پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

19/04/2021 10:48:00 ب.ظ

معاون سیاسی وزارت خارجه: هرگونه تصمیمی در خصوص روند و نتایج گفت‌وگوها، در تهران اتخاذ خواهد شد و تیم مذاکره‌کننده گزارش خود را از وضعیت مذاکرات به طور مستمر به مقامات عالی رتبه ارائه می‌کند

ادامه مطلب: پاد »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادخوب کو واکسن که بزنیم بیارید پولشم بگیرید مادر قهوه ها پدر سگ یا خدا !!!! می خواین واکسن ۶۰% اثر بخشی رو فرو کنین به ملت؟!!!!!!!! جاکش وزارت بهداشت.به دیالیزی واکسن چینی با اثر زیر ۵۰%مصونیت داره.تزریق کرده و میگه مورد تایید است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادمن خودم سال ۹۳ شیر کاله آمل را چک کردم و آفلاتوکسین داشت.خواهشن اینقدر گوه نخورید

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادیعنی گاو از وزیر بهداشت و رییس نظام پزشکی بیشتر میفهمه‌.لخته سازی واکسن آسترازنکا_آکسفورد به دلیل واکنش ایمنی بدن است.و در جوانان ایمنی قوی تر است و در سالمندان این واکنش نادرتر است.این احمقها آسترازنکا را به جوانان تزریق میکنند‌.فکر میکنند مرگ و میر در جوانان کمتر است.احمق ها

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد