Kabinet presenteert langverwachte stikstofplannen

25-11-2022 10:26:00

Kabinet presenteert langverwachte stikstofplannen

Kabinet presenteert langverwachte stikstofplannen

Boeren, bouwers, natuurbeschermers en provincies kijken vol spanning uit naar de bekendmaking.

Sarah Bürmann redacteur Binnenland Na veel worstelingen, omwegen en uitstel komt het kabinet vanmiddag met zijn plannen om het stikstofprobleem aan te pakken.Whatsapp Linkedin Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om zo de CO2-uitstoot te verminderen..Sarah Bürmann Sarah Bürmann redacteur Binnenland Honderden boeren willen worden uitgekocht, maar wachten op een geschikte uitkoopregeling.

Boeren, bouwers, natuurbeschermers en provincies kijken daar vol spanning naar uit.De plannen hebben invloed op wat er voor hen mogelijk is in Nederland.Een nieuwe klap voor melkveehouders, want op natte weilanden kunnen koeien moeilijker rondlopen en trekkers niet rijden.Ze hebben nog veel vragen, maar of het kabinet die vandaag allemaal kan beantwoorden is nog maar de vraag.Voor boeren die bijvoorbeeld aanhikken tegen de investering in een nieuw stalsysteem hoeft dit helemaal geen oplossing te zijn, zegt Berkers.Wat weten we al? En wat kunnen we verwachten? Toekomst van de landbouw Het is voor iedereen van belang dat het kabinet met duidelijke plannen komt over de toekomst van de landbouw."Ik denk dat die voor veel collega's de nekslag gaat zijn.Dat kreeg de vorige landbouwminister Staghouwer eerder niet voor elkaar.De provincie Noord-Brabant heeft geen concrete cijfers van het aantal boeren dat zich heeft gemeld, maar liet begin dit jaar onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat bijna 1500 boeren hun bedrijf op termijn willen beëindigen.

De Tweede Kamer vond zijn plannen te onduidelijk." Maatregelen meldt De Telegraaf." Ook is nog niet duidelijk of een uitgekochte boer zijn grond mag houden en of er een beroepsverbod gekoppeld is aan de regeling.Staghouwer vond zichzelf uiteindelijk niet de juiste persoon om door te gaan.Dus is het aan zijn opvolger Piet Adema.Als veen namelijk te lang droog ligt, gaat het rotten.Die houdt de plannen met opzet vaag, omdat hij ruimte wil laten voor onderhandelingen met boeren en ketenpartijen, zoals supermarkten, veevoerproducenten en banken." Berkers hoopt dat daar vrijdag meer duidelijkheid over komt.Uiteindelijk moeten die gesprekken namelijk leiden tot een landbouwakkoord.In Noord-Holland vind je vooral bij Assendelft en Westzaan veenweidegebieden.Een meer algemene regeling die wel voor meer bedrijven beschikbaar is, vergoedt maar een deel van de bedrijfswaarde.

Daarin staat centraal: het verdienmodel voor de boer en de manier waarop boeren in de toekomst moeten gaan werken.Nederland van het bouwslot Het was al moeilijk om vergunningen af te geven aan bouwprojecten die stikstof uitstoten, maar sinds de hoogste bestuursrechter begin deze maand ligt de vergunningverlening vrijwel stil.Grondsoortenkaart - Universiteit Wageningen Daarnaast helpt het verhoogde waterpeil ook tegen het verzakken van huizen.De stopbonus moet boeren over de streep trekken om de handdoek in de ring te gooien.Het kabinet komt met plannen om de vergunningverlening weer op gang te helpen.Dat kan alleen als er minder stikstof wordt uitgestoten in de buurt van natuurgebieden.In 2018 dreigde al.Het kabinet is van plan om de meest vervuilende veehouderijen een aanbod te doen om met hun bedrijf te stoppen.Provincie wacht ook af Ook de provincie wacht af wat er vrijdag precies op tafel komt.Die stikstofruimte gaat dan niet naar de natuur en daardoor wordt het moeilijker voor provincies om de stikstofdoelen te halen.

