Luchtvaart, Luchtvaart

Luchtvaart, Luchtvaart

Boog de Onderzoeksraad voor Boeing?

Luchtvaart: Door een artikel in The New York Times zit de OVV opeens in het defensief. De Raad zou Boeing uit de wind hebben gehouden.

21-1-2020 23:21:00

Door een artikel in The New York Times zit de Onderzoeksraad voor Veiligheid opeens in het defensief. De OVV zou Boeing uit de wind hebben gehouden. Boog de Onderzoeksraad voor Boeing?

Luchtvaart : Door een artikel in The New York Times zit de OVV opeens in het defensief. De Raad zou Boeing uit de wind hebben gehouden.

hebben aangepast. Een deelstudie werd „begraven”. Het aandeel van de piloten kreeg meer nadruk, ontwerpfouten van Boeing juist minder. De krant ziet overeenkomsten tussen de crash uit 2009 (waar negen doden bij vielen) en de twee crashes met een Boeing 737 MAX eind 2018 en begin 2019. De Tweede Kamer wil een hoorzitting over de kwestie.

Topman Smith van Air France-KLM krijgt bonus van ruim 750.000 euro over 2019 Onaardige reacties op overlijden moeder Rutte: waarom zijn mensen zo? Documentaire Michael Moore van YouTube gehaald: schending auteursrecht

Lees ookhet NRC-dossier over de Boeing 737 MAXThe New York Times is minstens zo gerespecteerd als de OVV en bracht het afgelopen jaar diverse onthullingen over de bedrijfscultuur van Boeing. Het artikel van deze week vestigt voor de tweede keer in korte tijd internationale aandacht op de rol van Nederland bij vliegtuigrampen. Zoals het onbedoeld neerhalen van het Oekraïense vliegtuig door Iran leidde tot hernieuwde aandacht voor het onderzoek naar MH17, leidt de 737 MAX-crisis bij Boeing tot hernieuwde aandacht voor de crash bij de Polderbaan. Niet eerder werd dat laatste verband gelegd, al was het maar omdat het bij Turkish Airlines ging om de voorganger van de 737-800 MAX.

Hoe kritisch was de OVV?Heeft The New York Times gelijk? Ofwel: hoe kritisch was de Onderzoeksraad over de rol van Boeing?In hetonderzoeksrapport, gepubliceerd op 6 mei 2010, gaat zowel de eerste aanbeveling als de eerste conclusie over Boeing. De eerste aanbeveling: „Boeing dient de betrouwbaarheid van het radiohoogtemetersysteem te verhogen.” En de eerste conclusie: dat de hoogtemeters van de 737-800 NG het vaker lieten afweten was al jaren bekend bij Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Het werd beschouwd als een technisch probleem, niet als een veiligheidsprobleem.

Een van de bijlagen van het OVV-rapport bevat de reacties van zestien partijen op de conceptversie. Bij elk kritiekpunt is vermeld wat de Raad ermee heeft gedaan. Vanuit de VS leverden Boeing, luchtvaartautoriteit FAA en veiligheidsraad NTSB samen 115 suggesties voor wijzigingen aan. Meestal vonden ze een formulering van de Raad „misleidend”. Veel suggesties zijn overgenomen. Juist een aantal cruciale punten, zoals het ontbreken van informatie voor piloten over de werking van de twee hoogtemeters, bleef echter overeind.

Overigens is het opvallend dat Boeing en de twee overheidsinstanties samenwerkten bij hun kritiek op het OVV-rapport. Dat vindt Dijsselbloem ook. „Je kunt dat vanuit Nederland niet verbieden, maar ik vind het geen gelukkige werkwijze. Ik vind het zelfs principieel onjuist.” De samenwerking sluit aan bij de kritiek vanuit de Amerikaanse politiek dat Boeing en de FAA, de instantie die Boeing moet controleren, „

too cozy” met elkaar zijn.Het artikel in The New York Times leunt sterk op informatie van Sidney Dekker, een hoogleraar luchtvaartveiligheid en 737-piloot die destijds in Zweden werkte. Zijn onderzoek naar de rol van de piloten, geschreven op verzoek van de OVV, werd genegeerd en verborgen, zegt Dekker nu. Vanwege de ophef besloot de OVV Dekkers studie dinsdagmiddag alsnog te publiceren. Waarom nu pas? Dijsselbloem: „Tien jaar geleden was het niet gebruikelijk om onderliggende studies te publiceren. Nu doen we dat wel.”

Dekker concludeert dat de piloten geen blaam treft. De informatie van Boeing in de handleiding schoot tekort, ze werden overvallen door een‘automation surprise’die ze niet konden oplossen. Dat het Times-artikel zo sterk leunt op Dekker maakt de beschuldiging aan het adres van de OVV kwetsbaar. Drie van de vier bronnen die met name worden genoemd hebben met Dekker gewerkt.

