۲۲ سال از توقیف «آدینه» گذشت

16/09/1399 04:26 ب.ظ

اولین شماره ماهنامه آدینه روز پانزدهم آذر ۱۳۶۴، به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی غلامحسین_ذاکری منتشر شد.این مجله تا روز توقیفش در توقیف فله‌‌ای نشریه‌ها در ۱۲۴ شماره و ویژه‌نامه منتشر شده بود. خبرنگاری_جرم_نیست

این مجله تا روز توقیفش در توقیف فله‌‌ای نشریه‌ها در ۱۲۴ شماره و ویژه‌نامه منتشر شده بود. سردبیری ۴۶ شماره آن را «سیروس علی‌نژاد» و شماره‌های پس از آن را «فرج سرکوهی» بر عهده داشت.

پس از بازداشت سرکوهی در سال ۱۳۷۵ هم چندین شماره آدینه بدون سردبیر منتشر شد.

در ابتدا تیراژ مجله ۵۰۰۰ نسخه بود که به مرور و به گفته فرج سرکوهی در سال‌های پیش از توقیف به ۵۰ و ۷۰ هزار نسخه نیز رسید. مجله آدینه به نشریه روشنفکری شناخته می‌شد و به گفته «پژمان موسوی»، روزنامه‌نگار ایرانی، امروزه پس از ۲۲ سال از توقیف، همچنان برای «شناخت فرهنگ و هنر ایران و جریان مهم ادبی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰» یک منبع مهم به شمار می‌رود.

در سال ۱۳۷۷، «سعید مرتضوی»، رئیس وقت دادگاه مطبوعات، آدینه را توقیف و لغو امتیاز کرد. در پی همین حکم غلامحسین ذاکری به سه ماه زندان محکوم شد. دو سال بعد در آبان ۱۳۷۹ احکام دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به لغو امتیاز به مدت ۵ سال کاهش یافت و در نهایت با اعتراض مجدد مدیرمسئول این حکم در سال ۱۳۸۱ لغو و مجله آدینه از اتهامات وارده تبرئه شد. headtopics.com

ادامه مطلب:
iranwire »

اولین شماره ماهنامه «آدینه» روز پانزدهم آذر ۱۳۶۴، به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی «غلامحسین ذاکری» منتشر شد.

این مجله تا روز توقیفش در توقیف فله‌‌ای نشریه‌ها در ۱۲۴ شماره و ویژه‌نامه منتشر شده بود.

سردبیری ۴۶ شماره آن را «سیروس علی‌نژاد» و شماره‌های پس از آن را «فرج سرکوهی» بر عهده داشت.

پس از بازداشت سرکوهی در سال ۱۳۷۵ هم چندین شماره آدینه بدون سردبیر منتشر شد.

در ابتدا تیراژ مجله ۵۰۰۰ نسخه بود که به مرور و به گفته فرج سرکوهی در سال‌های پیش از توقیف به ۵۰ و ۷۰ هزار نسخه نیز رسید.

مجله آدینه به نشریه روشنفکری شناخته می‌شد و به گفته «پژمان موسوی»، روزنامه‌نگار ایرانی، امروزه پس از ۲۲ سال از توقیف، همچنان برای «شناخت فرهنگ و هنر ایران و جریان مهم ادبی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰» یک منبع مهم به شمار می‌رود.

در سال ۱۳۷۷، «سعید مرتضوی»، رئیس وقت دادگاه مطبوعات، آدینه را توقیف و لغو امتیاز کرد. در پی همین حکم غلامحسین ذاکری به سه ماه زندان محکوم شد.

دو سال بعد در آبان ۱۳۷۹ احکام دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به لغو امتیاز به مدت ۵ سال کاهش یافت و در نهایت با اعتراض مجدد مدیرمسئول این حکم در سال ۱۳۸۱ لغو و مجله آدینه از اتهامات وارده تبرئه شد.

با این حال پس از این اتفاق دیگر غلامحسین ذاکری انگیزه‌‌ای برای راه‌اندازی مجدد مجله نداشت. ذاکری پیش از فوت بر اثر سرطان در آبان ۱۳۹۲ در کشور دانمارک گفته بود: «پس از تبرئه آدینه اجازه انتشار دوباره به این مجله را دادند و گفتند می‌توانی آدینه را منتشر کنی، اما آدینه را دیگر منتشر نکردم. واقعیت این است که آدینه را باید با چه کسانی منتشر می‌کردم؟ همه رفته و پراکنده شده بودند. دیگر خیلی دیر شده بود.»

فرج سرکوهی نیز که در حال حاضر خارج از ایران زندگی می‌کند، در مصاحبه‌‌ای گفته بود: «ذاکری پس از تعطیلی آدینه تنها شده بود. او که به دفتر آدینه و نشست و برخاست هر روزه با شاعران، نویسندگان و روشنفکران خو گرفته و با موج‌هایی زیسته بود که با هر شماره آدینه برمی‌خاست، تنهایی دوران تعطیلی آدینه را به تلخی زیست. تعطیلی آدینه ذاکری را از پای درآورد و سرطان ریه کار را تمام کرد.»

چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون «مسعود بهنود»، «احمد شاملو»، «مهدی بازرگان» و... در این نشریه قلم زده بودند.