Daar staat een stopbonus tegenover."Dat zou betekenen dat je maanden later pas het land op kan om je voorjaarswerkzaamheden te doen.Boeren krijgen 120 procent van de marktwaarde vergoed.Daar staat tegenover dat boeren die niet willen meewerken te maken krijgen met strengere milieu-eisen, waardoor het nauwelijks nog mogelijk zal zijn om hun bedrijf voort te zetten.Dan kan maanden duren, volgens de Wit.Het heeft pas echt effect zodra er een werkende regeling is waarmee er concrete stappen gezet kunnen worden.Industrie Een grote klacht van de boeren in de afgelopen jaren was dat zij alleen leken op te draaien voor het stikstofprobleem in Nederland.Het kabinet kondigt daarom vandaag ook maatregelen aan waarmee de industrie te maken krijgt.Daarnaast tast het, volgens De Wit, de kwaliteit van het gras aan."Het is niet zomaar wat, dan neem je eindelijk zo'n beslissing, is de kogel door de kerk en dan kunnen provincies niets bieden.

Zo wil het kabinet een stikstofheffing invoeren.Dat zijn boeren die buiten hun schuld geen volledige stikstofvergunning hebben.Hoe meer bedrijven straks uitstoten, hoe meer ze betalen."Ik zit aan de goede kan van Assendelft, dus ik heb niet zo veel risico", geeft hij toe.Het kabinet hoopt dat bedrijven daardoor schoner worden.Wat dit betekent voor grote uitstoters als Tata Steel en Schiphol is nog onduidelijk." Dat er iets moet gebeuren, schuift De Wit niet onder stoelen of banken.De boeren hebben nu dus geen vergunning en hun bedrijf is illegaal.Maar dat het bedrijfsleven hiermee te maken krijgt, staat vast.Toch niet tekenen Dat gebeurde vandaag opnieuw in Limburg, waar twee boeren zouden tekenen voor de beëindiging van hun bedrijven.

Stikstofdoelen Vanmiddag wordt niet alleen duidelijk hoe het kabinet het stikstofprobleem wil aanpakken.Daar heb je jaren voor nodig.Er komt ook een plan naar buiten om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren.Die zouden dan een vergunning kunnen krijgen.Woensdag lekte via De Telegraaf uit dat het grondwaterpeil hoger moet in veenweidegebieden om verzakking van huizen en CO2-uitstoot uit veen tegen te gaan.Dat heeft nadelen voor boeren, want erg natte weilanden zijn een probleem voor tractoren en vee.Het kabinet bespreekt de plannen in de ministerraad."Maar dat houdt een keer op, want daar willen we niet te veel risico mee nemen", zegt provinciebestuurder Drenth.

Vanmiddag maken alle ministers die betrokken zijn bij de bodem-, water- en natuurproblematiek de plannen bekend: minister Van der Wal (Natuur en Stikstof), minister Adema (Landbouw), minister De Jonge (Wonen), minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).Politiek verslaggever Lars Geerts: "Deze week namen de meest betrokken ministers een principebesluit.De plannen waarmee ze het stikstofprobleem willen aanpakken zullen niet langer alleen gebaseerd zijn op vrijwilligheid.Door de strenge milieueisen en de stikstofheffing als stok achter de deur te gebruiken, zullen veel boerenbedrijven zich gedwongen voelen om mee te werken aan innoveren, verplaatsen of stoppen.Het afscheid van de vrijwilligheid zal vooral voor coalitiepartijen CDA en CU een bittere pil zijn.Dan zal duidelijk worden welke boeren in aanmerking komen voor de regeling en onder welke voorwaarden.

Zij hebben tot nu toe altijd volgehouden dat zij nooit akkoord zullen gaan met maatregelen die boeren dwingen om te stoppen.Maar onder druk wordt alles vloeibaar.Als de stikstofuitstoot niet werkelijk naar beneden gaat, gaat Nederland steeds verder op slot.Alle juridische geitenpaadjes zijn inmiddels uitgeprobeerd en keer op keer werden die door de rechter afgesloten.Minister Van der Wal heeft de afgelopen weken met de vuist op tafel geslagen omdat verder uitstel volgens haar niet te verantwoorden is.

