İnnovasjon Forskning Populisme Forfatter Handlingsregelen Omstilling Fornybar Energi

İnnovasjon Forskning Populisme Forfatter Handlingsregelen Omstilling Fornybar Energi

Fenomenet Mariana Mazzucato

Fenomenet Mariana Mazzucato

18.04.2021 18:00:00

Fenomenet Mariana Mazzucato

Den italiensk-amerikanske forfatteren har blitt en inspirasjon for mange vestlige politikere, også norske. Skribenten fra Civita ser på hennes aktuelle innflytelse på norsk innovasjons-, nærings- og kilmapolitikk, samtidig som han kritiserer omfanget av hennes «statsaktivisme».

Mission Economy(2020), og med over 160.000 følgere på Twitter, er Mazzucatos navn og ideer til stede overalt hvor det diskuteres nærings- og innovasjonspolitikk med utgangspunkt i store samfunnsutfordringer.Mazzucato fremhevermer enn gjerne at hun til og med lyktes med å sette sitt oppdragsorienterte preg på Theresa Mays post-Brexit industristrategi fra 2017. I Skottland, hvor Mazzucato også inngår i regjeringens økonomiske råd, ble det i fjor etablert en statlig investeringsbank for å finansiere grønne prosjekter. Ideen kom fra Mazzucato.

Camilla Stoltenberg-bok om coronaåret: Jobbet 17 timer i døgnet Raymond Johansen: Vanskelig med munnbind og avstand i russebussen Vi så over 40 timer Fox News på én uke. – Du får små stemmer i bakhodet

Nå blir Mazzucatos rådom oppdragsorientert forskning og innovasjon, inkluderende og bærekraftig vekst, lyttet til av politiske beslutningstakere over hele verden, inklusive konkrete rådgivende roller i OECD, FN, Italia, Sør-Afrika og Finland.

For ikke å glemme i Norge, hvor hun i flere år har vært medlem av ekspertpanelet i Norges forskningsråd og holdt en rekke foredrag. Når Forskningsrådet i disse dager er i gang med å utvikle en tydeligere oppdragsorientert strategi er det med direkte referanse til Mazzucato. headtopics.com

Les også:Den ferske Manifest-rapportenDen grønne kjempen – En ny industristrategi for Norge, publisert med støtte fra Kjell Inge Røkke, er forfattet av Mazzucatos team. Da partiene Ap, Sp, SV og MDG, i samarbeid med tankesmien Agenda, i fjor la frem rapporten

Fire samfunnsoppdrag for rettferdig grønn vekstble det heller ikke lagt skjul på hvor inspirasjonen kom fra: Mazzucato.Mariana Mazzucatohar med andre ord blitt en viktig premissleverandør for utvikling av forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk i Norge.

Mazzucatos universalløsninger en mer aktiv stat som går foran og viser retning, styrer og finansierer forsknings- og innovasjonsinvesteringer gjennom nye sektorovergripende samfunnsoppdrag.Alt dette finner viogså igjen i den nylig publiserte rapporten

Den grønne kjempen, hvor det anbefales at Norge tar steget fra oljenasjon til grønn kjempe gjennom kraftfulle statlige grep. Etablering av nye statlige selskaper innen ny fornybar energi, omdanning av Equinor til et oppdragsorientert statseid selskap, samt etablering av et grønt industrielt holdingselskap til å koordinere statens samlede eierskap, for å sikre en styrt realisering av den grønne omstillingen. headtopics.com

Medlemmer av ekspertutvalget om Johnson & Johnson-beslutning: – Vi ble litt tatt på senga Den viktige, men kompliserte rasismeparagrafen Advarer mot kumøkk som covid-kur

I tillegg kommeren stor statlig finansiell mobilisering med følgende ingredienser: etablering av en statlig grønn investeringsbank, en bank for bærekraftig internasjonalt samarbeid, samt en grønn revisjon av handlingsregelen.Det man derimot ikke finner

i denne rapporten er ikke uvesentlig: hva tiltakene vil koste og hvor stor risikoen for store feilinvesteringer er, når det foreslås å kanalisere betydelige ressurser inn i prosjekter som ikke trenger å vise sin verdiskapende berettigelse gjennom markedets konkurransedrevne seleksjonsprosess.

Vi finner heller ingen drøftingav mulige styringsutfordringer som kan oppstå når de foreslåtte tiltakene legges på toppen av allerede planlagte klimapolitiske tiltak, samt et fra før komplekst offentlig virkemiddelapparat. Dette til tross for at forslagene utvilsomt vil medføre økte styringsproblemer og større vansker med å kontrollere politisk delegert makt.

Mindre overraskendeer det at Mazzucato og hennes team helt unnlater å drøfte betydningen av den brede og markedsfunderte veien til grønn omstilling, som en stor majoritet av samfunnsøkonomer anbefaler: mer effektiv prissetting av klimautslipp. headtopics.com

Mazzucatos argumenterbygger på visjonære fortellinger, som både avviser konvensjonell økonomisk teori og en stor evidensbasert forskningslitteratur på området. I stedet lener hun seg på en kombinasjon av økonomisk historie, økonomisk sosiologi og strategisk endringsledelse.

Men fortellinger er ikke noknår man lover å skape nye, store statsfinansierte «industrieventyr», selv om budskapet lyder som musikk i ørene på styringsoptimistiske politikere som gjerne vil være handlingskraftige.Publisert:

Talkshowdronningen gir seg etter 19 sesonger TV 2-sjef enig om fotballpriser: – Det er dyrt Cheney om eget parti: Truer demokratiet

Publisert: 18. april 2021 16:45 Les mer: E24 »