Norge innklaget til EFTA-domstolen: Mener norske pasienter hindres hjelp

Norge innklaget til EFTA-domstolen: Mener norske pasienter hindres hjelp

18.02.2020 12:23:00

Norge innklaget til EFTA-domstolen: Mener norske pasienter hindres hjelp

EØS’ kontrollorgan ESA har brakt Norge inn for EFTA-domstolen. Kontrollorganet mener Norges regelverk er for utydelig og begrenser nordmenns mulighet til å få helsehjelp i utlandet.

ESA-kritikken handler om at det er for vanskelig for pasientene å orientere seg i sine rettigheter.– Dessuten tar det for lang tid. Det skal være enklere, sier jurist og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved institutt for offentlig rett ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Behandlingen av Kadra Yusuf i Østfold viser hvor galt det går Myndighetene støtter Kurt Nilsens juleturné med over 13 millioner Hvorfor biter ikke fakta på konspirasjonsteorier?

ØKONOMI: Jurist Anne Kjersti Befring mener regjeringen er opptatt av å holde kontroll på kostnadene.Foto: Annemor Larsen / VGBefring mener NAV-skandalen har vist at Norge har vært opptatt av å holde nasjonal kontroll på pengebruk.

På samme måte har Norge ønsket å kontrollere kostnader som følger med at pasienter reiser til andre land for å få hjelp.– Dersom vi ikke bygger ut behandlingstilbudet i takt med befolkningens behov, kan det begrunne at personer i større utstrekning må få hjelp fra andre land. I motsatt tilfelle vil vi forsterker klasseskillet i hvilket behandlingstilbud vi får, sier Anne Kjersti Befring.

Statssekretær Erlandsen mener regjeringen har lagt vekt på at pasienter skal ha god tilgang på behandling i utlandet.– Derfor har vi blant annet ikke satt krav om forhåndsgodkjenning for sykehusbehandling i annet EØS-land, slik det er mulighet for etter pasientrettighetsdirektivet.

Erlandsen avviser at regjeringens linje vil føre til økt klasseskille:– Vårt mål er å skape pasientens helsetjeneste, hvor alle skal ha lik tilgang til helsehjelp. Vi har derfor bidratt til å bygge ut helsetilbudet i kommunene, styrket pasientbehandlingen på sykehusene og gitt innbyggerne flere helserettigheter.

Samtidig vil de medisinske mulighetene hele tiden overstige ressursene. Derfor må vi prioritere, slik at alle får et rettferdig og likeverdig helsetilbud.–Tar regjeringens helsepolitikk større hensyn til hva som lønner seg for helseforetakene alene og spesielt, enn hva som lønner seg for samfunnet generelt?

– Regjeringen satser på og prioriterer sykehusene. Og viktigst av alt: vi prioriterer pasientene. Derfor har vi økt sykehusbudsjettet hvert år. I tillegg er vi opptatt av å satse på en god folkehelsepolitikk ved å legge til rette for at folk kan ta sunne valg. Det er også lønnsomt for samfunnet.

Erdogan truer Europa Cannabisbruk blant unge øker for første gang på ti år Er liv og helse viktigst?

Endret lovenLovendringen som trer i kraft om få uker, vil bidra til at rettighetene er enklere å forstå, mener professor Christoffer Conrad Eriksen.– Men de gir i seg selv ikke mer omfattende rett på helsehjelp i utlandet, sier han.

Hvis Norge taper saken i EFTA-domstolen, vil Norge måtte endre reglene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften for å etterkomme dommen, opplyser ESA i en e-post til VG. Dialogrunden mellom Norge og ESA er nå tilbakelagt. Neste skritt i saken er møtet i EFTA-domstolen, som antas å finne sted til høsten.

Les mer: VG »

Nobody should say that the Norwegian health system is not good. They have now been procured by ambulances in the million kroner class (see picture) ... Ver is the best in the world ... If you are a foreigner / tourist in Norway, do not get sick. You may not be able to afford and pay for the expensive ambulance transport in Norway ...

Ingen skal si at det Norske helsevesen ikke er bra. De har nå gått til anskaffeles av ambulanser i millionkroner klassen(se bilde)... Ver er best i verden...

Widerøe kutter 4000 avganger årlig i NorgeFlyselskapet legger ned rutene til Bodø og Andenes.

Fem fantastiske togturer i NorgeLysten på en miljøvennlig og rimelig norgesferie full av heftig natur?

Regjeringen spår tidenes bompengerekord i NorgeSamferdselsminister Knut Arild Hareide regner med å sette ny rekord med 14,2 milliarder kroner i bompenger i år. Siden 2010 har bompengeveksten aldri vært så stor som nå.

Norge kan tape milliarder på at ikke flere flytter til OsloUKESLUTT: Det bygges for lite og for sakte i Oslo. Tilbudet møter ikke etterspørselen. Og prisene går i taket. Det er dyrt for kjøperne – men kanskje enda dyrere for landet. Hvem ønsker å bo i en betongørken? Det er nok folk her nede! JA til å legge til rette for at flere kan bo og arbeide hjemmefra/i utkantene om hovedkontoret ligger i Oslo. Det er ille at folk må bo i Oslo pga.arbeidet!

Kommentar: Kritisk kompetansemangel bremser norsk økonomiAbelia-direktør mener den norske økonomien er sårbar.

Widerøe kutter bakkemannskap i Stavanger og HaugesundWiderøe Ground Handling, bakketjenestene til det norske flyselskapet, skal kutte produksjonen.