Section+Arbeiderpartiet+Norsk Politikk+Høyre+Nye Veier+Samferdsel+Regjeringen+Krf+Venstre+Arbeiderpa

Section+Arbeiderpartiet+Norsk Politikk+Høyre+Nye Veier+Samferdsel+Regjeringen+Krf+Venstre+Arbeiderpa

Frykter Ap vil skrote prestisjeprosjekt for veibygging: – Vil være katastrofe

Regjeringspartiene ber Arbeiderpartiet avklare om de vil legge ned Nye Veier. - Det går på repeat, svarer Ap.

16.04.2021 10:18:00

Regjeringspartiene ber Arbeiderpartiet avklare om de vil legge ned Nye Veier. - Det går på repeat, svarer Ap.

Regjeringspartiene ber Arbeiderpartiet avklare om de vil legge ned Nye Veier. - Det går på repeat, svarer Ap.

I 2015 etablerte regjeringen veiselskapet Nye Veier, der målet var å få fart på veiutbyggingen i Norge og få mer igjen for pengene.Nå frykter regjeringspartiene at de rødgrønne partiene, med Arbeiderpartiet i spissen, vil skrote prestisjeprosjektet om de vinner stortingsvalget til høsten.

Politiet stanset tog på rundt 150 personer på vei mot slottet Prøvde å ta seg inn til Israel og ble drept: – Jerusalem, vi kommer! Listhaug kaster seg inn i rasismedebatt – blir beskyldt for konspirasjonsteorier

- Det er unødvendig å ødelegge noe som fungerer. Nye Veier har gitt 59 milliarder kroner i reduserte kostnader og økt nytte. Etableringen av Nye Veier er en stor suksess. Den suksessen bygger vi nå videre på i NTP, og det er synd hvis Arbeiderpartiet skal reversere den, sier leder av Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), til Nettavisen.

Han ber nå om en avklaring fra Arbeiderpartiet, som starter sitt landsmøte torsdag.- Det ville vært en katastrofe for norsk samferdselspolitikk. Nå kan ikke Arbeiderpartiet vingle, de må gi et klart og tydelig svar, sier Orten. headtopics.com

Se tilsvaret fra Arbeiderpartiet lenger ned i saken. Les også: Arbeiderpartiet åpner for kommunal parkeringsavgift på privat eiendomLO-forbund kritiskeHøyre-politikeren viser til at fire LO-forbund allerede har kommet med en felles uttalelse til Arbeiderpartiets partiprogram, som partiet skal vedta på sitt landsmøte, der de ber om en samfunnsøkonomisk analyse av Nye Veier.

- Vi sier ikke at vi vil legge ned Nye Veier nå, men prosjektet må helt klart evalueres. På sikt bør selskapet implementeres i Statens vegvesen, sa forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til Frifagbevegelse i januar.Da Nasjonal transportplan ble lagt fram av regjeringen i mars, ble imidlertid porteføljen til Nye Veier økt kraftig, og selskapet har blant annet nå også fått i oppdrag å bygge ut milliardprosjektet Ringeriksbanen.

LO-forbundene foreslår at de prosjektene Nye Veier har startet på skal bygges ferdig, men at etaten på sikt skal slås sammen med Statens vegvesen.Les også: 80 nye prosjekter i Nasjonal transportplan - se oversikten- Mer vei for pengeneNye Veier, som Frp i regjering kjempet for å få etablert, konkurrerer nå med Statens vegvesen om veiprosjektene. KrF er også bekymret for selskapets videre skjebne.

- Nye Veier gir oss mer vei for pengene. Alternativet til Nye Veier og reformer i offentlig sektor er enten økte skatter, nedprioritering av vei og jernbane eller velferdskutt på skole, barnehager og sykehjem, sier KrFs transportpolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, til Nettavisen, og påpeker: headtopics.com

Jon Arne fant en nedgravd pistol i skogen – trolig fra krigen Slik feirer kjendisene 17. mai Nye, kraftige luftangrep på Gazastripen

- Skal Arbeiderpartiet og resten av venstresiden skrote Nye Veier, fortjener velgerne å vite hvor de skal hente pengene. Han får støtte av Venstres transportpolitiske talsperson, Helge Jon Gunnes.- Markedet er en elendig herre, men en god tjener, sa Jens Stoltenberg. Det har Arbeiderpartiet glemt. Markedet skal ikke styre velferdstjenestene våre, men sunn konkurranse bidrar til økt innovasjon og et bedre tilbud til innbyggerne, sier Gunnes.

Les også: Dette skriver avisene om norsk politikk onsdag 14. aprilNye Veiers prosjekter i Nasjonal Transportplan i perioden 2022 til 2033 Rv 13 Skare-Sogndal: I det videre arbeidet vil NV prioritere investeringer som reduserer rasfare og oppnå en akseptabel minimumsstandard og legge til grunn mest mulig rassikring per budsjettkrone, i tillegg til å identifisere strekninger med ikke akseptabel veistandard. NVAS har spilt inn at de vil bruke om lag 3 mrd. 2021-kr på strekingen.

FRE16 og E16 Skaret-Høgkastet er et stort prosjekt i norsk sammenheng med 27 mrd. kr i planlagte investeringer på bane og 9 mrd. kr på vei. FRE16 består av Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss. Med de planlagte tiltakene vil reisetiden med tog mellom Bergen/Hønefoss og Oslo reduseres med nærmere en time og Osloregionen, og Ringeriksregionen vil være sammenknyttet med ny firefelts motorvei. NVAS har ikke beregnet kostnader for strekningen. Bane NOR og SVV har anslått kostnadene til å ligge på om lag 35,6 mrd. kr for FRE16 og 3 mrd. for E16 Skaret–Høgkastet.

Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua: Ny vei mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Tiltaket på strekningen inkluderer en omkjøringstunnel under Gjøvik og gir en innkorting på ca. 2 km. NVAS har spilt foreløpig spilt inn et anslag på 5,5 mrd. 2021-kr for strekningen headtopics.com

E6 Otta-Dombås: På strekningen foreslås det et utbedringstiltak av identifiserte flaskehalser og delstrekninger med dårlig trafikksikkerhet. Det er også lagt inn utvidelse av veibredden der denne er for smal. NVAS har spilt inn at de vil bruke i underkant av 1 mrd. kr på strekningen.

Rv 25 Hamar-Løten: På grunn av stor trafikkmengde foreslås det å bygge strekningen fra Ridabu, øst for Hamar mot nytt kryss ved rv. 3 på Løten. Standard som er lagt til grunn er firefelts vei dimensjonert for 110 km/t med midtdeler og planskilte kryss. NVAS har spilt inn at de vil bruke om lag 2 mrd. kr på strekningen.

Droppet bunaden i regnværet Det smertefulle oppløpet FHI mente det hastet med å skjevfordele – regjeringen brukte to uker på å bestemme seg

E136 Dombås-Vestnes: Det foreslås å utbedre strekningen for bedre trafikksikkerhet ved hjelp av punktvis utbedring. Tiltaket inkluderer breddeutvidelse, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av kurver, siktutvidelser, oppgradering av avkjørsler, rassikring og konkrete trafikksikkerhetstiltak. NVAS har spilt inn at de vil bruke om lag 3 mrd. kr på strekningen.

E6 Åsen-Steinkjer: På strekningen foreslås en gjennomgående oppgradering mellom Åsen og Steinkjer til firefelts vei med hastighet 110 km/t. NVAS har spilt inn at de vil bruke om lag 10,8 mrd. kr på strekningen.E6 Selli-Asp: Ny E6 Selli–Asp gir en trafikksikker vei og tilrettelegging for gående og syklende mellom Steinkjer og kryss med fv. 17. Dette vil også redusere faren for klimapåvirkning av veien, som ligger i områder med kvikkleire. NVAS har ikke beregnet kostnader for strekningen. SVV har spilt inn et anslag på om lag 600 mill. kr for strekningen.

E6: Sørelva-Borkamo: Vegstrekningen som er på ca. 20 km, omfatter nedstigningen fra Saltfjellet mot nord. Prosjektet omfatter utbedring av en smal og svingete veg. NVAS har ikke beregnet kostnader for strekningen. SVV har spilt inn et anslag på om lag 1,1 mrd. kr for strekningen.

E6 Nordkjosbotn–Hatteng: Omfatter utbedring og omlegging av dagens veg på en strekning i Balsfjord og Storfjord kommuner. Utbedringene vil løse dagens utfordringer knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhet, spesielt for næringstransportene. Aktuelle tiltak er breddeutvidelse, kurveutbedringer og forsterkning av vegens bæreevne. NVAS har ikke beregnet kostnader for strekningen. SVV har spilt inn et anslag på om lag 1,8 mrd. kr for strekningen.

E6 Olderdalen–Langslett: Utbedring av dagens veg på en strekning i Kåfjord og Nordreisa kommuner. Aktuelle tiltak er breddeutvidelse, kurveutbedringer og forsterkning av vegens bæreevne. NVAS har ikke beregnet kostnader for strekningen. SVV har spilt inn et anslag på om lag 2,1 mrd. kr for strekningen.

Ap: - Dette går på «repeat»Aps samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, slår imidlertid tilbake mot regjeringspartiene.- Dette går på «repeat» hos regjeringspartiene. Vi har ingen planer om å legge ned Nye Veier etter valget, slår Myrli fast overfor Nettavisen.

Han viser til at Ap var imot opprettelsen av Nye Veier da det ble vedtatt i 2015.- Samtidig har vi ønsket at Nye Veier skulle lykkes med sine prosjekter, ettersom vi er for å bygge ut de samme veiene. Og Nye Veier har gjort mye bra, sier Myrli, før han legger til:

- Flere steder er det nå mye støy omkring noen av Nye Veiers prosjekter, og det hevdes fra flere i anleggsbransjen at Nye Veier nå lager utbyggingsprosjektene så store at norske entreprenører ikke har mulighet til å konkurrere om oppdragene.

Les også: Vil ikke betale for egen parkering på Stortinget: - Bil er ikke et luksusgode - Det stemmer ikke Myrli sier Arbeiderpartiet derfor vil ha en gjennomgang av veibyggingen i Norge.- Fra 2020 overtok fylkeskommunene det administrative ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen, inkludert bygging av fylkesveger. I tillegg har vi fått en del OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid), og alt dette gjør at vegsektoren nå er veldig oppstykket. Arbeiderpartiet har derfor sagt at vi vil ha en total evaluering av vegbygging i Norge, inkludert Nye Veier, sier han, og understreker:

- Jeg oppfatter at det er det forbundslederne i LO også har sagt.Han slår også tilbake mot Høyres uttalelser om at Nye Veier har spart Norge for 59 millioner kroner.- Det stemmer ikke, og er tilbakevist av samferdselsminister Hareide i brev til Stortinget, sier Myrli, og viser til statsrådens svar:

«Dette tallet viser altså ikke til kostnadsbesparelser knyttet til de veistrekninger selskapet allerede har bygget ut, men til forventet og beregnet økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet for utbygging av hele porteføljen som er tildelt selskapet.»

Les mer: Nettavisen »