VVD klimt in nieuwe peiling naar recordhoogte GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee onwel in Tweede Kamer Boa's over hun protest: 'Vijf minuten tot politie er was, voelden lang'

Langlopende misstandenHet andere aspect van het artikel, over de parallellen met de 737 MAX, is overtuigender. Hernieuwde lezing van het onderzoeksrapport uit 2010 maakt duidelijk dat er op twee niveaus sprake is van langlopende misstanden bij Boeing.

Op technisch niveau heeft Boeing ook bij de voorganger van 737 MAX, de veel verkochte 737-800 NG, te lang genegeerd dat een foutmelding van een sensor of meter (van wat dan ook) de piloten met grote problemen opzadelt. Automatische besturingssystemen die worden aangestuurd door één meter zijn riskant. Software die het verschil tussen twee meters signaleert en daarmee een foutmelding ontdekt, moet niet optioneel zijn maar standaard.

De wijze waarop Boeing, in samenspraak met de twee overheidsinstanties, op het OVV-onderzoek reageerde, zegt veel over de cultuur van het bedrijf. De aanpak wijst op ontkennen, verhullen en vertragen. Dat is kritiek die het afgelopen jaar ook naar buiten kwam rond de 737 MAX.

Lees verder: NRC »

Misschien kan dit feit wat duidelijkheid brengen: de landingsbanen van Schiphol liggen een paar meter onder zeeniveau. Piloten moeten om daar te landen een speciale licentie hebben, nl. om het alarm van de hoogtemeter uit te zetten tijdens de landing. PietervVol Alles kan tegenwoordig Rapporten worden onder druk herschreven Politiek en multinationals hebben grote belangen.... boeing MH17 OVV

Is een Nederlander in een 'officiële' positie (ambtenarij, politie, semioverheid, onderwijs etc) niet altijd gehorchend? Zie onze attitude t.t.v. WWII (factuele verifieerbare Godwin)

'Onderzoeksraad zwakte rapport Boeing-crash op Schiphol af onder druk VS'De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onder druk van de Verenigde Staten een rapport afgezwakt over de crash in 2009 van een Boeing 737-800 van Turkish Airlines bij Schiphol. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times maandag. Onderzoeksraad hoort toch onafhankelijk te zijn. Tja. Amerikanen hè. Het zal ook eens niet. Het is altijd de schuld van hunnie. Want Amerikanen en schuldig? Nee dat kan niet. Jaa gek hè🤔 onderzoeksraad word onderdruk gezet door de VS, maar weer niet een al te grote nieuws maken hierover, want het is de VS en die mogen alles doen en laten 👏👏👏 TurkishAirlines

'Gebreken Boeing toegedekt bij crash Turkish Airlines op Schiphol in 2009'Het ongeluk met de Turkse Boeing 737 in 2009 bij Schiphol had een waarschuwing kunnen zijn voor de mankementen die zich later met de Boeing 737 MAX aandienden. Maar Nederlandse onderzoekers zouden cruciale informatie over de oorzaak onder druk van Amerikaanse collega's niet in het eindrapport gezet hebben. Ergens geloof ik dit verhaal niet 🤔 was Pieter van Vollenhoven daarbij betrokken? Nou ja, zeg. Goh... Dit verwacht je toch niet dat grote bedrijven rapporten van zogenaamd onafhankelijke overheidsinstellingen naar hun handzetten? ''Gebreken Boeing toegedekt bij crash TurkishAirlines op Schiphol in 2009'' Verrassend hoor...!

Van Vollenhoven: Rapport Boeing niet afgezwakt onder druk van VSPieter van Vollenhoven, de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), ontkent ten stelligste dat het rapport over de crash van de Boeing van Turkish Airlines in 2009 is aangepast na druk van de VS. Hij zegt overigens wel dat er druk is uitgeoefend om het rapport aan te passen. Welles-nietes... etc? En de waarheid ligt op het kerkhof..?🧐🤗 Damage control 😂

Van Vollenhoven: 'Vaker druk uitgeoefend, maar we bleven altijd onafhankelijk'De Onderzoeksraad voor de Veiligheid zou onder druk zijn gezet door Boeing om bepaalde conclusies weg te laten, schrijft the New York Times. Druk uitgeoefend op Macron? Net zoals het koningshuis zeker..... Druk uit oefenen achter de schermen 😂 Pietertje denk ook nog dat het volk alles geloofd wat van bovenaf komt. Haha 'onafhankelijk' 🤣 geloof je het zelf?

'Onderzoeksraad zwakte rapport Boeing-crash op Schiphol af onder druk VS'De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onder druk van de Verenigde Staten een rapport afgezwakt over de crash in 2009 van een Boeing 737-800 van Turkish Airlines bij Schiphol. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times maandag. Onderzoeksraad hoort toch onafhankelijk te zijn. Tja. Amerikanen hè. Het zal ook eens niet. Het is altijd de schuld van hunnie. Want Amerikanen en schuldig? Nee dat kan niet. Jaa gek hè🤔 onderzoeksraad word onderdruk gezet door de VS, maar weer niet een al te grote nieuws maken hierover, want het is de VS en die mogen alles doen en laten 👏👏👏 TurkishAirlines