Røykeforbud E-Sigaretter Barn Helse Helse- Og Omsorgsdepartementet Tobakk

Røykeforbud E-Sigaretter Barn Helse Helse- Og Omsorgsdepartementet Tobakk

Regjeringen foreslår røykeforbud på holdeplasser og i bil med barn

Regjeringen foreslår røykeforbud på holdeplasser og i bil med barn

22.06.2021 10:57:00

Regjeringen foreslår røykeforbud på holdeplasser og i bil med barn

Røykeforbudet utvides. Det foreslår regjeringen i sine endringer av tobakksskadeloven.

Nå nettoppDe vil også stramme betydelig inn i bruken av e-sigaretter, går det frem av høringsforslaget fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som VG har fått tilgang til.Der fremgår det en ny aldersgrense på 25 år for kjøp av e-sigaretter. I tillegg vil regjeringen fjerne fristende smakstilsetninger på de elektroniske sigarettene, samt nedlegge forbud mot en design på e-sigarettpakningene som tiltrekker seg unge kjøpere.

Smitten opp over 50 prosent på én uke – Nakstad slår alarm Mol og Sørum til OL-kvartfinale: – Vi er tilbake Lange køer etter fellesferien: – Det er helt kaos

– Vi ønsker at e-sigaretter skal fungere som et skadereduserende alternativ for røykere som ikke klarer å slutte å røyke. Ut ifra det vi har sett internasjonalt er vi bekymret for at tobakksindustrien skal bruke e-sigaretter for å rekruttere nye generasjoner til å bli nikotinavhengige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG.

SER TIL ENGLAND: Bildet er fra et besøk helseminister Bent Høie hadde til sin daværende kollega i London, Matt Hancock i 2018. Både britiske og finske tiltak mot røyking blir brukt som referanse for norske helsepolitikere.Foto: Nina Eirin Rangøy, VG headtopics.com

For å bedre vernet mot passiv røyking, særlig for barn, foreslås det etter inspirasjon fra den svenske, finske og britiske lovgivningen, følgende:Forbud mot røyking på utendørs holdeplasser.Forbud mot røyking på utendørs idrettsområder.

Forbud mot røyking på lekeplasser.Forbud mot røyking i private biler med barn til stede.Om hvordan de nye reglene skal håndheves, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at kommunen vil ha tilsynsansvar for røykeforbudene utendørs, på samme måte som dagens røykeforbud.

Røykeforbudet i biler med barn som passasjer, foreslås håndhevet av politiet, Statens vegvesen og tolletaten.–Det er noe av det som er vanskelig med disse forslagene. Politiet kommer ikke til å prioritere å være røykepoliti, men vi forventer at flere vil bli opptatt av å følge disse reglene. Det er også noe av grunnen til at vi vil ha det på høring, så vi kan få forslag til problemstillinger som dette, fortsetter helseministeren.

Høie mener det fortsatt er grunn til å ta kampen mot tobakken, til tross for at det er en nedadgående trend av røykere i Norge.– Røyking er fortsatt en hovedårsak til for tidlig død, og en hovedårsak til ulikhet i helse, sammen med inntekt og utdanning. Vi vil bekjempe tobakksbruken for å utjevne sosial ulikhet i helse. Det er for eksempel fortsatt bekymringsverdig at det er mange ungdommer som begynner med tobakk i form av snus, ifølge Høie. headtopics.com

Kjølig til uken – men sommeren er ikke helt over Kulestøtfenomenet Saunders’ mørke tid: Psykologen reddet livet hennes VGs analyse av monsterløpene: Derfor vinner Warholm gullduellen mot Benjamin

RøykelovenRøykeforbudet i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, ble innført i 1988.I 2004 ble det innført totalforbud mot røyking på serveringssteder.I 2013 ble røykeforbudet utvidet til utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter, og muligheten til å ha røykerom ble fjernet.

Videre ble det innført tobakksfri skoletid for eleveneog forbud mot bruk av tobakksvarer i barnehagers og skolers lokaler og uteområder.En normativ bestemmelse om barns rett til røykfritt miljø ble også lovfestet. (Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet)

Vis merEt røykeforbud på holdeplasser begrunner Helse- og omsorgsdepartementet med at alle skal kunne benytte kollektivtransport uten å bli utsatt for passiv røyking.På Stortorget i Oslo står Kjersti Rakvåg (51) og venter på trikken. Hun støtter ikke forslaget om røykeforbud på utendørs holdeplasser.

PÅ HOLDEPLASSEN: Kjersti Rakvåg (51) fra Oslo synes røykere bør beholde friheten til å ta seg en blås på utendørs holdeplasser – som her på den ofte folksomme trikkestoppen på Stortorget.Foto: Frank Ertesvåg, VG headtopics.com

– Jeg synes det høres dumt ut. Det er litt frihetsberøvende for røykerne. Det er ikke så mange steder de kan røyke, sier Rakvåg som selv er ikke-røyker. Men hun kjenner flere som røyker.At det vil fungere frihetsberøvende, er ikke helse- og omsorgsministeren enig i.

– Mitt inntrykk er at røykere er opptatt av å ta hensyn. Disse reglene markerer at vi ikke røyker i fellesområder, og de som røyker må ta hensyn til de som ikke røyker. Regjeringen har enda ikke tatt stilling til forslaget, og det kan fortsatt bli justeringer når det skal ut på høring.

