hatt viruset og ikke blir syke av det lenger.Generelle tester hvor settefisk fra samme torskefamilie er kjørt i lukkede resirkulerings- og gjennomstrømningsanlegg, har gitt svært lovende resultater i forhold til tilveksten i åpne sjømerder.Det var i forrige måned at helsemyndighetene i Sør-Korea opplyste at folk som hadde vært smittet og blitt erklært friske, på nytt pådro seg smitte.De risikerer å forbli mysterier til evig tid.Det dreide seg om til sammen 277 pasienter.Torsken har blitt en temmet, rolig fisk som presterer godt i høye kommersielle tettheter.En coronatest fra en pasient i Sveits er klar til å bli sendt inn til et laboratorium.Erna Solberg ser fremover: Ny krisepakke før sommeren Forberedt på tapsbølge Krisen rammer også bankene, som må sette av penger til tapene på utlån som vil komme.

Foto: Laurent Gillieron / Keystone via AP / NTB scanpix Nyheten skapte frykt for mutasjoner i viruset som kunne hindre pasienter i å oppnå immunitet, noe som ville ha vanskeliggjort utvikling av vaksine og kanskje eliminert muligheten for å oppnå flokkimmunitet.Så at torsken er en sosial fisk er ikke overraskende..Men Oh Myoung-don, som leder Sør-Koreas sentrale kliniske komité for kontroll av nye sykdommer, sier at resultatene som viste påvist smitte på nytt, er forårsaket av mangler ved måten testene utføres på.Testene sikrer prøver fra pasientene for å avdekke virusets genetiske opplysninger, RNA.Vis mer Eivind Hauge, Havlandet Marin Yngel Stabile vanedyr I forsøk med voksen laks i siste vekstfase er det i forskningsforsøk kjørt tettheter i lukkede anlegg opp til 75 kilo fisk per kubikkmeter vann.Men testene er ute av stand til å gjøre forskjell på aktivt RNA og uvirksomme spor av RNA som kan sitte igjen i kroppen etter at man er fullstendig friskmeldt.Kan ikke forårsake kronisk sykdom – RNA-fragmenter kan fortsatt eksistere i cellene selv når viruset er deaktivert.Hovland vil foreløpig ikke spekulere i hvilke tettheter det vil være mulig å drive med for torsk.Nesten halvparten av lånetapet er knyttet til olje og offshore.

Det er mer sannsynlig at de som testet positivt på nytt, hadde i seg virus-RNA som allerede var deaktivert, heter det i en uttalelse fra komiteen.Konklusjonen er i tråd med funnene fra den sørkoreanske helsemyndigheten KCDC om at pasienter som tilsynelatende var smittet igjen, ikke var smittefarlige.Vi er ennå ikke der når det gjelder laks at vi vet helt sikkert hvor tett den kan gå uten at det går ut over trivselen.– Levetiden for epitelceller i luftveiene har en halveringstid på opptil tre måneder, og virus-RNA i cellene kan bli avdekket med testing i én-to måneder etter at cellen er blitt eliminert, sier Oh.Han sier også at coronaviruset ikke kan forårsake kronisk sykdom ved å ligge igjen inne i menneskelige cellekjerner.– Årsaken til at torsk vokser bedre på land enn i sjø er at arter som lever i havet liker å ha det jevnt og stabilt.Slik sett oppfører viruset, som fører til sykdommen corona, seg annerledes fra hiv- og hepatitt B-virus, som begge kan ligge i dvale og reaktivere seg senere.Utover det er det ikke mulig for oss å gi noen kommentarer på spesifikke kundeforhold, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen.

– Trengs videre studier I tillegg til meldingene om at sørkoreanske pasienter angivelig var blitt smittet på nytt, sto forskere i Shanghai i Kina fram i forrige måned og sa at de hadde funnet overraskende lave nivåer av antistoffer hos pasienter som har hatt corona.Laks og annen ferskvannsfisk er mye mer aksepterende for at forholdene svinger, sier Hovland.Undersøkelsen deres skal ha vært den første systematiske undersøkelsen av antistoffer etter coronasmitte.I alt er blodprøver fra 175 pasienter ble analysert, og i nær en tredel av dem ble det funnet svært lave nivåer av antistoffer.Å startfóre nyklekkede larver fra torsk og andre marine arter er nemlig en helt annen operasjon enn laksen.Hos enkelte fant forskerne ingen antistoffer overhodet, skrev South China Morning Post.Men forskerne sa også at det trengs videre studier for å finne ut om folk som har vært coronasyke, risikerer tilbakefall eller å bli smittet på nytt.Vis mer Eivind Hauge, Havlandet Marin Yngel For mens de anadrome artene som laks og ørret aksepterer kunstig tørrfôr så fort den har ferdig med plommesekken, må artene som lever i havet omgis av levende mat på mikronivå.Vi har robuste buffere til å tåle en nedtur, samtidig som vi fortsatt vil ha kapasitet til å hjelpe kundene våre.

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt veldig usikkert, Det handler først og fremst om hvor lenge man er immun, og om hvilken virusvariant man er immun mot, sa assister assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til i begynnelsen av april da han kommenterte den kinesiske studien og meldingene fra Sør-Korea.Publisert: 01.Disse må igjen spise planteplankton, så for å få i gang et kull med torsk, må du kontrollere din egen lille næringskjede.05.20 kl.Så blir spørsmålet hva slags pris man kan få, og der vil vel mange si at det er en lavere risiko på laks enn torsk fordi prisen er mer robust, sier Håvard Hovland.22:33.DNBs analyse er at viruskrisen og lav oljepris har liten påvirkning på 78 prosent av den totale låneporteføljen.

Les mer:
VG »
Loading news...
Failed to load news.

Tror torsken slår laks på landbasert oppdrett: Avler opp fisk på 25 kilo uten trøbbel– Vi har hatt torsk på land i 19 år, og ikke sett de samme problemene som laksen sliter med, sier Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel.

Ekstrautgave: Tror pappa er uskyldigI denne ekstrautgaven av VG 1. mai kan du lese at Tom Hagens barn er helt overbevist om sin pappas uskyld. De gir også uttrykk for - via sin bistandsadvokat - at familien nå står i en veldig vanskelig situasjon.

DNB-sjefen tror økonomien vil vende tilbake i krabbegir: – Krevende situasjon for NorgeCoronakrisen og kraftig fall i oljeprisen gir dobbeltsmell for norsk økonomi. Landets største bank forbereder seg på en tapsbølge.

Helsedirektøren: Ja, vi tror coronasyke blir immuneHelsedirektør Bjørn Guldvog er nå tydelig på at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte. Men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer. Har de sett på Kina, Amerika, Uk, Italia, Spania også kunne immunet før de kan tro på? Men skulle tenke litt om de har flokk immunitet mot HIV eller TB likevel før de kan tro på Covid19?

Donald Trump i valgkampmodus: – Jeg tror ikke på meningsmålingeneFlere amerikanske medier melder at USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut sin egen kampanjesjef etter å ha fått opplyst at han ligger bak Joe Biden på flere meningsmålinger.

På dette sykehjemmet har 15 beboere dødd av coronavirusetMetodisthjemmet i Bergen er hardt rammet av coronaviruset. Nå er nesten en tredjedel av de 46 beboerne ved hjemmet døde av covid-19.