گوادر‍ اخبار

گوادر‍

تجارت ترانزیت میان چین و افغانستان از طریق بندر 'گوادر‍' آغاز شد

🌹🌹❤❤🌹

26/10/1398 07:30:00 ق.ظ

ادامه مطلب...