Monarkiets ungdommelige appell

24.01.2022 18:18:00

Monarkiets ungdommelige appell

Prinsesse İngrid Alexandra Monarki Tiktok Generasjon

Monarkiets ungdommelige appell

Hvorfor hegner den ellers så progressive ungdommen om monarkiet?

Nevnte har alle en sterk tilstedeværelse på sosiale medier. Men prinsessen selv sier i et intervju at hun har slettet TikTok – Gen Zs favorittapp. På samme app blir hun hyllet for å være en flott prinsesse – i adjektivets mest bokstavelige forstand. Det kan hun selvfølgelig ikke noe for, men født inn i en tid hvor skjønnhet er vår fremste dyd, består hun det viktigste kravet i skikkethetsvurderingen – allerede før hun hadde gitt et eneste intervju.

Les mer: VG »