Norge dømt for menneskerettsbrudd etter tvangsadopsjon

Norge dømt for menneskerettsbrudd – hadde ikke rett til å adoptere bort barn

10.09.2019 15:10:00

Norge dømt for menneskerettsbrudd – hadde ikke rett til å adoptere bort barn

Norge krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn, slår Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) fast.

Del med e-postMed 13 mot 4 stemmer har domstolen konkludert med at norske myndigheter i 2012 krenket både moren og sønnens rett til familieliv i Den europeiske menneskerettskonvensjon.Mindretallet består av dommerne fra Danmark, Finland, Slovakia og Norge.

Vi må venne oss til munnbind Petter Northug bekrefter på Instagram: Kokainfunn hjemme hos skistjernen etter råkjøring TV 2 om Northug-saken: – Skal bruke dagene fremover på å ta en avgjørelse

Kjernen i flertallets kritikk er at norske domstoler ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering da den ga samtykke til adopsjon i 2012.Moren fødte en gutt i september 2008. Tre år senere, 8. desember 2011, bestemte Fylkesnemnda at hun skulle fratas foreldreansvaret, og at fosterforeldrene skulle få lov til å adoptere ham.

Kjemper for en ny nasjon fra et hjemmekontor i NorgeVanskelig avveiningDa saken i sin tid ble behandlet i tingretten, la retten stor vekt på at barnet – som da var tre og et halvt år gammelt – ikke kjente sine foreldre i særlig grad, ettersom det hadde vært i fosterhjem fra det var tre uker gammelt. Tingretten kom til at adopsjon, etter omstendighetene, var best for barnet, skriver

Rett24.– Saker om adopsjon etter barnevernloven innebærer alltid vanskelige avveininger, der hensynet til de biologiske foreldrene må veies opp mot hva som er det beste for barnet. Vi registrerer at et flertall i EMD mener at den begrunnelsen som norske domstoler ga i 2012, led av svakheter, og at dette utgjorde en krenkelse, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som førte saken på vegne av Norge.

– Jeg har bare tilbakeført datteren min250.000 i erstatningSaken ble endelig avgjort av norske domstoler i 2012, men ble senere brakt inn for EMD av barnets biologiske mor. Ved den første behandlingen av saken i 2017 konkluderte EMD med at retten til familieliv ikke var krenket. Avgjørelsen ble avsagt under dissens 4–3. Saken ble deretter brakt inn for EMDs storkammer.

– Saker om adopsjon er viktige for dem som er berørt, og vi tar også dommen fra EMD i dag på største alvor, sier Sejersted. Vi vil nå gjennomgå dommen nøye i samråd med Barne- og familiedepartementet, sier Sejersted

Staten er dømt til å betale den biologiske moren cirka 250.000 kroner i erstatning for ikke-økonomisk tap. Regjeringsadvokaten påpeker at dommen ikke innebærer at adopsjonsvedtaket fra norske domstoler er opphevet, eller at barnet nå skal tilbakeføres til den biologiske moren.

Kvinnedrap ryster Tyrkia: Dynket i bensin og påtent Ny fredsavtale – Israel skal ikke annektere deler av Vestbredden De unge får regningen etter coronaen

Lagmannsretten: Staten brøt torturbestemmelsen da barnefamilie ble fengsletHar fått to nye barnI dommen slås det fast at norske myndigheter i sin avgjørelse ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til interessene til barnet og hans biologiske familie, eller tatt hensyn til utviklingen i morens familieliv, herunder at hun i mellomtiden hadde giftet seg og fått et annet barn.

I dag lever moren sammen med ektemann og deres to felles barn. Eldstesønnen har hun ikke sett siden han var tre år gammel. Les mer: VG »

Selvsagt hadde dem ikke rett til det, men er ikke det grunnleggende avvikle hele barne værnet? Selvfølgelig! Dem frekke udugelige skrullingene Var på tide!!!!!!!

MDG ligger an til brakvalg: - Sammen har vi endret Norge for alltidMiljøpartiet de grønne har all grunn til å juble etter kveldens første prognose. 😭 Bomring = Mer lønn til Lan! Så det så, de elsker bompenger. Blir litt som å pisse skoene til dem som påføres problemer med høye priser. De fine med det er at nå blir det enda mer piss, for Oslo sine bil-løse borger har valgt MDG. Prisene kommer til å gå opp enda mer! valg2019

Slik stemmer NorgeKrF har mobilisert flest av sine egne velgere gjennom valgkampen, mens Rødt er taperen, viser den store førvalgsundersøkelsen Kantar har laget for TV 2.

Streik i British Airways fører til kanselleringer i NorgePilotene i flygiganten British Airways går ut i streik mandag og tirsdag. Det får konsekvenser for ruter til Norge.

Her er den nye norske spionstasjonen som provoserer RusslandRussland har tidligere simulert angrep mot systemet. Nå oppgraderes spionradaren i Vardø.

- Et nyvalg er den eneste løsningenBoris Johnson mener at et nyvalg er den eneste måten å få løst den fastlåste situasjonen i brexit-kaoset, men fikk ikke viljen sin denne gangen heller.

- Norge har vært lillebror i mange, mange år. Jeg føler ikke at det er sånn lengerDe norske landslagsspillerne er klokkeklare på at søndagens batalje i «heksegryten» i Stockholm er en mulighet for å stadfeste at maktbalansen i Skandinavia er i endring. Jo det er vi king