Het kabinet probeert de pijn te verzachten door een goudgerande stoppersregeling aan te bieden en het leed ook te verdelen over weg- en waterbouw en de industrie.Maar uiteindelijk zal het meeste van de boeren komen." Het stikstofdossier is ingewikkeld.In deze special van NOSop3 bepaal je daarom zelf hoe gedetailleerd je wilt bijlezen.Kies voor de basis, iets meer, nóg iets meer, of de details:.

Lees verder:
NOS »
Loading news...
Failed to load news.

De hele zuivel markt gaat kapot en nog meer bedrijven die er mee te maken hebben. Ook uit de EU. sgaretten egbert buls VALENTiNE_2_ haar haar egbert krijgt van zn vader een pakjje dag das is viel geld nineties sigaretten vijf gulden stond nooit kanker op ik heb drie gulden 85 meegemaakt harm jarko en egbert worden te oud

he he VALENTiNE_2_ een aars hoort wel goed stomme eppie he homosex enzo het gaat om hun vergunning boer haan is zelf geen stikstof boer vergunning is nu op tv eivogel wist het wel boer han zelfs niet hij heeft schapen het zwarte schaap er gaan miljarden naar stiksof maar een p Boeren uitkopen voor grond heeft niks te maken met stikstof, want de bouw mocht ook niet verder van de rechter. En dat vond van der Wal jammer, DUS! 🤔🤔

🤣check China op hetzelfde Google stikstof/nitrogen mapje EN DENK NA,hoe ze weggejaagd worden(onze boertjes),en nu opeens Al die berichten over vechtende instanties voor deze 'natuurstukken' WAKKER WORDEN,WE BETALEN DADELIJK 1000€voor een geimporteerd biefstukje alleen nog🦗over

Kabinet wil grondwaterpeil verhogen, opnieuw klap voor boerenWaar bemoeit het kabinet zich mee? Grondwater hoort een zaak te zijn van de waterschappen. Helemaal terecht. Omhoog dat peil!

Boeren hebben grote zorgen over stopbonus van 120 procentBoeren hebben grote zorgen over de plannen van het kabinet om een 'stopbonus' te geven aan veehouderijen die dicht bij stikstofgevoelige natuur zitten. In de uitgelekte plannen staat dat boeren die vrijwillig stoppen een vergoeding krijgen van 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf. 'Dat klinkt leuk, maar dat zegt niks', zegt Mario Berkers van boerenorganisatie ZLTO De Peel. Rupsjes Nooitgenoeg! 🐛 Je verkoopt je boerderij vanwege stikstofuitstoot en de provincie koopt de boerderij met stiksofrechten en bouwt elders met die rechten n snelweg. De boeren worden gewoon genaaid zie Zembla.

Honderden boeren wachten op uitkoopregeling, 'onduidelijkheid is frustrerend'Gisteren lekte uit dat het kabinet van plan is om de meest vervuilende bedrijven een stopbonus te bieden. Provincies willen dat minister Van der Wal snel duidelijkheid biedt aan alle boeren. Dat komt door de boerenorganisaties die overal nee tegen zeggen. Laat ze daar gaan klagen. tuig in den haag nu het ene probleem nog is niet opgelost ,komt de volgende doem scenario er alweer aan!! Nederland word wakker STOP DIT KABINET! Akkoord gaan met uitkoop kost de boeren uiteindelijk alsnog de kop. Agenda 20/30 gaat over alles en iedereen, overal.

Honderd Drentse boeren rond drinkwatergebieden mogen in 2023 al minder mest uitrijdenBoeren rond drinkwatergebieden worden hard getroffen door EU-regels. Meteen volgend jaar al mogen ze veel minder mest uitrijden. bhietberg Geweldig dan mogen ze dus meer N uit kunstmestgebruiken hoe verhoud zich dat met dit 👇verhaal? MirjamNelisse minlnv 2eKamertweets wmdwater waterkwaliteit