Urolig natt i flere politidistrikt: – Travlere enn på lenge Slår ned på smitte i Kina - millioner har fått portforbud Eirik Kristoffersen er gift: – Gleder meg til fortsettelsen

Slik begrunner de forbud i bilenNår det gjelder barn i bil, så fremhever departementet at konsentrert røyk i en bilkupé er atskillig mer helseskadelig enn inne i et hus:«Undersøkelser har vist at eksponering for tobakksrøyk i bil er mer skadelig enn f.eks. i hjemmet, på grunn av den begrensede og innelukkede plassen. Forskning har også vist at de helsefarlige stoffene i tobakksrøyken kan nå skadelige konsentrasjoner innen ett minutt etter at en sigarett er tent inne i en bil,»

skriver saksutrederne i HOD.21 ÅR SIDEN: Både røyking og mobilbruk bak rattet var nok mer vanlig for noen år siden, slik dette illustrasjonsbildet fra 2000 tyder på.Foto: Tor Richardsen, NTBBlant andre har Barneombudet påpekt behovet for en lovregulering som verner barn bedre mot tobakksrøyk.

Ombudet har fremholdt at norsk rett på dette området heller ikke tilfredsstiller kravene som stilles i barnekonvensjonen.Helsedepartementet viser til at det må antas at også mange norske barn utsettes for passiv røyking i den private sfære, og at de har behov for tilsvarende beskyttelse mot «den særlig farlige eksponeringen i biler». Departementet vektlegger at barn har ingen mulighet til selv å velge om de vil la seg utsette for foreldres og andres tobakksrøyk i private kjøretøy.

Kjersti Rakvåg, som VG møter i Oslo sentrum, har mer forståelse for et røykeforbud i biler med barn enn på holdeplassene.– Det kan jeg støtte. Jeg har egen erfaring voksne som røyker i bil fra oppveksten. Det er skikkelig kvalmende i tillegg til helsefaren det medfører, sier 51-åringen fra Oslo.

VENTER PÅ TRIKKEN: Kjersti Rakvåg så ingen som røykte på holdeplassene på Stortorget i Oslo sist lørdag. Men de som ønsker det bør få lov, mener hun.Foto: Frank Ertesvåg, VGRøykegebyr på 2500 kroner

Departementet foreslår at politiet, Statens vegvesen og Tolletaten bør kunne ilegge gebyr ved brudd på røykeforbudet i private kjøretøy med barn til stede.Videre foreslås det at gebyr kan ilegges både føreren av kjøretøyet (uavhengig av om denne røyker) og passasjerer over 18 år som røyker i kjøretøyet når barn er til stede.

Gebyr for røyking med barn i bilen foreslås til 2500 kroner – på størrelse med gebyr for å droppe bilbelte.Forslag mot e-sigaretterI høringsnotatet fra regjeringen foreslås det også å styrke reguleringen av e-sigaretter for å beskytte barn og unge mot fremtidig nikotinavhengighet. Det foreslås forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter og økt aldersgrense til 25 år.

Sammen med en ny regulering av hvordan e-røykspaninger skal se ut, ønsker departementet at e-sigaretter blir langt mindre attraktive for barn og unge.Samtidig vil e- sigaretter med tobakkssmak fortsatt være tilgjengelig for voksne røykere som ønsker overgang fra vanlig røyking.

Ifølge SSBs undersøkelse av tobakksbruk i den norske befolkningen i 2020, røykte 9 prosent daglig og 8 prosent av og til. Blant unge (16–24 år) var det kun 1 prosent som røykte daglig, mens 14 prosent oppga at det røykte av og til.

Selv om tobakksrøyking har vært for nedadgående i Norge de siste årene, er trenden motsatt på verdensbasis.Antallet røykere har økt med 150 millioner de siste ni årene, og helsemyndighetene i mange land sliter med å få gehør for hvilken risiko som er knyttet til tobakk.

Ifølge en studie gjengitt i legetidsskriftetLancetkostet røyking i 2019 nesten 8 millioner menneskeliv.De siste 30 årene har røyking krevd over 200 millioner liv, og tobakk påfører årlig samfunnet 1000 milliarder kroner i helseutgifter.

Les mer: VG »

Folk som røyker er dum og de forpester omgivelsene sine. Herre min hatt på igjen ja røyke hater

Kjøpte eiendom for 3,5 millioner - fikk 3 millioner i avslagTom Uttakleiv (34) og samboeren fikk nesten tre millioner kroner i prisavslag og erstatning for feil og mangler på en eiendom de kjøpte for 3,5 millioner kroner.

Lunsj med Lars: - Det sterke innvandringskortet til Frp har nesten blitt nullet utFrp, Høyre og MDG sliter i motbakke - SV og Sp vokser. lahelle, hildeo og tommastos diskuterer og analyserer tallene fra den ferske meningsmålingen for Rogaland. Hør en ny episode av Lunsj med Lars: podkast valg21 politikk

Sveits trolig videre etter Shaqiri-show(Sveits – Tyrkia 3–1) Xherdan Shaqiri (29) scoret to av målene, og \nSteven Zuber (29) var nest sist på alle tre, da Sveits slo Tyrkia og sikret seg tredjeplassen i Gruppe A.

Mercedes bommet på taktikken: – Utenkelig feilLewis Hamilton (36) innrømmer at han hadde vært sjanseløs uansett hva han hadde gjort, siden Max Verstappen (23) og Red Bull fintet ut Mercedes på taktikk.

Erna på frierferd i distriktene: Lover rett til å jobbe hvor du vilBØ I TELEMARK (VG) Erna Solberg er på stemmefiske i Senterparti-land – og lover mulighet for storstilt desentralisering av statlige arbeidsplasser når den enkelte ansatte ønsker det.

Les dagens VG her!Potensiell arveavgift og skyhøye priser på fritidseiendommer gjør at flere planlegger generasjonsskiftet nå. Her er advokatenes råd.