DPG Media Privacy Gate

18-6-2021 10:15:00

De kwaliteit van het Nederlandse basis- en voorgezet onderwijs is onvoldoende en de sector moet meer doen om gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen, oordeelt de Sociaal-Economische Raad in een rapport.

Lees verder: Het Parool »

DPG Media Privacy Gate

Iedereen kan gewoon naar school, hoezo ongelijke kansen? Dit komt door passend onderwijs en personeelsgebrek. Dus kom maar op met de poet. Vreemd dat politci steeds met oplossingen komen die ze als politici allang opgelost hadden kunnen hebben. Minder blank dus. Doe je een leraar opleiding en dan blijkt dat je niet de juiste kleur hebt Racistische organisatie is die SER toch.

Is het niet altijd gelijke ontwikkelingskansen? In die zin dat elk kind optimale ontplooiingsmogelijkheden geboden wordt? Dus de een minder dan de ander, omdat die ene met minder goed leert en die ander meer begeleiding en onderwijs nodig heeft. 🤔de kwaliteit van het (taal)onderwijs is gewoon onvoldoende. PUNT. Staat los van gelijke kansen voor alle kinderen. Dat laatste realiseer je door artikel 23 uit de grondwet te schrappen en leerplicht te handhaven. MarjoleinMoor

Dat gaat weer geld kosten De moeilijkheid is dat onderwijs haast per definitie kansen ongelijk maakt. Slimme leerlingen benefit meer dan domme kids. Sterker, diploma’s discrimineren. Gelijke kansen voor iedereen is een ingewikkeld doel. Daarnaast, gelijkheid van resultaat of van behandeling? Vaag verhaal.

DPG Media Privacy GateNet als vorig jaar zijn de adviezen weer politiek ingegeven. Het is anders een raadsel waarom MinBZ Noorwegen niet op geel of zelfs op groen zet.

DPG Media Privacy Gate

DPG Media Privacy GateNa het Songfestival nu het EK, het geld is op.! Alleen ouwe muk is er nog voor de niet voetbal-kijkers. Met zo'n karig budget kun je niet verwachten dat ze meer dan 6 a 7 maanden hun taak uitvoeren. npo Met de terugkeer van Humberto Tan geeft RTL4 definitief aan dat ze een zender zijn zonder diepgang, alleen nog plat vermaak van Geer & Goor niveau. Weggooizender

DPG Media Privacy Gate

DPG Media Privacy GateWanneer zijn de mensen uit 2022 aan de beurt voor die potentiele fatale rotzooi? Bedankt weer Volkskrant, voor deze mededeling van de overheid Blijf pushen... Geen journalistiek... Blijf pushen...

DPG Media Privacy Gate🤡🤮