Vaksine Coronaviruset Folkehelseinstituttet Bent Høie

Vaksine Coronaviruset Folkehelseinstituttet Bent Høie

Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

02.03.2021 16:11:00

Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

Etter råd fra Folkehelseinstituttet går regjeringen inn for å skjevfordele vaksiner basert på smittetrykk.

Oppdatert nå nettopp– Vaksinestrategien angår oss alle. Fordelingen og bruken skal bidra til å beskytte liv og helse, og bringe oss tilbake til hverdagen, sier helseminister Bent Høie under en pressekonferanse om vaksinestrategien tirsdag ettermiddag.

Pressekonferansen holdes etter at Folkehelseinstituttet tidligere tirsdag publiserteanbefalingen om endring i vaksinestrategisom de har levert til regjeringen.De mener at en geografisk skjevfordeling basert på høyt smittetrykk over tid, trolig vil føre til en reduksjon i antall infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt.

FHI peker på det de kaller en beskjeden form for skjevfordeling der områder med høyt smittetrykk over tid får 20 prosent mer vaksiner. Da fordeles flere vaksinedoser til de kommunene som går over en satt terskelverdi.Høie sier på pressekonferansen at regjeringen ber FHI forberede en geografisk skjevfordeling, etter det som er den beste faglige anbefalingen. Han sier FHI og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å avklare spørsmålene rundt dette. headtopics.com

Han sier at en eventuell endring i strategien først vil være aktuell når vi igjen skal øke vaksineringen med dose én i midten av mars. Norge får etter planen 650.000 vaksinedoser i løpet av måneden.– Vi vil ikke se effekten før en større del av befolkningen er vaksinert, fordi smitten skjer i de yngste aldersgruppene som ennå ikke er vaksinert, sier helseministeren.

Disse får flere - og færre - doserI rådet FHI har levert til regjeringen, har de satt en terskelverdi til flere enn 50 innleggelser per 100.000 innbyggere i ukene 34 til 4, for de so skal få flere vaksiner.Det vil gi et økt antall vaksinedoser til: Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

De ekstra dosene hentes fra de om lag 330 kommunene med færrest innlagt, sa Høie på pressekonferansen.FHI skriver i sin rapport at det er 330 kommuner/bydeler som det siste halvåret fram til 20. februar hadde fire eller færre innleggelser i aldersgruppa 45 – 74 år. Disse kalles minus-kommuner, og det er de som avgir doser.

De resterende kommuner og bydeler verken får eller avgir vaksiner. Les mer: VG »

Ikke bra at kommuner skal sende tilbake vaksiner. FHI får gjøre om på fordelingen av vaksinene ut i fra antall personer over 18 år. Så mitt liv er mindre verdt en Oslo innbygger? BentHHoyre erna_solberg Folkehelseinst Dette vil skape splid, driver selv i en opplærings bedrift i Viken og vil nå nekte alle fra Oslo å komme for undervisning.

Høie sier det blir en «vaksinepåske». Uken med flest vaksiner til Norge blir ingen ferieuke for mange som må være klare for å få sin dose. No livnar det i lundar... btno